Həzrəti Mehdi(əs)

Həzrəti Mehdi (ə.s)-ın əhəmiyyəti və üstün olması

İbni Şirindən nəql edilmişdir: “MEHDİ ƏBU BƏKİR VƏ ÖMƏR (R.Ə)-DAN ÜSTÜNDÜR… Əbu Bəkir (r.ə)-a dedilər ki:                                                            

“O, Əbu Bəkir və Ömərdən üstün olacaq? BƏZİ PEYĞƏMBƏRLƏRDƏN BELƏ ÜSTÜN OLACAQ!” deyə cavab verdi..(Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, 10. Nəşr/təzyiq, səh. 193)

Nəfsani arzular, heyvani  ehtiraslar olduqca yayılmış, qurdlar şəhərlərə enmiş, hər tərəfi zülm fırtınası örtmüşdür. Bu gündüzü elə bir gecə təqib etmişdir ki, (Hz.Mehdi (ə.s) camaatı) şəhidlərin ən xeyirlisi, əminlərin ən üstünüdür.  Onlar Allahın xas qullarıdır. Hər çətinliklərini müşavirə ilə həll edərlər. Onlar ətrafda baş verən hadisələrdən məlumatları olan bir ariflərdir. Özünə (Hz. Mehdi (ə.s)-a) gəlincə, İqtidar və siyasət sahibidir. Möhtac olduğu gücü Allahdan alacaq. Çünki O, təsdiqlənmiş quş və bütün heyvanların dillərini bilən bir xəlifədir. Onun ədaləti  bütün insanlar və cinlər tərəfindən bilinəcək . (Berzenci Qiyamət Əlamətləri, 10.… ardı...