hər şeydən çox

Hz. Mehdi (ə.s), Allahı dünyadakı hər şeydən çox sevəcək

HZ. MEHDİ SON DƏRƏCƏ TƏQVA SAHİBİDİR. “ALLAHDAN ÇOX QORXAN BİRİDİR. QARTAL CİNSİNDƏN NƏSR QUŞUNUN QANADLARIYLA TİTRƏDİYİ KİMİ ALLAHDAN QORXAR.” (Kitabü’l-Bürhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman,, səh. 53)

 

 

Naim ibn Hammad, Kabdan açıqlama etdi. Buyurdu:

MEHDİ, KƏRKƏS QUŞUNUN QANADI İLƏ TİTRƏMƏSİ KİMİ, ALLAHDAN ÇOX QORXAN BİRİDİR (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi’nin Alametleri Ali bin Hüsameddin El Muttaki, səh. 23)


R0253