canilik

Sələmə ibn Züfər belə deyir: “Bir gün Xüzəyfənin yanında “Hz. Mehdi (ə.s) qiyam etmişdir” deyiləndə, Xüzəyfə belə dedi: “Əgər Hz. Mehdi (ə.s) qiyam edibsə, sizlər Rəsulallah (s.ə.v)-in zamanına yaxın kəslərsiniz və səhabələr hələ aranızda yaşayırsa, o halda həqiqətən xoşbəxt və səadət əhli kəslər olarsınız. AMMA XEYR, BU DOĞRU DEYİL, MEHDI (Ə.S), INSANLARIN PİSLİK, CİNAYƏT VƏ ZÜLMDƏN BEZDİYİ VƏ HEÇ BİR QEYB (GİZLİ YAŞAYAN) ONUN QƏDƏR ƏZİZ VƏ SEVGİLİ OLMADIĞI BİR ZAMANDA QİYAM EDƏCƏKDİR.” (əl-Havi, c. 2, s. 159)

mdyqxhj5qg1