Hz Xızır

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV VƏ QAZİANTEP OLAY TVDƏKİ CANLI REPORTAJI (4 DEKABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: Kəhf surəsi, 65-ci ayə. Xızır hekayəsi. “Deyərkən, qatımızdan özünə bir rəhmət verdiyimiz”, rəhmət tamam ayrı bir şeydir. Allahın rəhmət, Rəhman və Rəhim adı. Rəhmət də hər şeyi əhatə edəndir. Yəni musəviyə də, xristiana da hamısına Allah rəhmət gözüylə yaxınlaşar. Rəhmət hamısını qurtarmağı məqsəd qoyur, hamısının yaxşı olmasını istəyir, inşaAllah. “Rəhmət verdiyimiz və Tərəfimizdən özünə bir elm öyrətdiyimiz” deməli, bütün elmləri Allah öyrədər, hamısını. “Qullarımızdan bir qulu tapdılar.” Bunu daha əvvəl də söyləmişdim, tam 2010-cu ili verir. “Musa ona dedi ki: “Doğru yol (rüşd) olaraq sənə öyrədiləndən mənə öyrətməyin üçün sənə tabe ola bilərəmmi?” Amma bax, “doğru yol” doğru yol nədir? Qurandır. Deməli, onun doğru yolda olduğunu bilir.

Haqqı müdafiə edəcəyini bilir. Qurana uyğun, o zamankı haqq kitaba uyğun hərəkət edəcəyini bilir. “Sənə öyrədiləndən” öyrədən kimdir? Allahdır. Allahın öyrətdiyini də bilir. “Öyrədiləndən mənə öyrətməyin üçün sənə tabe ola bilərəmmi?” Sənə şagird ola bilərəmmi? Xızır (ə.s) deyir ki: “Dedi ki: “Həqiqətən” bax, “həqiqətən” deyir. “Sən, mənimlə birlikdə olma səbrini göstərə bilməzsən.” O zaman bunu əsrimizə baxsaq, Mehdi (ə.s)-a tələbə olma gücünü göstərə bilməzsən. Yəni belə… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s), hz. Xızıra və hz. Zülqərneynə bənzəyəcək

Əhməd ibn İshaq, İmam Əsgəri əleyhissalamın hüzuruna getdiyini və onun da belə buyurduğunu dedi: “Ey Əhməd ibn İshaq! O (HZ. MEHDİ (Ə.S), BU ÜMMƏTDƏ “XIZIR” ƏLEYHİSSALAM VƏ “ZÜLQƏRNEYN” KİMİDİR…

(Kemal-üd Din c. 2 s. 384)

(Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157) 

 

R0396Hədisdə verilən məlumat, Qurandakı hz. Zülqərneyn və hz. Xızır hekayələri hz. Mehdi (ə.s)-a da işarə etdiyini göstərir.

 

Buradan aydın olur ki, hz. Mehdi (ə.s) da hz. Xızır kimi olacaq, onun əxlaqını və tərbiyəsini alacaq, onun kimi Ledün elmini biləcək və bu elmlə hərəkət edəcək.

 

Həmçinin, Qurandakı hz. Xızır hekayəsində hz. Musanın, hz. Xızırın hərəkətlərinin hikmətini bilmədən reaksiya verməsi kimi, Axırzamanda da insanlar ledün elmiylə hərəkət edən hz. Mehdi (ə.s)-ı lazımi qədər başa düşüb təqdir edə bilməyəcəklər. Hz. Mehdi (ə.s) da insanlar tərəfindən çox səhv başa düşüləcək, buna görə də xalq ona böyük reaksiya verəcək. Ancaq əslində hz. Mehdi (ə.s)-ın bütün hərəkətləri Allahın lütfüylə gizli elm və hikmətlərlə dolu olacaq.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in digər hədislərində, Kəhf hekayəsinin də başdan-ayağa kimi işarəli mənada olduğunu, insanları Dəccalın fitnəsindən qurtaracaq olan hz. Mehdi (ə.s)-a işarə etdiyini bildirilmişdir. Yuxarıda bildirilər hədis və Kəhf hekayəsinin Axırzamana işarə etdiyi ilə… ardı...

 

Hz. Xızır (ə.s) ilə heç kim bacara bilməz. Dəccal da Xızır (ə.s)-dan  dəhşətli dərəcədə qorxar.

(Adnan Oktarın 27 Avqust 2010-cu il tarixli Kocaeli TV reportajından bir bölüm.)

   Hz. Xızır (ə.s), iddia edilən Ergenekon təşkilatının şifrəli olmasına necə vəsilə olmuşdur?

   Hz. Xızır (ə.s), hz. Mehdi (ə.s)-a elmi mübarizəsində necə kömək edir?

   İman etməyənlər hz. Xızır (ə.s) –dan niyə çox qorxarlar?

   Hörmətli Adnan Oktar, hz. Xızır (ə.s)-ın daha əvvəl bilinməyən hansı xüsusiyyətlərini açıqlamışdır?

   Hörmətli Adnan Oktar, Hz. Musa (ə.s)-ın hz. Xızır (ə.s)-a etiraz etdiyi mövzular ilə öz taleyi arasındakı bənzərliklər haqqında hansı yeni məlumatlar vermişdir?

 

“Qatımızdan özünə bir rəhmət verdiyimiz və tərəfimizdən özünə bir elm öyrətdiyimiz qullarımızdan bir qul.” (Kəhf surəsi, 65)

 Adnan-Oktar

Burada bildirilən qul hz. Xızır (ə.s)-dır.

Bu ayədə keçən hz. Xızır (ə.s) mövzusunda bütün Əhli Sünnə alimləri həmfikirdir. Hörmətli Adnan Oktar reportajlarında “Ledün elminə” sahibi olan Hz. Xızır (ə.s)-ın Quranda bildirilən xüsusiyyətləri, üstün elmi və vəzifələri haqqında təfsilatlı olaraq şərhlər verir və bütün Müsəlmanları bu mübarək adam haqqında məlumatlandırır. Hörmətli Adnan Oktar hz. Xızır (ə.s)-ın elmini, hal-hazırda yaşadığımız axır… ardı...