ayələr

Hörmətli Adnan Oktarın 17 yanvar 2011-ci il tarixli reportajından hz. Mehdi (ə.s)-ın məzhəbləri aradan qaldıracağına işarə edən ayələrin şərhi.

        ADNAN OKTAR: Baxın bu ayələrin, yəni Muminun surəsinin 52-ci və 53-cü ayələrinin hökmünü tətbiq edəcək. “Məhz sizin ümmətiniz vahid bir ümmətdir”. Vahid bir ümmət, hanı məzhəblər, camaatlar və qruplar. Allah: “Bir ümmətsiniz, təkcə bir ümmətsiniz” deyir. “Mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə Məndən qorxun. Lakin ümmətlər öz dinini aralarında parçalayıb firqələrə bölündülər. Hər firqə özündə olana sevinir”. Yəni Allah: “Məzhəblərə, qruplara ayrıldılar, parça-parça oldular və doğru yolda olduqlarını düşünüb sevinirlər” deyir, Muminun surəsinin 52-ci və 53-cü ayələrində.

“Onlar Quranı hissələrə böldülər”. Bəziləri Qurana başqa cür tabe olur, bəziləri lap başqa cür tabe olur, bəziləri də onun hökmlərini başqa cür tətbiq edir, halbuki, Quran vahiddir. Amma Allah nə deyir?. “Onlar Quranı hissələrə böldülər” deyir. Allah Hicr surəsinin 91-ci ayəsində etdikləri günahı xatırladır. “O dini doğru olaraq saxlayın”. Baxın: “O dini doğru olaraq saxlayın” deyir “və onda bölünüb firqə-firqə olmayın!”. Məzhəblərə, qruplara ayrılıb, firqə-firqə olmayın. Allah: “Allah Nuha tövsiyə etdiyini, sənə vəhy etdiyimizi, İbrahimə, Musaya və İsaya tövsiyə etdiyimizi sizin üçün də dində qanun etdi” deyir.

Bu bütün peyğəmbərlər üçün də etibarlıdır,… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 1 sentyabr 2012-ci il tarixli reportajından cənnətdəki cinsi həyatla əlaqədar ayələrin verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Yasin surəsi, 55-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “Həqiqətən də, cənnət əhli bu gün “sevinc və xoşbəxtlik dolu” bir məşğuliyyət içindədir”. Yəni həyat yoldaşlarıyla sevişmələrindən, bir-birlərini sevmələrindən bəhs edilir. Ayənin şərhi budur, belədir. “O gün bir məşğuliyyət içində əylənərlər”. Amma Allah Quranda açıq-aydın şəkildə söyləmir.

Quranın bir ağırlığı var. Allah bu kimi şeyləri çox nəzakətli bir üslubla açıqlayar. Məsələn, Allah: “Qadınlar sizin tarlanızdır, istədiyiniz kimi onlara yaxınlaşın” deyər. Bu ifadə onlarla azad, sərbəst şəkildə sevişə bilərlər mənasındadır. Amma Quran çox nəzakətli bir üslubdan istifadə edər. Məsələn; “o gün onlar hündür köşklərdə, uca cənnətlərdəki çadırlar içində və döşəklərdədirlər” deyir, yəni həyat yoldaşlarıyla birlikdə. Ayədə: “O gün bir məşğuliyyət içində əylənərlər” deyir. Bax bu qədər, bu Quranın şərhidir. Məsələn, Allah: “Döşləri yeni əmələ gəlmiş və bakirələr olaraq” deyir.

Bakirə nə deməkdir?. Cinsi əlaqəyə girməmiş qadın deməkdir. “Bakirələr olaraq” deyir. “Həyat yoldaşları daim bakirə gözəlliyinə sahibdir” deyir. Deməli, bir cinsi əlaqə, bir cinsi birgəlik var. Bu açıq-aydın ifadə edilir. Çünki, bakirəlik ifadəsinin istifadə edilməsi açıq-aydın şəkildə bunu göstərir. Məsələn; “döşləri yeni əmələ gəlmişdir” deyir. “Bədənləri yumurta kimi hamardır” deyir.… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 10 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından çoxluğa tabe olmamaqla əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Allah: “Yer üzündə olanların əksəriyyətinə itaət etsəniz, onlar sizi Allah yolundan azdırarlar” deyir. Şeytandan Allaha sığınıram. Biz çoxluğa görə hərəkət etmərik. Məsələn, biri diskoya gedir, çoxluq bunu anormal kimi görür. Çoxluq anormal düşünə bilər. Biz nə etməliyik?. Öz ağlımızla düşünməliyik.

Allah: “Mənim huzuruma, tək-tənha, tək başınıza gələcəksiniz” deyir. Gələndə; kompyuter qarşısında olarkən əyləşdiyi kreslosuyla, anasıyla, atasıyla, facebook dostlarıyla birlikdə gəlməz. Ölər, cənazə mərasimi basırıq olar, o birbaşa oraya qədər gedər. Onu qəbiristanlığın, iki metr yarım qalınlığındakı torpağın altına qoyduqdan sonra, oradakı bələdiyyə işçiləri var gücləriylə torpağı üstünə tökməyə başlayırlar. Ondan sonra da cəmiyyətlə olan əlaqə kəsilər. Beləcə yoldaş zülmət qaranlığın, buz kimi torpağın içərisində qalar, ancaq bakteriyalarla, oradakı qurdlarla birlikdə qalar. İşıq-mışıq da yoxdur. Bədəni hər keçən dəqiqə şişməyə başlayar. Yəni bunu demək istəmirəm, amma ağzından köpüklər gəlməyə başlayar. Eyni zamanda qadının uşaqlığı təzyiqin təsirindən cinsi orqanından çölə çıxar, bədəni həddindən artıq şişər.

Ən yaraşıqlı, ən gözəl, dünyanın ən gözəl qadını olsa belə, axırda mütləq bu aqibətə uğrayar. Ən yaraşıqlı kişi də bu şeyi yaşayar. Təkcə peyğəmbərlərin bədəni çürümür; övliyaların və peyğəmbərlərin. Bir möcüzə olaraq olmur.… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 14 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından Hz. Musa ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Hz. Musa (ə.s) həyəcanlandığında danışa bilmir, o çox şirindir. Allahualəm mənim anladığıma görə susur. Artıq heç nə danışa bilmir. Çünki, bax: “Köksüm daralır” deyir. “Köksüm daralır, dilim söz tutmur” deyir. Həyəcanın dərəcəsindən. Hz. Musa (ə.s) fitrəti etibarilə inanılmaz dərəcədə tez həyəcanlana bilən bir ruha sahibdir. İmtahanında ona məxsus olaraq. Məsələn, Allah da ona, ən qorxduğu şeyləri etdirir.

Məsələn, ilan çox qorxduğu, çəkindiyi bir şeydir. Allah: “O nədir?, əlindəki şey nədir?” deyir. O da: “Əsamdır” deyir. Allah: “Onun faydası nədir?” deyir. Onu sakitləşdirmək üçün, Allahualəm bir qədər də rahatlıq tapsın deyə, bildiyi halda onun nə olduğunu soruşur. Budur: “Onunla qoyunlarıma yarpaq silkələyirəm. Bu, mənim üçün başqa işlərə də yarıyır” deyir. Qəribə xoş xasiyyəti var. “Onu at ey Musa” deyir. Atan kimi ilana çevrilir. Allah: “Arxasına baxmadı” deyir. Beləliklə də, arxasına baxmadan qaçır, Allahualəm bəlkə də metrlərlə qaçmışdır.

        NADİDE SULTAN: Nə kimi hislər keçirdiyini anladım, mən də bir az qorxağam.

        ADNAN OKTAR: Təbiidir ki, bu qorxu çox məqbuldur. Çünki, o Allah qorxusu şəklində təcəlli… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 18 oktyabr 2012-ci il tarixli reportajından hz. İsa Məsih (ə.s) ilə əlaqədar ayələrin şərhi.

        ADNAN OKTAR: Hz. İsa (ə.s) ilə əlaqədar ayələr, digər peyğəmbərlər barəsində verilən ifadələr kimi deyil. Allah digər peyğəmbərlərin daim günahlandırıldığını, təzyiq gördüklərini, tövhidə çağırdıqlarını, ixlaslı və səmimi olduqlarını, təmiz olduqlarını, təbliğ etdiklərini, amma çətinliklərlə də qarşılaşdıqlarını uzun-uzadı izah edir.

Hz. İsa Məsih (ə.s) barəsində tam fərqli bir izahat var. Yəni heç də digər izahatlarla uyğunlaşdıracağımız kimi deyil. Məsələn, buradakı ayədə, yəni Nisa surəsinin 172-ci ayəsində deyir ki, şeytandan Allaha sığınıram. “Məsih və yaxınlaşdırılmış mələklər”, belə ki, heç bir peyğəmbər barəsində belə bir şey söylənilməmişdir, belə bir şey ayədə, Quranda yoxdur. Baxın: “Məsih və yaxınlaşdırılmış mələklər”, yəni hər ikisi də, “Allaha qul olmaqdan qətiyyən çəkinməzlər”. Məsələn, Allah: “Peyğəmbərlər, saleh möminlər” deyərdi. Amma baxın təkcə Məsih deyir, yalnız Məsih, “Məsih və yaxınlaşdırılmış mələklər, Allaha qul olmaqdan qətiyyən çəkinməzlər”. Yəni burada xristianlara verilən bir cavab var.

Onları tövhid inancına çağıran bir izahat var, amma mələklərin yanında olan Məsihdən bəhs edilir. Əgər o hal-hazırda insanların arasında olsaydı, Allah bunu mütləq deyərdi, yəni buradakı vəziyyət Məsihin mələklərin yanındakı görünüşüylə əlaqədar verilən izahatdır, olduğu yeri söyləyir. “Məsih və yaxınlaşdırılmış mələklər, Allaha qul… ardı...