Bəqərə surəsi 204

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (2 DEKABR 2011; 20:00)

ADNAN OKTAR:İnsanlardan eləsi vardır ki, dünya həyatı haqqındakı sözləri sənin xoşuna gələr.” Yəni, dünyəvi dedi-qodu edər, markalardan, yeməklərdən, paltarlardan bəhs edər. Bax, “dünya həyatı haqqındakı sözləri sənin xoşuna gələr.” Amma boş danışar. “O, qəlbində Allahı şahid göstərər” danışdığında da Allahla, dinlə danışar. Amma dindən, İslamdan, Allahın razılığından, Allahın razılığını ən çox qazanmaqdan bəhs etməzlər. “Amma dünya həyatına bağlı sözləri də xoşuna gələr”-deyir. Həqiqətən Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə də adamlar bir yerə yığılardılar, qoyunlardan, qoyun ticarətindən, buğdaların harada yaxşı yetişdiyindən danışardılar. Onlar xoşlarına gələr, amma Allahdan bəhs etməkdən sıxılırdılar. “Və qəlbində olana Allahı şahid gətirir, halbuki o, ən qatı düşmənidir”-deyir Allah. Bunlar xüsusi, bu şəkildə yaradılırlar. Psixopat yaradılırlar. Bəqərə surəsi, 204-cü ayə.

 

Bəqərə surəsi, 204-cü ayəsinin təfsiri

İnsanların eləsi də var ki, onun bu dünya həyatına aid danışdığı sözlər səni heyran edər”. Dedi-qodu edir dünyəvi markalardan bəhs edir, yeməklərdən bəhs edir, paltarlardan bəhs edir. Bax, dünya həyatına aid danışdığı sözlər səni heyran edər”. Boş danışır amma. “Qəlbindəkinə baxmayaraq Allahı şahid gətirər”. “Danışarkən də Allahla, dinlə danışar. Amma dindən, İslamdan, Allahın razılığından, Allahın razılığını ən çox qazanmaqdan bəhs etməzlər” -deyir. Amma dünya həyatına aid danışdığı sözlər səni heyran edər” -deyir. Həqiqətən Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v) zamanında da adamlar toplanırlar, qoyunlardan bəhs edirlər, qoyun ticarətindən, buğdaların harada yaxşı yetişdiyindən. Onlar xoşuna gəlir amma Allahdan bəhs edildiyində, bundan sıxılırlar. “Və qəlbindəkinə baxmayaraq  Allahı şahid gətirər; halbuki o qatı bir düşməndir” -deyir Allah. Bunlar xüsusi olaraq bu şəkildə yaradılırlar. Psixopat yaradılır. Bəqərə surəsi, 204.

images (5)