Casiyə surəsi 32 33

Casiyə surəsi, 32 və 33-cü ayələr axırzamana və hz. Mehdi (ə.s)-a işarə edir

Sizə: “Allahın vədi haqdır və o Saata heç bir şəkk-şübhə yoxdur!” – deyildiyi zaman: “Biz o Saatın nə olduğunu bilmirik! Onun ancaq bir zənn olduğunu güman edirik. Biz buna əmin deyilik!” – deyirdiniz”. Onların etdikləri pis əməllər özlərinin qarşısına çıxacaq, istehza etdikləri əzab onları bürüyəcək (Casiyə surəsi, 32-33)

0176İndiki vaxtda darvinist düşüncəyə sahib olan insanların bir çoxu mehdiyyət mövzusuna lağ edici bir rəftarla yaxınlaşırlar. Yaşadığımız dövrün axırzaman olduğuna və həzrəti Mehdi (ə.s)-ın çıxışına dair, hədislərdə bildirilən yüzlərlə əlamətin reallaşmış olmasına qarşı, bəhs olunan kəslər bu xüsusiyyətləri şübhəçi və lağedici bir dünyagörüşüylə qiymətləndirir. Ancaq Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yüzlərlə hədisində həzrəti Mehdi (ə.s)-ın fiziki və mənəvi xüsusiyyətləri, onun dövründə meydana gələcək təbii, tarixi və siyasi hadisələr çox ətraflı təsvir edilir. Bunların hamısı indiki vaxtda ard-arda reallaşır.

Darvinizmi sanki ilah etmiş olan bəzi kəslərin mehdiyyət mövzusuna qarşı bu lağ edici yanaşmalarının mənşəyində, bu insanların darvinizm mövzusunda məğlub olmuş olmaları yatır. Öz ağıllarına görə dinlə, Allahın varlığı və yaratması ilə, mehdiyyət ilə lağ edən bu tərz insanlar, bu əsrdə mehdiyyətin işığı ilə darvinizm mövzusundakı iddialarını artıq qoruya bilməyəcək vəziyyətə gəlmişlər, elmlə və məntiqlə heç bir əlaqəsi olmayan bir nəzəriyyəni bu qədər… ardı...