dünya ömrü

Axırzaman əlamətlərinin son 30 ildə toplu şəkildə reallaşması

·   Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən və ən böyük hədis imamlarından olan imam Suyutinin nəql etdiyi 8 səhih hədisdə dünyanın ömrünün 7000 il olduğu, Peyğəmbərimizə qədər bu müddətin 5600 ilinin keçdiyini xəbər verilmişdir.

·   7000-dən 5600-ü çıxdıqda geriyə 1400 il qalır.

·   Başqa bir hədisdə isə Peyğəmbərimiz “ümmətin ömrünün 1500 ili çox keçməyəcəyini” xəbər vermişdir.

·   Hal-hazırda hicri 1430-ci ildə olduğumuzu və hicri 1500-cü ilə qədər də hicri 14-cü əsrdə olduğumuzu hesabayarsaq, onda hz. Mehdinin mütləq bu əsrdə gəlməsinin lazım olduğu ortaya çıxır.

·   Çünki geriyə hz. Mehdinin çıxa biləcəyi başqa bir əsr qalmamışdır.

·Hicri 1400-cü ilin əvvəlindən etibarən Peyğəmbərimizin hədislərində bildirdiyi Axırzaman əlamətlərinin hamısının ard-arda reallaşması Axırzamanda olduğumuzu və hz. Mehdinin bu əsrdə gələcəyini açıq-aydın göstərir.

·   Bundan əlavə bütün bu əlamətlərin son 30 ildə toplu şəkildə reallaşması, dünyanın ömrünün 7000 il olduğunu, Peyğəmbərimizə qədər bu müddətin 5600 ilinin keçdiyi və İslam ümmətinin qəbul edilmiş ömrünün də 1500 ili o qədər də keçməyəcəyi baxımından hədisləri təsdiq edir.

 

yelroseglbql6

 

HİCRİ 1400-CÜ İLİN ƏVVƏLİNDƏN ETİBARƏN SON 30 İL İÇİNDƏ ARD-ARDA REALLAŞAN ƏLAMƏTLƏR İSƏ BUNLARDIR:

 

1. 1975-ci ildə… ardı...