Bəqərə surəsi 155

İmam Cəfəri Sadiq (ə.s), Məhəmməd ibn Müslimin belə rəvayət etdiyini buyurdu:

“Qaimin qiyamından əvvəl belə işarələri vardır: Uca Allah tərəfindən mömin qullarına bəlalar gələcəkdir.” Bu işarələrin nələr olduğunu soruşdum. Dedi ki, O, Allah azzə və cəllənin belə buyurur: Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal-dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayarıq. Səbir edənlərə müjdə ver..” (Bəqərə Surəsi, 155)

Allah bu ayədə MÖMİNLƏRİ MÜTLƏQ SINAĞA ÇƏKƏCƏYİNİ, ACLIQLA, YƏNİ MƏHSULLARIN BAHALAŞMASI  İLƏ, MALLARIN AZALMASI İLƏ, YƏNİ TİCARƏTLƏRİN KASAD OLMASI VƏ FƏZİLƏTİNİN AZALMASI İLƏ, CANLARIN AZALMASI İLƏ, YƏNİ SÜRƏTLİ  VƏ ANİ ÖLÜMLƏRİN ÇOXALMASI İLƏ, MƏHSULLARIN AZALMASI İLƏ, YƏNİ ƏKİNÇİLİYİN AZALMASI VƏ MEYVƏLƏRİN BƏRƏKƏTİNİN AZALMASI İLƏ imtahan edəcəyini bildirir. Allah: “SƏBİR EDƏNLƏRİ MÜJDƏLƏ” -deyir. YƏNİ MƏHZ O ZAMAN QAİM ƏLEYHİSSALAMIN ZÜHURU İLƏ ONLARI MÜJDƏLƏ. SONRA MƏNƏ BELƏ BUYURDU:  “EY MƏHƏMMƏD! BU ONUN ŞƏRHİDİR.  Yəni, bu ayənin əsl mənası və şərhi budur. Allah azzə və cəllə buyurur: “Onun şərhini yalnız Allah və elmdə zəngin olanlar bilərlər.” (Gaybeti Numani)

2