bu əsr

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (15 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: “Zəif görünən o tayfanı (İsrail oğullarını) yer üzünün daim xeyir-bərəkət verdiyiniz şərq tərəflərinə varis etdik.” Diqqət edin, “zəif görünən tayfanı”-deyilir, bu, nə deməkdir? Yəni təhqirə məruz qalan, təzyiqə məruz qalan, böhtan atılan, maneə törədilən, döyülən, söyülən, həbs edilən və s. “Zəif görünən.” Necə zəif görünür? İqtisadi böhran yaradır, ticarət edilmir, təcrid edilir və beləcə “zəif görünən” deyir. “Zəif görünənləri varis etdik.” Burada nəzərdə tutulan Mehdi (ə.s) və tələbələridir, inşaAllah, və İsa Məsih (ə.s) və tələbələridir. “Səbir etdiklərinə görə Rəbbinin İsrail oğulları barəsindəki gözəl Sözü yerinə yetdi.” Deməli, səbir etmək lazımdır. Bu əsrin İsrail oğulları da Mehdi (ə.s) və tələbələridir. Bu əsrin Bən-i İsraili (İsrail oğulları) budur.

 

Hz. İsa (ə.s)-ın ikinci dəfə yer üzünə gəlişinin bu əsrdə reallaşacağı İncildə yazılır

İSA PEYĞƏMBƏR: “SİZİNLƏ DÜNYANIN SONUNA QƏDƏR BİRLİKDƏ OLACAĞAM” DEYƏR. (MATTHEW 28:20)

İncildə keçən bu sözdə “dünya” olaraq tərcümə olunan sözün orijinalı “aeon”dur və “dövr” mənasını verir. Yəni İncildə bu söz əslində; “İSA PEYĞƏMBƏR: “SİZİNLƏ DÖVRÜN SONUNA QƏDƏR BİRLİKDƏ OLACAĞAM.” DEYİR. (MATTHEW 28:20)

Bilindiyi kimi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişinin hicri 1400-cü illərdə reallaşacağı xəbər verilmişdir. Yəni miladi təqvimə görə 1979-ci il etibarilə hz. Mehdi (ə.s) vəzifəyə başlamışdır. Bu tarixdən etibarən hz. Mehdi (ə.s) dinsizliyə, darvinizm və materializmə qarşı çox güclü bir elmi mübarizə icra edəcəkdir. Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın, dinsizliyə qarşı etdiyi fikri mübarizədə qəti bir zəfər qazanmaq və İsəvilər ilə müsəlmanlar haqq din İslamda birləşərkən, hz. İsa (ə.s)-ın şəxsinin də ikinci dəfə yer üzünə gələcəyini deyir:

Qurana iktida edərək (tabe olaraq), o İsəvilik şəxsi mənəvisi tabe və İslamiyyət, metbu (tabe olunan) mövqeyində qalacaqdır. Dini Haqq (haqq din olan İslam), bu iltihaq (iştirak) nəticəsində əzm (böyük) bir qüvvət tapacaqdır. Dinsizlik cərəyanına (axınına) qarşı ayrı-ayrı ikən məğlub olan İsəvilik və İslamiyyət, birlik (birləşmələri) nəticəsində, DİNSİZLİK CƏRƏYANINA QƏLƏBƏ QAZANIB (QALİB GƏLİB) DAĞIDACAQ İSTİDADINDA (QABİLİYYƏTİNDƏ) İKƏN, ALƏMİ SƏMAVATDA (GÖYLƏR ALƏMİNDƏ) CİSMİ BƏŞƏRİSİYLƏ… ardı...