Hz Mehdi

vesileolduklari20

İmam Həsən Əskəri (ə.s), hz. Mehdi (ə.s)-ın tavsifində (xüsusiyyətlərini izah edərkən) belə buyurmuşdur: “Hz. Mehdi (ə.s) qiyam edəndə, hz. Davudun hökm etdiyi kimi, xalqın arasında bir şahid istəmədən hökm verəcək.”  (Kâfî, c. 1, s. 509, H. 13.)

 

İmam Məhəmməd Taki (ə.s) Əbdüləzim Həsəniyə belə buyurdu: “Qaim, vəd edilmiş hz. Mehdidir. Qeybəti zamanında onu gözləmək, zühur edəndə də ona itaət etmək lazımdır…

 

Məhəmməd (s.ə.v.)-i Peyğəmbər seçən Allaha and olsun ki, əgər qiyamətin qopmasına bir gün belə qalsa, Allah (c.c) hz. Mehdi zühur etsin və yer üzünü zülmlə dolduğu kimi ədalətlə doldursun deyə o günü uzadar, ONUN İQTİDARINI  MUSANIN İQTİDARI KİMİ BİR GÜNDƏ DÜZƏLDƏR. Musa (ə.s) həyat yoldaşı üçün bir az atəş almağa getdi. Amma risalət və peyğəmbərlik məqamı ilə geri döndü. “(İmam Muhammed Taki) (Bihar-ul Envar,  cild 51, səh.156; Isbat-ül Hüdat, cild 6, səh.420)

 

(İmamdan, həmçinin bu barədə beş hədis nəql edilmişdir.)


A0030

 

İmam Məhəmməd Baqir (ə.s) da buyurmuşdur ki: Qaimimiz (hz. Mehdi) qiyam edəndə bəndələrin başına əlini çəkəcək və onların dağınıq fikirlərini bir yerə toplayacaqdır. Onları bir hədəfə doğru yönəldəcək və onlarda bəyənilmiş əxlaqı kamal həddinə (mükəmməllik səviyyəsinə) çatdıracaq. (Bihar-ul Envar, cild. 52, səh. 336)

A0075

Hz. İmam Baqir (ə.s) belə buyurur: “Qaimimiz (hz. Mehdi) qiyam edəndə Allah qullarının başına mərhəmət əlini çəkəcək, diqqətlərini cəmləyəcək və ağıllarını kamil edəcəkdir”. (Bihar-ul Envar, cild. 52, səh. 328)

 

Hz. Mehdinin dövründə zalımların hakimiyyəti sona çatacaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın hökmranlığı dövründə zalımların və özünü göstərənlərin hökmranlığı, münafiqlərin və xainlərin siyasi nüfuzu nabud (yox) olacaq (sona çatacaqdır). (El-Mehdiyy-il Mevud, cild. 1, səh. 252)


R0003

 

Hz. Mehdi kimin dost kimin düşmən olduğunu dərhal anlayacaq

Hz. Mehdi (ə.s) hər qrupun gizli planlarından xəbərdar olacaq və planlarını özlərinə xəbər verəcək. Hz. Mehdi (ə.s) bir baxışla dost və düşmənini tanıyacaq. (İrşad (Şeyh Müfid), səh. 365-366)


R0003