hər kəs

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV VƏ QAZİANTƏP OLAY TV-dəki CANLI REPORTAJI (30 OKTYABR 2010)

 

Taha surəsi, 24. Allah hz. Musa (ə.s)-a deyir ki ; “Firona get, çünki o azmışdır.” Mənə deyirlər ki; “Niyə masonlara təbliğ edirsən?” Allah, “Firona get” deyir. Masonlar Firondan daha aşağıdır və yaxud daha yuxarıdırmı? Ona deyildiyinə görə, hər kəsə təbliğ edilə biləcək deməkdir. “Dedi ki: “Rəbbim, mənim sinəmi aç.”” İlk istədiyi odur; həyəcanlı, ürəyində tez-tez döyüntü olur, təzyiqi də qalxır, narahat olur, onun üçün; “sinəmi aç” deyir.

“Mənim işimi asanlaşdır. Dilimdən düyünü aç.” Həyəcandan danışa bilmir, dili dolaşır. “Ki söyləyəcəklərimi qavrasınlar.” “Ailəmdən mənə bir köməkçi ver, qardaşım Harunu.” Harun yəhudilərdə də əhəmiyyətli bir addır. Harun masonluqda da çox əhəmiyyətlidir. “Qardaşım Harunu. Onunla arxamı qüvvətləndir. Onu işimdə ortaq et, beləcə Səni çox təsbeh edək və Səni çox zikr edək. Şübhəsiz, Sən bizi görürsən.” (Allah) Dedi ki: “Ey Musa istədiyin sənə verilmişdir. And olsun, Biz sənə bir daha lütf etmişdik” Allah deyir. “Anana vəhy olunan şeyi vəhy etmişdik, (belə ki:)” Allah hz. Musa (ə.s) üçün söyləyir, “Onu sandığın içinə qoy.” Bax, burada sandıq keçir.

 Sonradan qızıl örtülüb, müqəddəs sandıq halına gəlir, inşaAllah. Bunu tapacağıq, inşaAllah. Bax, “onu sandığın içinə qoy.” Orada da sandıq, burada da… ardı...

 

Adnan Oktarın Qaziantep Olay Tv-dəki canlı reportajı (7 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Məryəm surəsi. Şeytandan Allaha sığınıram. “İnsan əvvəldən, heç bir şey deyilkən,” Allah 67-ci ayədə deyir. “Həqiqətən, Bizim onu yaratmış olduğumuzu (heç) düşünmür mü?” “Heç bir şey deyildiniz” deyir. Daha əvvəl yox idiniz, indi varsınız. Tərtəmiz, rəngli bir görünüş, amma üçölçülü təsvir, görünüş dəqiqliyinə görə həqiqətən qarşısında var zənn edir, belə yəni bu şəkildə. Halbuki, maddənin əsliylə deyil, görünüşü ilə təmasda olur, lakin görünüşüylə əlaqəli olduğundan da xəbəri yoxdur. Dünyanın 99,99%-i bu həqiqətdən xəbərsizdir, elmi bir həqiqət olduğu halda.

“Heç düşünmür mü” Allah deyir, nə etməsi lazımdır insanın? Düşünməsi lazımdır. Bax, “heç düşünmür mü?” Allah düşünmür mü demir bax, “heç düşünmür mü”. Adam heç düşünmür. Lahmacun yeyir, yatır, işinə-gücünə baxır. Allah düşünmələrini söyləyir. “And olsun Rəbbinə, onları da, şeytanları da mütləq həşr edəcəyik,” yəni hamsını axirətdə sorğu-sual edəcəyəm” Allah deyir. “Sonra onları cəhənnəmin ətrafında diz üstə çökmüş olaraq gətirəcəyik.” Yəni qürurunu qırmaq üçün edilir. Diz üstə Allah “Cəhənnəmin ətrafında” yəni cəhənnəmin içərisində deyil, Allah əvvəl cəhənnəmin ətrafında diz üstə çökdürür. Çünki müsəlmanlar da o bölgəyə gəlir, cəhənnəmin ərazisinə gəlirlər, lakin küfr diz çökmüş olur.

Allah müsəlmanları ayırır, onların önlərində və sağlarında işıq olur və yanlarında onlara köməkçi… ardı...

 

Adnan Oktarın Qaziantep Olay Tv-dəki canlı reportajı (15 fevral 2011)

Muminun surəsi. Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. 61-cı ayə. “Məhz onlar, xeyirlərdə yarışırlar.” Xeyirlərdə yarışmaq necə olar? Var gücüylə hər kəs ən yaxşını əldə etməyə çalışacaq. “Və onlar buna görə önə keçirlər.” Deməli, dünyada bir yarış, təqva yarışı var, inşaAllah. “Heç kimə” bax, Allah bir sirr verir; “güc çatdıracağından artığını yükləmərik.” Allahın heyrət ediləcək bir möcüzəsidir. Allah heç kimə güc çatdıracağından artığını yükləmir. “Əlimizdə haqqı söyləyən bir kitab vardır.” Qədərdə bu yazılmışdır, Allah deyir. “Və onlar heç bir haqsızlığa məruz qalmazlar.” “Həqiqətən, Mənim ayələrim sizə oxunurdu, lakin siz topuqlarınız üzərində geri dönürdünüz.”

Bax, Quran ayələri oxunurdu, lakin siz topuqlarınız üzərində geri dönürdünüz, deyir. Kimlər geri dönər? Bunu, mürtəcelər edər. Quranı qəbul etmirlər, xurafatı qəbul edirlər. Adam saatlarla xurafat izah edir, xurafatı ağzı açıq dinləyir. Söyləsənə; Qurandan izah et bizə, tam doğrunu izah et, bizə Kutub-i Sittədən izah et. Bizə Əhli Sünnə alimlərinin açıq əsərlərini izah et, demir. Sonuna qədər xurafatları dinləyir. “Həqiqətən, sən onları doğru olan yola çağırırsan” deyir. Bunun da əbcədi yenə mehdiyyətin dövrünü verir.

“Əgər haqq, onların həva (istək və ehtiras)larına uyacaq olsaydı” yəni Qurandan başqa bir vəziyyət olsaydı, “heç müzakirəsiz, göylər, yer və… ardı...

 

Hz. Mehdi insanların bütün problemlərinə həll tapacaq, hər kəsin köməyinə qaçacaq

Hz. Mehdi (ə.s) imdada çatan və fəryadrəsdir (fəryad edənin köməyinə çatan, yardım edəndir). Allah onu dünyadakı insanların imdadına yetişməsi üçün göndərəcək… (El-Mehdiyy-il Mev’ud, cild. 1, səh. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, cild. 2, səh. 11)


guzelahlak6