cəhənnəm

Adnan Oktarın 22 dekabr 2009-cu il Kocaeli TV və Mavi Qaradəniz TV-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Fussilət surəsi, 21-ci ayə: “Öz dərilərinə dedilər ki:…” Öz bədən dərilərinə dedilər ki,”…Niyə əleyhimizə şahidlik etdiniz?…” Dərilər axirətdə danışır. İnsanlara günahını söyləyirlər, “sən bunu etdin” deyirlər. Çünki soruşanda söyləmir, yalan danışırlar, yalançıdırlar. Yalan danışmağa öyrəşmişdir, orada da yalan danışır. “Öz dərilərinə dedilər ki: “Niyə əleyhimizə şahidlik etdiniz?”. “Dedilər ki: “Hər şeyə nitqi verib-danışdıran Allah bizi danışdırdı.” Bax, hər şeyə nitqi verən, hər şeyi danışdıran Allah. Televiziyaları, radioları da danışdıran Allahdır. İndi televiziyada verilən danışığı yaradan da Allahdır. Yəni hər şeyə, insanlara, quşlara, hamısına.

“Hər şeyə nitqi verib-danışdıran Allah, bizi danışdırdı”. Telefonlara, deyilmi, hər şeyə. Allah“…Sizi ilk dəfə O yaratdı…” İlk dəfə O yaratdı deyir. “…Ona döndəriləcəksiniz. Siz eşitmə, görmə…” Bax, eşitmə və görmə, “…hissiyatlarınız və dəriləriniz…” Baxın, eşitmə, görmə duyğuları, yəni göz, qulaq və dəri. “…Əleyhinizə şahidlik edər deyə çəkinmirdiniz”. Yəni heç belə bir şeyi düşünmədiniz, deyildiyi halda. “…Əksinə, etdiklərinizin bir çoxunu Allahın bilməyəcəyini sanırdınız”. Halbuki Allah orada  bildiyini onlara göstərmiş olur. Allah 26-cı ayədə deyir ki : “İnkar edənlər dedilər ki: “Bu Quranı dinləməyin və onda oxunarkən qışqırıqlar qoparın.

Bəlkə, üstün gələsiniz”. Yəni müsəlmana, məsələn, iman edirəm dedinmi,… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s), münafiqlər ilə mübarizə edəcək

O (hz. Mehdi (ə.s)) bir müddət onlardan uzaqlaşacaq, beləcə dəlalət əhli ayrılacaq. Belə ki, cahil biri bu cür deyəcək: “Allaha qovuşmaq mövzusunda ali-Məhəmmədə (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan birinə)) ehtiyac yoxdur.”  (Gaybeti Numanı, səh. 161)    

Allah insanlıq tarixi boyunca hər qövmə, haqq dini, gözəl əxlaqı, axirətin varlığını, dünya həyatının keçiciliyini izah edəcək
37sl9peyğəmbərlər və elçilər göndərmişdir. Allah bu elçiləri vəsilə edərək insanları hidayətə və haqq dinə dəvət etmişdir.

 

Hz. Mehdi (ə.s) da, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən hicri 1400-cü ildə gələcəyi müjdələnilmiş olan insanların hidayətinə vəsilə olacaq bir elçidir. Allah, hz. Mehdi (ə.s)-ın əliylə dəccaliyyət sistemini; Darvinizm, materializm, kommunizm, faşizm kimi insanlara ağrı-acı, narahatlıq və döyüş gətirən, bütün dünyanı qana və gözyaşına boğan bu şeytanı sistemləri fikirlə təsirsiz hala gətirəcək. Hz. Mehdi (ə.s) dövründə insanlar Allaha iman edəcək, Quran əxlaqını mənimsəyəcək, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə uyğun yaşayacaq, barış, qardaşlıq, birlik və dinclik içində olacaqlar.

 

Ancaq bu mühitin əvvəlində hz. Mehdi (ə.s.) bir müddət tələbələriylə birlikdə gözlərdən uzaq bir həyat sürəcək. Bu müddətdə, tələbələri arasında özünü müsəlman kimi göstərən, ancaq həqiqətdə iman etməyən münafiqlər çıxacaq, bunlardan bəziləri hz. Mehdi (ə.s)-ın yanından; “Allaha iman etmək üçün Peyğəmbər (s.ə.v)-in soyundan… ardı...