bilməmək

Adnan Oktarın 26 mart 2011 A9 Tv, Kocaeli Tv və Aba Tv-dəki  canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bismillah, şeytandan Allaha sığınıram. Kəhf surəsi 65, maşaAllah. “Qatımızdan,” Allah, “Mənim əmrimlə” deyir, “özünə rəhmət verdiyimiz və tərəfimizdən özünə elm öyrətdiyimiz qullarımızdan bir qulu tapdılar.” Əbcədi tam 2010 tarixini verir. “Musa ona dedi ki: “Doğru yol (rüşd) olaraq sənə öyrədiləndən mənə də öyrətməyin üçün sənə tabe ola bilərəmmi? Dedi ki: “Həqiqətən sən, mənimlə birlikdə olma səbrini göstərməyə güc çatdıra bilməzsən.”” “Mən qəribə bir insanam” deyir, inşaAllah. “Etdiyim işlər səni təəccübləndirər. Qəribə qarşılayarsan, dözə bilməzsən. Haqq olduğu halda dərinliyini anlaya bilmədiyin üçün müxalif çıxacaqsan” deyir, qısacası. Yəni bunu izah etmək istəyir. “Dedi ki: “Həqiqətən sən, mənimlə birlikdə olma səbrini göstərə bilməzsən. Əsasını qavraya bilmədiyin şeyə necə səbir edə bilərsən?”” İndi mən də bir şey izah etdikdə əsasını qavraya bilmədikləri üçün qardaşlarımız səbir edə bilmirlər. Həmişə bir qisim qardaşlarımız zahiri gözlə baxır. Əsasını qavraya bilmirlər. “İnşaAllah,” bax, ilk söz nədir? “İnşaAllah.” Deyirlər ki, “niyə həmişə inşaAllah istifadə edirsən?” Allah deyir onun üçün. Hz. Musa (ə.s)-ın ilk sözü bax, inşaAllahdır, Allahın icazəsiylədir. “İnşaAllah, məni səbir edən (biri olaraq) görəcəksən. Heç bir işdə sənə qarşı gəlməyəcəyəm” dedi.” Mürşidə tabelik belə olar, inşaAllah. “Dedi ki: “Əgər mənə uysan, heç bir şey haqqında mənə sual vermə, mən sənə izah edib danışana qədər.” “Mən sənə hikmətini açıqlayacağam” deyir, inşaAllah.

 

İnsanlar hz. Mehdi (ə.s)-ın “hz. Mehdi (ə.s)” olduğunu bilməyəcəklər

Sidr Seyrəfi, İmam Əbu Abdullah Cəfər-i Sadiq əleyhissalamdan belə eşitdiyini bildirir: “…Haqqı tapdalanan və inkar olunan məzlum imamınız və bu (qeybin) sahibi (hz. Mehdi (ə.s)), onların arasında gəzib-dolanar, bazarlarda gəzər, onların keçdiyi ​​yerlərdən keçər, amma onlar onu (hz. Mehdi (ə.s)-ı) tanımazlar. Sonda Allah, hz. Yusifə izn verdiyi kimi onu da (hz.Mehdi (ə.s)-ın da) tanıtmaq üçün izin verəndən sonra tanıyacaqlar.

Əmr ibn Sad, əmirəlmöminin Əli ibn Əbu Talib əleyhissalamdan belə nəql edir: “…Əlinin rəbbinə and olsun ki, hüccət (hz. Mehdi (ə.s)) ayaqda olacaq, dünyanın yollarında yeriyəcək, evlərə və saraylara girəcək, bu yerin şərqində və qərbində gəzəcək, sözləri eşidiləcək, camaata salam verəcək, görəcək amma vəd edilən vaxta kimi və göydən bu səs gələnə qədər (hz.Mehdi olduğu) bilinməyəcək”.2

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), zühurundan əvvəlki dövrdə hz. Mehdi (ə.s)-ın insanlar arasında tezliklə görünəcəyini, insanların onu evlərində oturarkən, küçələrdə gəzərkən görəcəklərini, televiziyalardan, internetdən səsini eşidib, onu görəcəklərini, adını eşidəcəklərini, ancaq buna baxmayaraq onun hz. Mehdi (ə.s) olduğunu bilməyəcəklərini bildirmişdir. Eyni zamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın insanlar arasında, marketlərdə, bazarlarda da gəzib-dolaşacağını, ancaq onun hz. Mehdi (ə.s) olduğunu gözləmədikləri üçün, insanların hər hansı biri olduğunu zənn edib tanıya bilməyəcəkləri ifadə edilmişdir. Hədislərdə verilən bu məlumatlar, hz. Mehdi (ə.s)-ın insanlar arasında tanınan, bilinən, olduqca göz qabağında olan, adı və şöhrəti hər kəsə bəlli olan ancaq, “hz. Mehdi (ə.s) sifəti ilə tanınmayan” biri olacağını    bildirir.

 

1. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 189)

2.  (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 167)

R0196(1)

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri haqqında belə söyləmişdir:

Onlar Allah yolunda mübarizə edərlər və təkəbbürlük edənlər onları kiçik görər. Onların dəyəri dünyada bilinməz, lakin axirətdə yaxşı tanınarlar.(Muntakab el Ezhar, səh. 474)

 

Hədisdə, insanların böyük hissəsinin hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin imanlarını lazımı kimi təqdir edə bilməyəcəklərinə diqqət çəkilmişdir.

 

 

R0380

 

Hz. Mehdi (ə.s) ərəbcə bilməyəcək

Belə ki, Hakim ət-Tirmizi-kuddisə sırruh “Hatmül-övliya” kitabında hz. Mehdi üçün belə demişdir:

“Necə ki, peyğəmbərlərin sonuncusu olan Məhəmməd-səllallahu əleyhi və səlləmə “Hatemün-nübüvvə” verilmişsə və o bütün peyğəmbərlər üzərinə Allah Təalanın bir hüccəti (şahidi) isə, vəlilərin sonuncusu olan bu vəli (hz. Mehdi) də Axırzamanda elə olacaq.”

 


4

 Muhyiddin İbnul-Ərəbi kuddisə sırruh -həzrətləri, Hakim ət-Tirmizi- kuddisə sırruh -həzrətlərinin “Hatmül-övliya” da soruşduğu sualları cavablandırmaq üçün yazdığı “əl-Cevabül-Müstəqim” adlı əsərində belə buyurmuşdur:

“Buna haqq qazanan, cəddinə (yəni Məhəmməd əleyhissalama) çox bənzəyən bir kimsədir. O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) ƏRƏBCƏNİ ÇOX YAXŞI DANIŞA BİLMƏZ, LAKİN ƏXLAQI BARƏSİNDƏ ONDAN FƏRQLİ DƏ OLMAZ. O (HZ. MEHDİ (Ə.S)), ORTA BOYLU ƏRLƏRDƏNDİR. MÜLKÜN DÖVRÜ ONUNLA BİTƏR VƏ VƏLAYƏT ONUNLA SONA ÇATAR. Onun (HZ. MEHDİ (Ə.S)-ın), adı “Diri” olan bir köməkçisi vardır. Əsli ruhani, görünüşü insanidir.”

 

(El-Cevabü’l-Müstakim amma Seele anhü et-Türmizi el-Hakim, Bayezid, no: 3750, 242b yarpağı)

(Nurun Ala Nur Kalblerin Anahtarı Allah-u Teala’nın Buyurduğu, Resulullah Aleyhisselam’ın Duyurduğu KIYAMET Ve ALAMETLERİ ÖMER ÖNGÜT / Hakikat Yayıncılık səh.: 288)

 

Hz. Mehdi (ə.s) ərəbcə çox yaxşı bilməyəcək

Muhyəddin İbnul Ərəbi– kuddisə sırruh həzrətləri, Hakim ət-Tirmizi-kuddisə sırruh-həzrətlərinin “Hatmül-övliya” da soruşduğu sualları cavablandırmaq üçün yazdığı “əl-Cəvabül-Müstəqim” adlı əsərində belə buyurmuşdur:

“(Hz. Mehdi (ə.s.)), Buna haqq qazanan, cəddinə (yəni Məhəmməd əleyhissalama) çox bənzəyən bir kimsədir. O ƏRƏBCƏ ÇOX YAXŞI DANIŞA BİLMƏZ, lakin əxlaqı barəsində ondan fərqli də olmaz. O, ORTA BOYLU ƏRLƏRDƏNDİR. MÜLKÜN DÖVRÜ ONUNLA BİTƏR VƏ VƏLAYƏT ONUNLA SONA ÇATAR … ”

(El-Cevabü’l-Müstakim amma Seele anhü et-Türmizi el-Hakim, Bayezid, no: 3750, 242b yarpağı)
41