Fələq surəsi 1-5

Hörmətli Adnan Oktarın 14 may 2013-cü il tarixli söhbətindən Fələq surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla: “De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!” Bu ayənin əbcədi 1934-cü il tarixi verir. “Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən…” Bu ayəninəbcədi 1941-ci ili verir. “Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya, batan ayın, ziyası sönən ulduzların) şərindən…” Bu ayəninəbcədi isə 1971-ci ili verir. “Düyünlərə üfürən qadınların şərindən…” -əbcədi 1939-cu ili verir- “və həsəd etdiyi zaman həsəd aparanın şərindən.” Ayələrin hamısı mənalıdır. Bədiüzzaman, 1971-ci ildə anarxiyanın başlayacağını illər əvvəl Risalə-i Nurda bildirir. “Əgər ikisi birlikdə olsa, miladi 1971-ci il olar. Bu tarix dəhşətli bir şeydən xəbər verir. “Əgər indiki toxumların məhsulu islah olmasa, 20 il sonra yumruqları dəhşətli olacaq” -deyir. 20 il sonrakı, kommunist terrorun başlayacağını deyir. Eynilə  Bədiüzzamanın dediyi kimi oldu.

1806845

 

Fələq surəsi 1-5-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Şeytandan Allaha sığınıram.“De ki: Səhərin Rəbbinə sığınıram”. Əbcədi 1934-cü il tarixini verir. O dövrdəki şərli hadisələrə diqqət çəkir. “Yaratdığı şeylərin şərindən”―əbcədi 1941-ci il tarixini verir. Döyüş illəridir. “Zülmətə bürünməkdə olan gecənin şərindən”. Əbcədi 1971-ci il tarixini verir. Bu tarix Türkiyədə anarxiyanın başladığı ildir. Ustad həzrətlərinin söylədiyi: “Ayrı-ayrılıqda Çingiz Xan və Hülakinin zamanındakı dəhşətli şeyləri xəbər verir. İki birləşdiyində miladi 1971 olar, o tarixdə də dəhşətli bir şərdən xəbər verir. Əgər indiki toxumları məhsulu islah olmasa, iyirmi il sonra yumruqları (zərbələri) dəhşətli olacaq” deyir. Və həqiqətən 1971-ci ildə anarxiya başladı. 1971-ci ildə Türkiyədə kommunist anarxiya başladı. Xəbərdarlıq edildi. “Düyünlərə üfürən qadınların şərindən. Və həsəd etdiyi zaman həsəd aparanın şərindən Allaha sığınıram” deyir, inşaAllah. İndi bu ayələri də açıqlayaram, amma xüsusi söhbətdə açıqlasam daha yaxşı olar. Çünki əbcədləri də, mənası da çox dəqiqdir. İndi ortalığı bir-birinə qatmaq istəmirəm.

images (5)