başlamaq

Hz. Mehdi (ə.s) hicri 1400-cü (miladi 1980-ci) ildə təbliğ xidmətinə başlayacaq

İnsanlar 1400-cü ildə hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında toplanacaqlar. (Risaletül Huruc-ül Hz. Mehdi, səh. 108)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın İstanbulda fəaliyyətə başladığı və ətrafında insanların ilk toplanmağa başladığı ilin hicri 1400-cü il olacağı bu hədisdə açıqca ifadə edilmişdir. Həmçinin, hz. Mehdi (ə.s)-ın təbliğ işlərinə hicri 1400-cü ildə başlayacağını Bədiüzzaman da əsərlərində bu sözlərlə ifadə etmişdir:

 

“İSTİQBAL-DÜNYƏVİYƏDƏ (dünyanın gələcəyində) 1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ (hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini) ƏSRLƏRİNDƏ QARİB (yaxın) ZƏNN ETMİŞLƏR.”   (Sözler, səh. 318)

 

 

HİCRƏTDƏN 1400 İL SONRAKI ƏQİDƏLƏRDƏN İKİ VƏ YA ÜÇ ƏQİDƏ SAY (Bir əqidə on ildir). O VAXT MEHDİ ƏMİN ÇIXAR.  (Esme-l Mesalik Lieyyam-il Mehdîyy-il Meliki Li Küll-id Dünya Biemrillah-il Malik, Kelde bin Zeyd 216)

R0211

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın mübarizəsində Məkkə dövrü Roma dövrü olacaq

Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində bildirdiyi kimi Mədinədə, yəni böyük bir şəhərdə doğulacaq. Mədinənin lüğətdəki mənası böyük şəhər deməkdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən digər bir hədisdə doğum yeri olaraq Kara deyilən bir kəndə də işarə edilmişdir.

Hz. Mehdi (ə.s)-ın doğumu gizli olacaq yəni Axırzamanın böyük Mehdisi xəstəxanada deyil, evdə doğulacaq. Hz. Mehdi (ə.s)-ın bu vəziyyəti Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədisdə aydın bir şəkildə bildirilmişdir.

Hz. Mehdi (ə.s)-ın fikri mübarizə apardığı mərkəz isə İstanbul olacaq. İmam Kurtubinin Tezkirəsində hz. Mehdi (ə.s)-ın İslam
0033ölkələrinin qərb tərəfindən çıxacağı ifadə edilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s) İslam ölkələrinin qərb istiqamətində yerləşən böyük bir şəhərdə yəni Mədinədə doğulacaq mübarizə vaxtı gəldikdə isə bu şəhərdən çıxıb dənizi keçərək İstanbula gələcəkdir.

Hətta hədisdə; dənizdə quru bir yol açılacağı deyilərək körpüyə işarə edilmiş, hz. Mehdi (ə.s)-ın körpüdən keçərək İstanbula gələcəyi xəbər verilmişdir. Böyük əhli-sünnə alimi Bərzənci həzrətləri də hz. Mehdi (ə.s)-ın İstanbula gələcəyini və İstanbulu mənəvi fəth edəcəyini Qiyamət əlamətləri adlı əsərində bildirmişdir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərdən və ustad Səid Nursinin şərhlərindən də hz. Mehdi (ə.s)-ın dəlalət və dəccaliyyət sistemini; darvinizm, materializm və ateizm kimi Quran əxlaqına qarşı mübarizə aparan dəccali fəlsəfələri, cahiliyyə sistemini fikirlə məğlub edəcəyi yerin İstanbul… ardı...