enmək

Hz. İsa (ə.s), hz. Mehdi (ə.s.) zamanında müsəlman olaraq yer üzünə enəcək

HZ. İSA İNCİLDƏ, BU ÜMMƏTİN TƏRİF DOLU SİFƏTLƏRİNİ GÖRDÜYÜNDƏ, ONLARDAN OLMASI ÜÇÜN ALLAHA DUA ETMİŞ, ALLAH DA ONUN DUASINI QƏBUL ETMİŞDİR. VAXTI GƏLƏNDƏ MÜCƏDDİD OLARAQ YER ÜZÜNƏ ENMƏSİ BUNUN ÜÇÜNDÜR. (Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Feza Gazetecilik, 1996, 14/74)

 

Hz. İsa (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-ə ümmət olmaq üçün enəcək. Həqiqi İncildə Məhəmməd əleyhissalamın üstünlüklərini görən HƏZRƏTİ İSA, ONUN ÜMMƏTİNDƏN OLMAQ ÜÇÜN ÇOX YALVARDI, DUA ETDİ VƏ DUASI QƏBUL OLDU. Allahu Təala, onu diri olaraq göyə yüksəltdi. Qiyamətə yaxın, Məhəmməd əleyhissalamın ümməti olmaq üçün yer üzünə enəcək, onun dininə uyğun olaraq onu yayacaq, xristianlıq və yəhudilik kimi təhrif olmuş dinləri İslam dininə çevirəcək.

(Herkese Lazım Olan İman, Ebü’l-Baha Ziyaeddin Mevlana Halid b. Ahmed Halid-i Bağdadi, 1242/1827 ; Trc: Kemahlı Feyzullah Efendi, 6-cı nəşr, İstanbul, İhlas Yayınları, 1989)


hzisa

 

“… bəli, hər zaman mələkləri səmavatdan yerə göndərən, bəzi vaxtlarda hz. Cəbrayılın Dihyə surətinə girməsi kimi onları insan surəti ilə əvəz edən, ruhaniləri ervah aləmindən (ruhların və ruhanilərin olduğu aləm) göndərib bəşər surətində göstərən, hətta ölmüş vəlilərin ruhlarını cəsəd surətində dünyaya göndərən bir Hakimi Zülcəlal, GÖY ÜZÜNDƏ CƏSƏDİYLƏ OLAN HZ. İSANI, BƏLKƏ AXİRƏT ALƏMİNIN ƏN UZAQ KÜNCÜNƏ GETSƏYDİ VƏ HƏQİQƏTƏN ÖLSƏYDİ BELƏ YENƏ DƏ BİR BÖYÜK NƏTİCƏ ÜÇÜN ONA YENİDƏN CƏSƏD GEYDİRİB DÜNYAYA GÖNDƏRƏRDİ.”   (Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat Səhifə 56-57)       

 

0076

 

1. Mələklər səmavatdan yerə endiklərində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq (insan cildində) enərlər.

2. Hz. Cəbrayıl (ə.s) yer üzünə Dihyə surətində gəldiyində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq gəlir.

3. Ruhanilər aləmi ervahdan (ruhlar aləmindən) insan surətində gəldiklərində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq gəlirlər.

4. Ölmüş vəlilərin ruhlarının cəsədi surətində dünyaya gəldiklərində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq gəlirlər.

5. Mələklərin səmavatdan gəlməsi, hz. Cəbrayıl (ə.s)-ın Dihyə surətində dünyaya gəlməsi, ruhanilərin ruhlar aləmindən gəlməsi, vəlilərin ruhlarının cəsədi surətində dünyaya gəlmələri necə asanlıqla mümkündürsə, hz. İsa (ə.s)-ın şəxsinin, dünyadakı bədəniylə yer üzünə enməsi də o qədər asan, məqbuldur və nüzul edəcəkdir.

6. Hətta həqiqətən… ardı...