azğınlıq

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: “And olsun, onlara Rəbbinin əzabından “kiçik bir şey toxunacaq olsa” Allah bəlalarını versə, hər hansı bir şəkildə  rüsvay olsalar; “heç müzakirəsiz; Vay halımıza, həqiqətən biz zalım olmuşuq ” deyəcəklər.”  Bəlanı görəndə peşman olub anlayarlar deyir Allah. Və bu tip üslub istifadə edənlər;  “heç müzakirəsiz “Vay halımıza, həqiqətən biz zalım olmuşuq”  (Ənbiya surəsi, 46) deyəcəklər. Həqiqətən, bəla gəldikdə bu tiplərin yumşaldığını, dəyişdiyini, üslublarını yumşaltdıqlarını görürük. Köhnə azğınlıqlarının qalmadığını görürük.

 

Hz. Mehdi (ə.s.) dəlalət və azğınlıq qalalarını yıxacaq

“Dünyanı fitnə-fəsad, zülm və düşmənçilik bürüdükdə, hər tərəf talan edildikdə, DƏLALƏT VƏ AZĞINLIQ (DÜZ YOLDAN ÇIXARDAN) QALALARINI YIXMAQ, QARANLIĞI VƏ DAŞ ÜRƏKLƏRİ TÖVHİDLƏ (ALLAHIN BİRLİYİ, TƏKLİYİ), İNSANİYYƏTLİLİKLƏ VƏ ƏDALƏT NURU İLƏ İŞIQLANDIRMAQ ÜÇÜN ALLAH BÖYÜK İSLAHATÇISINI GÖNDƏRƏCƏK. (Əl Mehdiyyil Mevud, 1-ci cild, səh. 310)

cicek96