dəyər

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri haqqında belə söyləmişdir:

Onlar Allah yolunda mübarizə edərlər və təkəbbürlük edənlər onları kiçik görər. Onların dəyəri dünyada bilinməz, lakin axirətdə yaxşı tanınarlar.(Muntakab el Ezhar, səh. 474)

 

Hədisdə, insanların böyük hissəsinin hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin imanlarını lazımı kimi təqdir edə bilməyəcəklərinə diqqət çəkilmişdir.

 

 

R0380

 

Risalə-i Nura həqiqi dəyərini hz. Mehdi (ə.s)-ın verəcəyini ifadə etmişdir

Biri Risalə-i Nurdur. Biri də, onun bir tərcüməçisidir və Risalə-i Nur haqqındakı hüsnü-zənniniz daha fövqündə Risalə-i Nura layiqdir. Çünki, Quranı-Hakimin bir möcüzəyi-mənəviyəsidir. AXİRZAMANDA GƏLƏCƏK HƏZRƏTİ MEHDİ DƏ ONA O QİYMƏTİ VERƏCƏK ETİQADINDAYAM.

 

Ustadın bu ifadəsi Əmirdağ Lahikasının əl yazmasında yer alır.

31