çox güclü

Adnan Oktarın Kaçkar Tvdəki canlı reportajı (29 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Taha surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. 114-cü ayə; “Haqq olan, tək hökmdar olan Allah Ucadır. Onun vəhyi sənə gəlib-tamamlanmadan əvvəl, Quranı (oxumada) tələsmə və de ki: “Rəbbim, elmimi artır.” Müsəlmanlar da, elmlərinin artması üçün Allaha dua edəcəklər. “Rəbbim, elmimi artır” deyəcəklər. Biz də Allaha deyirik; “Rəbbim, elmimi artır”. “Quranı (oxumada) tələsmə” deməli, Quran oxunarkən düşünərək, təfəkkür edərək, yavaş-yavaş oxumaq lazımdır, anlayaraq. “And olsun, Biz bundan əvvəl Adəmə əhd vermişdik, lakin o, unutdu. Biz onda qətiyyət görmədik.” Adəm (ə.s)-da Allah iki şeyə diqqət çəkir. Bir, verdiyi sözü unutması, iki qətiyyətli olmaması. Qətiyyət görmədik, Allah deyir. Müsəlmanın yaddaşı çox güclü olacaq, diqqəti çox iti olacaq, ikincisi qərarlı olacaq. Dini yaymada, İslam Birliyində, Türk-İslam Birliyində, Allahı sevmədə, Allah qorxusunda, Qurana xidmətdə qərarlı olacaq, heç bir şəkildə diqqəti dağılmayacaq, inşaAllah.

 

Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı müsahibəsi (3 noyabr 2010)

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə, “Kəf. Ha. Ayn. Sad”. İndi burada, bu hərflər təbii ki, bir şey ifadə edir. Hurufu mukatta, inşaAllah. Hz. İsa Məsihdən və hz. Mehdi (ə.s)-dan bunları öyrənəcəyik Allahın izni ilə. Yəni bu, “Kəf. Ha. Yə. Ayn. Sad” nə mənaya gəlir öyrənəcəyik. Bunlar niyə Məryəm surəsindədir onu da öyrənəcəyik, inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə, “Bu sənin Rəbbinin Öz qulu Zəkəriyyaya göstərdiyi mərhəmətinin yada salınmasıdır. Bir zaman Zəkəriyya Rəbbinə gizlicə dua edib demişdi: “Ey Rəbbim! Artıq sümüklərim zəifləmiş,” yaşlandıqca kalsium miqdarı sümüklərdə azalır. İnsan kiçilməyə başlayır və əriyər sümükləri. Və baş, yaşlılıq alovu ilə alovlandı”, yəni saçlarda da ağarma olur.

Onu deyir o şəkildə, yəni mütəşabihdir bu ayə. İndi Cübbəliyə baxsan, “Açıq mənası, yaşlılıq alovu ilə alovlandı” sanki alov kimi düşünür onu, insanın başındakı bir yanğın kimi. Elə deyil, mütəşabih ayələrdir. Mütəşabihdən anlamır Cübbəli. Bu ayə saçlarının ağarması mənasına gəlir. Ey Rəbbim! Sənə etdiyim dua sayəsində heç vaxt bədbəxt olmamışam”. Allaha çox dua etmək lazımdır. Hər şeyi Allahdan istəmək lazımdır. Mən özümdən sonra gələn qohumlarımdan dinə etinasız yanaşacaqlarından qorxuram. Zövcəm də sonsuzdur. Mənə… ardı...