hala gəlmək

Hz. Mehdi (ə.s) yeni bir mühakimə və qəzavət (hakimlik) sistemi gətirəcək. (El-Gaybet (Numani). Bihar’ül Envar, cild. 52, səh. 349, 354)

 

Hz. Mehdi (ə.s) dürüst və ədalətli mühakimə sistemini təşviq edib, mühakimədə və hakimlik əxlaqında mükəmməlliyi təmin edəcək.

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə islam aləmindəki dövlətlərə müsəllət olan bandalaşma nəticəsində mühakiməyə müdaxilələr olacaq; ədalət sistemində pozulma və degenerasiya meydana gələcəkdir. Məhz hz. Mehdi (ə.s) bu dövrdə ortaya çıxacaq və meydana gələn bu degenerasiya ancaq hz. Mehdi (ə.s) vəsiləsiylə düzələcək.


R0004

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə, inkişaf edən texnologiya və internetin yayılması

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə informasiya elə geniş yayılacaq ki, evindəki bir qadın belə Allahın kitabına və Peyğəmbərin sünnəsinə görə hökm verəcəkdir.  (Bihar ül-Envar, cild 52, səh. 352)

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə, inkişaf edən texnologiya və internetin yayılması ilə, məlumat  çox asanlıqla çatdırılan hala gələcəkdir. Evdar qadınlar da evlərində hər cür məlumatı əldə edə bilmə imkanı tapacaq və bu vəsiləylə Quran əxlaqını və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini çox həssas bir şəkildə tətbiq edə biləcəklər.R0363

 

İmam Mehdi (ə.s)ın lütfü ilə insanların idrakı mükəmməlləşdiriləcək və əxlaqları kamilliyə çatacaq.  (Bihar-ül Envar, cild 52, səh. 328 və 336)

 

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) Ürəklər ehtiyacsızlıq və özünə kafiliklə dolacaq.   (Bihar-ül Envar, cild 52, səh. 337; E’qd al-Dorar, səh. 169; Musnad)

12

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) Göstəriş və nümayiş sona çatacaq və etibarlılıq alışılan hala gələcək. (E’qd al-Dorar, səh. 159)

 

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) Yaşlılar gənclərə qarşı köməksevər və şəfqətli ikən gənclər yaşlılara qarşı hörmətli olacaq. (Bihar-ül Envar, cild 52, səh. 385)

12

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) Yalan və böhtan ortadan qalxacaq. (Misbaah al-Zaaer, səh. 217-219)

 

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) Həqiqi dostluq olacaq və bu elə bir ölçüdə olacaq ki, inananlardan biri digərinin sərvətini onun icazəsini almadan götürəcək və digəri bunu əhəmiyyətsiz hesab edəcək. (Bihar-ül Envar, cild 52, səh. 372)