aradan qalxmaq

Hörmətli Adnan Oktarın 17 yanvar 2011-ci il tarixli reportajından hz. Mehdi (ə.s)-ın məzhəbləri aradan qaldıracağına işarə edən ayələrin şərhi.

        ADNAN OKTAR: Baxın bu ayələrin, yəni Muminun surəsinin 52-ci və 53-cü ayələrinin hökmünü tətbiq edəcək. “Məhz sizin ümmətiniz vahid bir ümmətdir”. Vahid bir ümmət, hanı məzhəblər, camaatlar və qruplar. Allah: “Bir ümmətsiniz, təkcə bir ümmətsiniz” deyir. “Mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə Məndən qorxun. Lakin ümmətlər öz dinini aralarında parçalayıb firqələrə bölündülər. Hər firqə özündə olana sevinir”. Yəni Allah: “Məzhəblərə, qruplara ayrıldılar, parça-parça oldular və doğru yolda olduqlarını düşünüb sevinirlər” deyir, Muminun surəsinin 52-ci və 53-cü ayələrində.

“Onlar Quranı hissələrə böldülər”. Bəziləri Qurana başqa cür tabe olur, bəziləri lap başqa cür tabe olur, bəziləri də onun hökmlərini başqa cür tətbiq edir, halbuki, Quran vahiddir. Amma Allah nə deyir?. “Onlar Quranı hissələrə böldülər” deyir. Allah Hicr surəsinin 91-ci ayəsində etdikləri günahı xatırladır. “O dini doğru olaraq saxlayın”. Baxın: “O dini doğru olaraq saxlayın” deyir “və onda bölünüb firqə-firqə olmayın!”. Məzhəblərə, qruplara ayrılıb, firqə-firqə olmayın. Allah: “Allah Nuha tövsiyə etdiyini, sənə vəhy etdiyimizi, İbrahimə, Musaya və İsaya tövsiyə etdiyimizi sizin üçün də dində qanun etdi” deyir.

Bu bütün peyğəmbərlər üçün də etibarlıdır,… ardı...

 

Allah hz. Mehdi (ə.s) üçün bütün çətinlikləri aradan qaldıracaq

Hər şeyə qadir olan Allah imam Mehdi (ə.s) üçün bütün çətinlikləri aradan qaldıracaq. Müvəffəqiyyət və zəfər ünsürləri onun nəzarəti altında olacaq.

(Kamaal al -Deen, c. 2, səh. 369; Bihar-ül Envar, c. 51, səh. 150; c. 52, səh.  283; Mikyaal al-Makaarem, c. 1, səh.34. haber)

R0107