Furqan surəsi 56-59 69 72-77

Furqan surəsi, 56-59, 69, 72-77-ci ayələrinin təfsiri

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Furqan surəsi, 56-cı ayəni əvvəl də izah etmişdim. Allah bu ayədə: Biz səni ancaq müjdə verən və xəbərdarlıq edən kimi göndərdik əbcəd hesabı ilə 1980-ci ilə işarə edir və 57-ci ayədə isə – De: Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm“, buyurur. Cənabı Allah təbliğin mənfəət üçün edilməməsini Quranda dəfələrlə vurğulayır, çünki o insanları çox dərindən sarsıdan, mənfi təsir edən bir şeydir.

58-ci ayədə isə: Allah  “Əsla ölməyən və əbədi Yaşayana (Allaha) təvəkkül etbuyurur. Baxın, Allah nə qədər gözəl söyləyərək qabaqcadan o məlumatı verib, insanların ürəyində bir fərahlıq meydana gətirir və ardından belə deyir: “əsla ölməyən və əbədi Yaşayan “. İnsan ölər, Allah ölməz. Nə vaxta kimi? Sonsuza qədər ölməz, sonsuza qədər diri və sonsuz ağıl sahibi olandır. “(Allaha) təvəkkül et” – oh! Nə gözəldir – Allah “və Onu həmd-səna ilə təriflə. Onun Öz qullarının günahlarından agah olması kifayətdirdeyir. Əlhəmdülillah. Allah onsuz da yaradır, hər şeyi bilir.

59-cu ayədə Cənabı Allah, “O, göyləri, yeri və onların arasındakıları altı gündə yaratdı, sonra Ərşi yaradıb ona hakim olan Rəhmandır. O, Mərhəmətli Allahdır. Bunu biləndən… ardı...