dəccaliyət

“Həmin dövrdə insanların hər hansı birinin etdiyi bir günah bəzən daha da böyüyər, yayılar, yüz olar … həmin dövrdə, xüsusəndə 40-50 il sonra, pisliklər, günahlar  onu (günahkarın) edənin üstünə  düşməz, milyonlarla müsəlmanın hüquqları tapdanar. 40-50-il sonra bu kimi hadisələr çox olacaq.” (Qədim Said dönəmi əsərləri, Xütbeyi şamiyə, s. 350-1)

 1