Bəşər tarixi

Bəşər tarixində əhəmiyyətli bir dönüş nöqtəsi

Allahı inkar edən materialist fəlsəfənin artıq son çırpınışlarıdır və insanlar yaşadığımız 21-ci əsrdə materializm, darvinizm kimi yalanlardan xilas olaraq əsl yaradılış məqsədinə qayıdır.

Bəşər tarixinin əhəmiyyətli bir dönüş nöqtəsində yaşayırıq. Bu dönüş nöqtəsinin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri bir vaxtlar elmilik maskası altında bütün dünyaya təlqin edilən materialist fəlsəfənin məhz elm tərəfindən süquta uğradılmasıdır. Materializm, yəni hər şeyin maddədən ibarət olduğunu hesab edən və Allahın varlığını inkar edən fəlsəfə əslində bütpərəstliyin müasir formasıdır. Məlum olduğu kimi qədimdə bütpərəstlər daşdan və taxtadan hazırlanmış totemlərə, yəni cansız maddi varlıqlara sitayiş edərək bunları özlərinə ilah qəbul edərdilər. Materialist fəlsəfə isə, insanın və bütün canlıların atomlar və molekullar tərəfindən yaradıldığı inancına əsaslanır. Yəni yenə sözü gedən mövzu cansız maddi varlıqları “ilah” qəbul etməkdir.

Materializmdəki bu batil inanca görə cansız atomlar hər hansısa şəkildə təsadüfən öz-özlərini formalaşdırmış, vaxt keçdikcə həyat və şüur qazanmış və ən sonda isə insanı yaratmışlar.

Harun Yəhyanın təkamül nəzəriyyəsinin etibarsızlığını izah edən əsərlərində Arxeopteriksin quşlarla dinazavrlar arasında bir canlı olmadığı, dövrümüzdəki quşlar kimi uça bilən, nəsli kəsilmiş bir quş növü olduğu dəlilləriylə izah edilmişdi. Türkiyədəki təkamülçü nəşrlər isə bu həqiqəti görməməzlikdən gələrək Arxeopteriksi “quşların ibtidai əcdadı” hesab etməyə və “quşların əcdadı dinozavrlardır” nağılını təkrarlamağa davam etdilər.… ardı...