Hz Davud

vesileolduklari20

İmam Həsən Əskəri (ə.s), hz. Mehdi (ə.s)-ın tavsifində (xüsusiyyətlərini izah edərkən) belə buyurmuşdur: “Hz. Mehdi (ə.s) qiyam edəndə, hz. Davudun hökm etdiyi kimi, xalqın arasında bir şahid istəmədən hökm verəcək.”  (Kâfî, c. 1, s. 509, H. 13.)

 

Adnan-OktarHz. Əli (r.a.)-ın soyu, anası Hz. Fatimə (r.a.) tərəfindən Hz. Davud (ə.s.)-a bağlanır.

Hz. Əli (r.a.)-ın anası Hz.Fatimə (r.a.), Başhaham Hofnainin qızı ilə Esad bin Haşimin evliliklərindən doğulmuşdur.

Silsiləyə Hz. Əli (r.a.)-dan geriyə doğru baxılsa, evliliklərin Hz. Əli (r.a.)-a yaxın dövrdə başhahamlarla davam etdiyi görünür. Bu silsilə sonunda Hz. Davud (ə.s.)-a bağlanır.

* Yəhudi inancına görə, din dəyişdirilmiş də olsa, ana tərəfindən qadınların soyundan hər hansı birinin Yəhudi olması adamı Yəhudi edir.

1.   HƏZRƏTİ DAVUD (Ə.S.)-ın oğulları ( 1003-970 (2. Samuel 5:5))

2.   Natan (Süleymanın qardaşı, Batşebanın oğlu) (oğlu)

3.   Mettethan, oğlu

4.   Menon, oğlu

5.   Melea, oğlu

6.   Eliyakim, oğlu

7.   Yonam, oğlu

8.   Yosef, oğlu

9.   Yuda, oğlu

10. Simon, oğlu

11. Levi, oğlu

12. Yoram, oğlu

13. Mettethan, oğlu

14. Eliyəzər, oğlu

15. Yoşua, oğlu

16. Ər, oğlu

17. Elmodam, oğlu

18. Kosam, oğlu

19. Addi, oğlu

20. Melçi, oğlu… ardı...