bir əsr sonra

… İndi xatırladım ki, əgər şəddəli “lamlar” və “mimlər” iki dəfə sayılsa BUNDAN BİR ƏSR SONRA ZÜLMƏTİ DAĞIDACAQ OLAN ŞƏXSLƏR HƏZRƏTİ MEHDİ (Ə.S.)-IN ŞAGİRDLƏRİ (TƏLƏBƏLƏRİ) OLA BİLƏR.

 (Şüalar, s. 605) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, səh. 90)

 

Bədiüzzaman“BUNDAN BİR ƏSR SONRA”  ifadəsiylə açıq bir şəkildə yaşadığı dövrdən bir əsr, yəni yüz il sonraya diqqət çəkmişdir. Əlavə olaraq ustad bundan bir əsr sonra Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrinin çox möhtəşəm və təsirli bir təbliğ fəaliyyəti ilə dünyada o günə kimi hakimiyyətdə olan darvinizmi, kommunizmi, materializmi tam olaraq susduracaqlarına xüsusi diqqət çəkmişdir.

 

Nə Mövlana Xalid Həzrətlərinin, nə də Ustad Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətlərinin dövrlərində belə böyük və təsirli bir anti-dəccal fəaliyyəti aktual olmamış, ancaq hicri 1400-cü ildə  zühur edəcək olan Hz. Mehdi (ə.s)-a zəmin hazırlamış və onun işlərinə kömək olaraq ön işləri görmüşdür. Nəticə olaraq “ZÜLMƏTİ DAĞIDACAQ“, yəni dəccal sistemini tam olaraq susduracaq şəkildə təsirli bir fəaliyyət nəticə etibarı ilə nə Mövlana Xalidin yaşadığı hicri 1200-cü illərdə, nə də Ustadın yaşadığı hicri 1300-cü ildə reallaşmamışdır.

 

  1. Mövlana Xalid həzrətləri də, Ustad Bədiüzzaman Həzrətləri də Mehdi (ə.s)-ın dəyanət, səltənət və siyasət aləmində yerinə yetirəcəyi üç vəzifəni cəm şəkildə edə bilməmişlər, ancaq bu vəzifələrdən birini bir istiqamətdə… ardı...

 

Bədiüzzaman Həzrətləri, ”bundan bir əsr sonra” deyərkən 1910-cu ildən bir əsr sonrakı ildən yəni, 2010-cu ildən bəhs etmişdir

Bədiüzzaman həzrətləri birinci Şüada Tövbə surəsinin 32-ci ayəsinin müxtəlif əbcəd dəyərlərini hesablayaraq, fərqli tarixlərlə əlaqədar əhəmiyyətli məlumatlar vermişdir. Verdiyi tarixlər arasında hicri 1324-cü il, hicri 1354- cü il, hicri 1284-cü il kimi müxtəlif tarixlər var. Ancaq, Bədiüzzaman həzrətlərinin “bundan bir əsr sonra” ifadəsində bildirdiyi əbcəd miladi 1910-cu ildir.

Ağızlarıyla Allahın nurunu söndürmək istəyirlər. Halbuki kafirlər istəməsə də Allah, Öz nurunu tamamlamaqdan başqasını istəmir. (Tövbə surəsi, 32)

1

İndi xatırladım ki, əgər şəddəli “lamlar” və “mim” iki olaraq sayılsa, bundan bir əsr sonraya işarə edir və zülməti dağıdan şəxslər isə, həzrəti Mehdinin şagirdləri ola bilər. Hər nədirsə bu nurlu ayənin çox hikmətli nöqtələri var. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, səh. 132)

Əgər şəddəli “lamlar” və “mim” iki  olaraq sayılsa

Ustadımız ayənin “Allahın nurunu üfləməklə söndürmək istəyərlər.”, yəni,Allah nurunu tamamlamaqdan başqa bir şeyə razı olmaz” cümləsində keçən şəddəli lamların və şəddəli mimin iki sayılmasından bəhs edilir.

Ayənin ərəbcəsi

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ

Şəddəli lamların olduğu sözlər

“Allahi” اللّهِ

“Allahu” اللّهُ

“illa” إِلاَّ

Şəddəli mimin olduğu söz

“yutimmu ” يُتِمَّ

Məhz bu sözlərdə keçən lamlar… ardı...