anlayış

Müşriklərin matəm anlayışı

Ölüm hadisəsi baş verərkən günlərlə yas tutmaq, gülməmək, sevincə dair hər şeyi həyatdan çıxarmaq bir cahillik adətidir. Müsəlmanlar üçün ölüm dünyadakı imtahanın sona çatması, həqiqi yurd olan axirətə keçid və hər şeydən əhəmiyyətlisi ən sevimli olan Rəbbimizə qovuşmaqdır. Bu səbəblə, müsəlmanlar bir kimsənin ölüm zamanı matəm tutmazlar. Tam tərsinə, sevdiklərinin Allaha qovuşmasından ötəri sevinər, “inşaAllah Rəbbim ondan razı olmuşdur” deyə dua edərlər. Matəm, qədərdəki hikməti qavraya bilməyən, qədərə könüldən təslim olmamış, Allahın yaratmasındakı gözəllikləri görə bilməyən, dünyanın keçici olduğunu bilməyən insanların batil bir adətidir.

Buna görə ölüm hadisəsi olduğunda müsəlmanlar bir-birlərinə yas tutmağı tövsiyə etməzlər. Kədərlənməyi tövsiyə etməzlər. Hüznlü olmağı tövsiyə etməzlər. Bədbəxt olmağı tövsiyə etməzlər. Ölüm hadisəsi baş verdiyindəmüsəlmanlar bir-birlərinə səbirli olmağı, Allahın qədərdə təqdir etdiyini sevinclə qarşılamağı tövsiyə edərlər. Çünki yas tutmaq demək, haşa Allahın təqdir etdiyi qədərdən razı olmamaq deməkdir. Yas tutmaq demək, haşa Allahın yaratdığına üsyan etmək deməkdir.

“Suriyada, Fələstində, Misirdə insanlar ölərkən siz necə əylənirsiniz?”-deyə düşüncəsini ifadə edən bəzi insanlar da bu həqiqəti unudur. Suriyada, Misirdə, İraqda və dünyanın hər hansı bir yerində yaşanan itkilər, ağrılar qarşısında müsəlmanların yas tutması deyil, bu ağrıların sona çatması üçün səy göstərməsi lazımdır. Qaldı ki, bu tənqidi ifadə edən insanların özləri də dünyadakı bütün bu ağrılara… ardı...

 

Xurafatçıların səhv din anlayışı və bunun verdiyi zərərlər

Xurafatçıların insanların İslam dinindən çəkinmələrinə səbəb olan səhv din anlayışlarının qaynağı nədir?

Həqiqi İslam inancı ilə xurafatçıların xurafatlarla dolu inancları arasındakı fərqlər nələrdir?

 

yobazlik

Xurafat, Allahın Quranda bildirdiyi və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yaşadığı İslamdan çox fərqli bir din anlayışı kimi göstərməyə çalışan bir sistemdir. İndiki vaxtda xurafatçılar İslam anlayışını İslamdan kənar tam fərqli bir inanca çevirmişdir. Çünki xurafatçılıqda, Quran və sünnə deyil, xurafatlar və bidətlər əsasdır. Ancaq xurafatçılar İslam adına ortaya çıxdıqlarını iddia edərlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də Axırzamanda xuraftçılığın bu xüsusiyyətinə diqqət çəkmiş və xurafatçılığın çox əhəmiyyətli bir təhlükə olduğunu hədisi şəriflərində xəbər vermişdir:

“ELM, ALİMLƏRİN QALDIRILMASI (VƏFAT ETMƏLƏRİ, ALLAHIN QATINA ALINMALARI) İLƏ ORTADAN QALXAR. ORTALIQDA HEÇ BİR ALİM QALMAZ. NƏHAYƏT İNSANLAR CAHİLLƏRİ RƏHBƏR VƏ ÖNDƏR EDƏRLƏR; MƏSƏLƏLƏRİNİ ONLARDAN SORUŞARLAR. ONLAR  ELMƏ ƏSASLANMADAN XALQA FƏTVA VERƏR; HƏM ÖZÜ AZAR, HƏM DƏ XALQI AZDIRAR.” (Buxari, nr. 100, 7307; Müslim, Elm 13 (nr. 2673); Tırmizi, Elm 5 (nr. 2652))

 

Xurafatçılar İslam dininin təməli olan sevgi və barışa düşməndirlər

Xurafatçılar hər cür gözəlliyə nifrətlə baxarlar. Çiçəkdən, uşaqdan, heyvanlardan qısası Allahın yaratdığı hər gözəllikdən nifrət edərlər. Ruhlarında sevgiyə dair heç bir şey olmadığından içləri və ruhları bomboş və qapqaradır. Ruhlarındakı bu boşluq səbəbiylə qatı… ardı...