Əraf surəsi 31-32

Hörmətli Adnan Oktarın 14 sentyabr, 2013-cü il tarixli söhbətindən Əraf surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Allah Əraf surəsinin 31-ci ayəsində buyurur, şeytandan Allaha sığınıram: “Ey Adəmoğulları, hər məscid yanında”, buradakı “Adəmoğulları” ifadəsi çox mənalıdır. Allah hər hansı bir qövmdən bəhs etmir. “Ey Adəmoğulları”-deyir.Bütün dünyaya səslənir, bütün dünyadakı müsəlmanlara. Hansı qövmdənsən? “Adəmoğulları qövmündən.” “Ey Adəmoğulları, hər məscid yanında zinətlərinizi taxın”, müsəlmanlara xitab edilir. “Hər məscid” haradadır? Məsələn, getdiyin yolun yanında bir məscid var və yaxud bir müsəlmanın evinə gedirsən, o da bir məscid sayılır. Bu zaman müsəlman nə etməlidir? Zinət və bəzək əşyalarını taxmalı, bəzəkli, baxımlı, gözəl olmalıdır. Bu ayə, xanımların bəzəkli və baxımlı olmasına işarə edir. “Zinətlərinizi taxın. Yeyin, için və israf etməyin. Çünki O (Allah), israf edənləri sevməz.” Yəni, Allah, yeməyi həddindən artıq çox bişirib qalanını çölə atmağı, israfçılığı sevmir.

“De ki: “Allahın qulları üçün çıxardığı zinəti və təmiz ruziləri kim haram etmişdir?” Təəssübkeşlərin (dində həddini aşanların) iki həssas nöqtəsi var,birinci yeməkləri haram saymağa çox meyillidirlər, bir də zinəti haram saymağa çox maraqlıdırlar. Qızılı, gümüşü, incini, muncuğu, paltarı haram sayırlar. Məsələn, xanımlar saçlarını rəngləyər onu haram sayar. Bəzək əşyaları haram hesab edirlər. Hər şeyi haram sayırlar. Allah, onların bu xüsusiyyətlərinə qarşı: “De ki: “Allahın qulları… ardı...