çəkinmək

Adnan Oktarın 26 aprel 2011 A9 tv və Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şəms surəsi, Rəhman və Rəhman olan Allahın adıyla, şeytandan Allaha sığınıram. “Günəşə və onun parıltısına and olsun, onu izlədiyi zaman aya,” bəzi axmaqlar deyir; “Günəş və Ay mason simvoludur. Necə bəhs edirsiniz?” Allah, Quranda bəhs edir, axmaq. “Onu (Günəş) parıldadığı zaman gündüzə, onu örtdüyü zaman gecəyə,” təbii, burada bir az işarə də var. Onu izlədiyi zaman Aya, onu (Günəşi) parıldattığı zaman gündüzə, onu örtdüyü zaman gecəyə;” onu, onu, onu. Hz. Mehdi (ə.s)-a da işarə var.

“Göyə və onu bina edənə, yerə və onu yayıb döşəyənə, nəfsə və ona “bir nizam içində forma verənə”, sonra ona fücurunu və ondan çəkinməyi ilham edənə,” deməli, insan pislik etdikdə pislik etdiyini bilir. Bax, Allah ayədə deyir; “sonra ona fücurunu və ondan çəkinməyi ilham edənə,” “fücurunu da ilham edirəm” deyir Allah, “ondan çəkinməyi də ilham edirəm.” “Mən şüurunda olmadım” sözü yoxdur. Bir insan pislik etdiyində bilir. Allah söyləyir bax, ayədə; “Sonra ona fücurunu (sərhəd tanımaz günah və pisliyə olan meylini) və ondan çəkinməyi ilham edənə (and olsun).”

Necə ki, deyirlər; “mən bilsəydim, etməzdim.” Nəyi bilmirsən? Çox yaxşı bilirsən. “Çəkinməyi bilmirdim.” Çəkinməyi də bilirsən, Allah ilham edir. Bir az danışdıqda onsuz da… ardı...

 

Qəflət halından çəkinmək

Qəflət halı, insanın, Allahın və axirətin varlığından xəbərsiz olması, ya da xəbəri olduğu halda bu məlumatın tələb etdiyi şüur ​​və məsuliyyəti, davranış şəklini göstərməyərək, biganə və məsuliyyətsiz bir əxlaq içində olmasıdır. Qəflət halı bəzən iman edən bir kimsə üçün qısa müddətli, müvəqqəti bir unutqanlıq, ya da dalğınlıq şəklində ola bildiyi kimi, bəzən də Allaha iman etməyən və ya Ona şərik qoşanlardan olduğu kimi bütün həyatlarını və həyatlarının hər təfərrüatını örtəcək dərəcədə dərin ola bilər.

 

Dünya üzərində bir çox insan, yaradılış məqsədini düşünmədən, nəfsinin arzularıyla əylənib boş və yararsız işlərlə məşğul olaraq şüursuzca həyatını davam etdirər. “Gününü gün etmə” məntiqiylə, yalnız dünyadakı nemətlərin ən yaxşısına və ən çoxuna sahib olmağı hədəfləyər. Onun üçün əhəmiyyətli olan, “dünyaya bir daha gələcəyikmi” düşüncəsiylə bu zamanı ən yaxşı şəkildə dəyərləndirməkdir. Buna görə də yaşadığı zaman diliminə sadəcə, özünə görə ən yüksək zövqü və əyləncəni sığdırmağa çalışar. Öləcəyini bilir, ancaq öldükdən sonra özünü gözləyən əbədi əzabdan xəbərsizdir, ya da Allahın üstün gücünü qavraya bilmədiyi üçün bu əzabın şiddətini düşünməz. Halbuki, bu əzabın şiddəti Quranın bir çox ayəsində təsvir edilir. (Ətraflı məlumat üçün bax: Harun Yahya, Ölüm-Qiyamət-Cəhənnəm, Mədəniyyət Nəşriyyat) Bu ayələrdən bəziləri belədir:

“… O zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) əvvəl adının məşhur olmağından çəkinəcək

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində verilən məlumatlara görə, hz. Mehdi (ə.s) zühur etməmişdən əvvəlki dövrdə adının məşhur olmayacağı aydın olur. Hz. Mehdi (ə.s)-ın adının məşhur olmamağının yeganə səbəbi ləqəbdən istifadə etməyidir. Buna görə hz. Mehdi (ə.s) da fəaliyyətlərinə başladığı ilk dövrlərdə öz adını gizləyəcək, öz adının yerinə başqa bir addan istifadə edəcək.

Müfəzzəl ibn Ömər deyir: “İmam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq əleyhissalamın hüzurunda idim və mənimlə birlikdə başqaları da var idi. İmam əleyhissalam bizə belə buyurdu: “Əsla hz. Mehdi (ə.s)-ın adını məşhur etməyin…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 174)

 

Eyni hədisi şeyximiz Məhəmməd ibn Yaqub-u Quleyni (r.ə) də nəql edir: “Allah sizin hidayətinizi artırsın, görürsünüz, hz. Mehdi (ə.s)-ın adının məşhur edilməməsi haqqındakı hədislərdə imam da buyurur ki, “Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) adını məşhur etməyin…”. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 175)


R0271

 

“QOYUNLARIN ÇOBANLARINDAN QAÇMAĞI KİMİ İNSANLAR ONDAN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-DAN) QAÇACAQLAR… SONRA DA İNSANLAR HƏR YERDƏ BİR İSLAHATÇI AXTARIŞLARINA BAŞLAYACAQLAR. ANCAQ ONDAN BAŞQA ÖZLƏRİNƏ YARDIM EDƏCƏK BİRİNİ TAPA BİLMƏYƏNDƏ, ONA DOĞRU QAÇMAĞA BAŞLAYACAQLAR…” (Bihar ul-Envar, cild. 52, S. 3260

R0028Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət olunan bu hədisdə insanların əvvəl hz. Mehdi (ə.s)-ı qəribə, səhv yolda olan və səhv biri kimi görəcəklərinə diqqət çəkilmişdir. Buna görə insanlar ondan çəkinib (qorxub), uzaq duracaqlar, onu mənimsəməyəcəklər və ona qarşı böhtan, təhqir, həbs etmə kimi üsullarla mübarizə aparacaqlar. Dəccalın tərəfdarları da televiziya və digər media vasitələri ilə ətrafa hz. Mehdi (ə.s) haqqında əsassız və mənfi şaiyələr yayacaqlar. Ancaq sonra hz. Mehdi (ə.s)-ın, dünyanı islah edəcək yeganə adam olduğunu əsl mənası ilə görüb qəbul edəcəklər, onları idarə etmək üçün qaçaraq hz. Mehdi (ə.s)-a yönələcəklər.

 

 

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın əxlaqı peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in əxlaqıdır

İmam Mehdi (hz. Mehdi (ə.s)n) əxlaqı Allahın elçisi (s.ə.v)-in əxlaqıdır. Hər şeyə qadir olan Allah, Allahın elçisinin əxlaqını “üstün əxlaq” olaraq işarə etmişdir.

(Kalem Suresi : 4.Ayet ; Mikyaal al-Makaarem, c. 1, səh. 84; E’qd al-Dorar, səh. 31; A’laam al-Waraa, səh. 291; Muntakhab al-Asar, səh. 183 Al-Malaahem wa-al-Fetan’dan aktarıyor.)
blumen0076

İmam Mehdi (hz. Mehdi (ə.s)), Davud peyğəmbər (ə.s)-ın çəkinməsinə və Əyyub peyğəmbər (ə.s)-ın səbrinə malikdir.

(Kefaayah al-Asar, səh. 43)