Fələstin

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) Axırzamanda Fələstində baş verəcək zülm

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda dünyanın bir çox yerində dəccaliyyətin səbəb olduğu qarışıqlıqların, ixtilafların, qan tökülmələrinin, fitnələrin olacağını xəbər vermişdir. Müsəlmanların da bu çətin şəraitdə müxtəlif çətinliklərə məruz qalacaqlarınıbildirmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dəccaliyyət fitnəsinin təsirli olacağı dediyi yerlərdən biri də Fələstindir. Hədisdə keçən Beytül Məqdis ifadəsi, Məscidi-Əqsaya yaxın bir yer olduğunu bildirir, yəni Fələstin bölgəsindən bəhs edilir. Dövrümüzdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in xəbər verdiyi kimi, fələstinli müsəlmanlar böyük bir mühasirə altındadırlar, aclıq və hər cür çətinliklərlə imtahan olunurlar.

 

Naim, Kaabdan belə rəvayət edilir:

“Dəccal, Beytül Məqdisdə (Məscidi-Əqsaya yaxın yerdə, Fələstində) MÖMİNLƏRİ MÜHASİRƏYƏ ALAR VƏ ONLARA (MÖMİNLƏRƏ) ELƏ ŞİDDƏTLİ BİR ACLIQ BAŞ VERƏR Kİ, aclıqdan yaylarının kirişini (ipini) belə yemək məcburiyyətində qalarlar.” (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, səh 48)


imanhak11 hosgoru_islam02

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda dünyanın bir çox bölgəsində dəccaliyyətin səbəb olduğu qarışıqlıqların, qarşıdurmaların, qan tökmələrin, fitnələrin olacağını xəbər vermişdir. Müsəlmanların da bu çətin mühitdə müxtəlif çətinliklərə məruz qalacağını söyləmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dəccaliyyət fitnəsinin təsirli olacağını söylədiyi yerlərdən biri də Fələstindir. Hədisdə keçən “Beytül-Makdis” ifadəsi, Məscidi-Əqsaya yaxın bir diyar mənasını daşıyır, yəni Fələstin bölgəsindən bəhs edir. İndiki vaxtda eynilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəbər verdiyi kimi, Fələstinli müsəlmanlar böyük bir mühasirə altındadır, aclıq və cürbəcür çətinliklərlə imtahan olunur.

Naim Kaabdan çıxarış etdi, dedi ki:

Dəccal Beytül-Makdisdə (Məscidi-Əqsaya yaxın diyar, Fələstin) möminləri mühasirəyə (əhatə altına) alar və onlara (möminlərə) elə şiddətli bir aclıq üz verər ki, aclıqdan yaylarının dirəyini belə yemək məcburiyyətində qalarlar. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, səh.   48)


imanhak11 hosgoru_islam02