dəyanət

Hz.Mehdi (ə.s.)-ın səltənət sahələrində müəyyən vəzifələrinin olacağını bildirmişdir

Sözün hamısı:

On doqquzuncu məsələ

Rəvayətlərdə, arzamanın əlamətlərindən olan və ALİ- BEYTİ NƏBƏVİDƏN HƏZRƏTİ MEHDİNİN (RƏDİYALLAHU ƏNH) haqqında ayrı-ayrı xəbərlər vardır. Hətta bir qisim elm adamları və vəlilər, lap əvvəllərdən onun çıxacağına hökm veriblər. Allahu aləm, bu müxtəlif  rəvayətlərin bir şərhi də BÖYÜK MEHDİNİN BİR ÇOX VƏZİFƏLƏRİNİN OLMASIDIR.

SİYASƏT ALƏMİNDƏ, (1)DİNDARLIQ ALƏMİNDƏ, (2)SƏLTƏNƏT ALƏMİNDƏ, CİHAD ALƏMİNDƏKİ ÇOX YERLƏRDƏ İŞLƏRİ OLDUĞU KİMİ, hər bir əsr, ümidsizlik zamanında mənəvi gücünü bərpa edən, qüvvətləndirən Mehdiyə, Mehdinin də onların köməyinə həmin vaxtda gəlmək ehtimalına möhtac olduğundan, ilahı rəhmətlə hər dövrdə, bəlkə hər əsrdə əhli-Beytdən bir cür Mehdi çıxmış, soyunun şəriətini mühafizə etmiş və sünnətləri həyata keçirmişdir.

Məsələn, siyasət aləmində Mehdi Abbasi, dəyanət aləmində Əbdülqadir Gilani həzrətləri, ŞAHI NƏQŞİBƏND (Nəqşibənd təriqətinin qurucusu şeyx Məhəmməd Bəhaəddin), dörd təriqətin (məzhəb) əsas şəxsləri A. Gilani, Əhmədi Bədəvi, Əhmədi Kutai, Seyid İbrahim Dessuki, ON İKİ İMAM KİMİ BÖYÜK MEHDİNİN BİR QİSİM VƏZİFƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN ŞƏXSLƏR belə Mehdi haqqında gələn rəvayətlərdə, bu məsələyə diqqət edilməsinin mühüm buyurulmasının, Məhəmməd Əleyhissalatu Vəssalam olduğu üçün, rəvayətlərə ixtilaf edərək həqiqəti tapmaq istəyən bəzi kəslər belə demişdir: “keçmişdə çıxıb.” Hər nə isə… Bu məsələ Risalə-i Nurda bəyan edildiyindən yalnız bunu… ardı...