diqqət

Adnan Oktarın Kaçkar Tvdəki canlı reportajı (29 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Taha surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. 114-cü ayə; “Haqq olan, tək hökmdar olan Allah Ucadır. Onun vəhyi sənə gəlib-tamamlanmadan əvvəl, Quranı (oxumada) tələsmə və de ki: “Rəbbim, elmimi artır.” Müsəlmanlar da, elmlərinin artması üçün Allaha dua edəcəklər. “Rəbbim, elmimi artır” deyəcəklər. Biz də Allaha deyirik; “Rəbbim, elmimi artır”. “Quranı (oxumada) tələsmə” deməli, Quran oxunarkən düşünərək, təfəkkür edərək, yavaş-yavaş oxumaq lazımdır, anlayaraq. “And olsun, Biz bundan əvvəl Adəmə əhd vermişdik, lakin o, unutdu. Biz onda qətiyyət görmədik.” Adəm (ə.s)-da Allah iki şeyə diqqət çəkir. Bir, verdiyi sözü unutması, iki qətiyyətli olmaması. Qətiyyət görmədik, Allah deyir. Müsəlmanın yaddaşı çox güclü olacaq, diqqəti çox iti olacaq, ikincisi qərarlı olacaq. Dini yaymada, İslam Birliyində, Türk-İslam Birliyində, Allahı sevmədə, Allah qorxusunda, Qurana xidmətdə qərarlı olacaq, heç bir şəkildə diqqəti dağılmayacaq, inşaAllah.

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın saçlarının gözəlliyi diqqəti cəlb edəcək

Əhli-sünnənin məşhur alimlərindən biri Əhməd ibn Sinan Kirmani Dəməşqi 1019-cu ildə, “Əhbar-ud Duvəl” adlı kitabda belə yazır: “…O (HZ. MEHDİ (Ə.S)), ORTA BOYLU, GÖZƏL ÜZLÜ, GÖZƏL SAÇLIDIR…” (Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 nəşri)

 

Əbdülməlik İsamı 1111-ci ildə, Məkkədə məskunlaşan tanınmış tarixçilərdəndir. O, “Simt-ul Nucum-il Avali” kimi tanınan dörd cildlik tarix kitabında belə yazır: “… O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) MÜLAYİM, GÖZƏL ÜZLÜ, GÖZƏL SAÇLI, İNCƏ BURUNLU VƏ İRİ SİMALI BİR GƏNCDİR.”

(Sımt-ul Nucum-il Avali, c. 4, s. 138)

(Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157) 

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın “gözəl üzlü və gözəl saçlı” olacağı bildirilmişdir.Həmçinin, “iri simalı” ifadəsiylə də, digər hədislərdə “geniş alınlı” olduğu bildirilən hz. Mehdi (ə.s)-ın başının da, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in mübarək başı kimi böyük olacağı aydın olur.R0303

 

Quşların diqqət çəkici yuvaları

Quşlar yuva hazırlamaq mövzusunda ən mahir canlılar olaraq tanınırlar. Hər quş növünün özünə xas yuva hazırlamaq üsulu  var və heç çaşmadan bu qüsursuz tikililəri inşa edərlər.

Quşların yuva qurmalarının ən əhəmiyyətli səbəbi yumurtalarının və daha sonra bu yumurtadan çıxan balalarının son dərəcə müdafiəsiz olmalarıdır. Bundan başqa bəzi quşlar da çoxalma dövrlərində dişilərinə nümayiş etmək üçün müxtəlif yuvalar qurarlar və bu yuvaları cazibədar hala gətirmək üçün bəzəyərlər.

Quşun balaları üçün hazırladığı yuvaların ən əhəmiyyətli məqsədlərindən biri balalarını soyuqdan qorumaqdır. Balalar tüksüz doğulurlar və eyni zamanda bir o qədər hərəkət edə bilmədikləri üçün əzələlərini heç işlətməzlər. Buna görə də balaların donmaması üçün soyuqdan təcrid edilmiş yuvalara ehtiyacları var. Xüsusilə “hörgü yuvalar” quruluş etibarilə bu istiliyi balalara təmin edə bilirlər. Bu yuvaların hazırlanması isə olduqca incə və çətindir. Dişi quş yuvanı çox uzun bir vaxt ərzində böyük bir qayğı ilə hörərək meydana gətirər. Eyni zamanda yuvanın içini lif və tüklərlə dolduraraq yuvanın izolyasiyasını artırmış olar.

Hər bir növ yuvanın hazırlanması üçün material ilə təmin olunma son dərəcə əhəmiyyətlidir. Quşlar gün ərzində edəcəkləri inşaat üçün lazımlı materialı toplayarlar. Quşların dimdikləri və ayaqları müxtəlif materialları daşımaq və istifadə etmək üçün xüsusi hazırlanmışdır. Yuvanın tikintisi dişi quşa aiddir amma yuvanın qurulacağı… ardı...