Ənkəbut surəsi 14

Hörmətli Adnan Oktarın 24 mart 2013-cü il tarixli söhbətindən Ənkəbut surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Qurani kərimdə, Ənkəbut surəsi 14-cü ayədə belə deyilir. Şeytandan Allaha sığınıram. “Biz Nuhu öz qövmünə peyğəmbər göndərdik. O, min ildən əlli il az bir müddət ərzində onların arasında qaldı. Tufan onları zülm etdikləri zaman yaxaladı”. Yəni, 950 il sonra küfr sona çatır və küfr artıq bitir. Bilirsiniz ki, türklər hz. Nuh (ə.s)-ın nəslindəndir. Hz. Nuh (ə.s)-ın Yasir adlı oğlu var idi, belə ki, türklərin də həmin nəsildən gəldiyi deyilir, inşaAllah. Onsuz da hər kəs hz. Nuh (ə.s)-ın qövmündən, hz. Nuh (ə.s)-ın nəslindəndir. İndi dünyadakı hər kəs hz. Nuh (ə.s)-ın nəslindəndir. Bilirsiniz ki, biz türklər 1071-ci ildə Anadoluya gəldik. Anadoluda məskunlaşdıq, Allah buranı 1071-ci ildə bizə yurd etdi. 1071-ci ilin üstünə 950 il də əlavə etsək, nə alınar?. 2021-ci il alınar, bəs bu nə deməkdir?. Bu Allahın izni ilə Nuh tufanı kimi, küfrün də 2021-ci illərdə bitəcəyi deməkdir.

Nə darvinizm, nə də materializm deyə heç bir şey qalmayacaq. O 950 ilin hikməti də budur. Hz. Nuh (ə.s)-ın övladları olan bizlər Anadoluya gəlməyimizdən 950 il sonra İslam Birliyini dünyaya yayacağıq, inşaAllah. 1071-ci ilin üstünə 950 il əlavə edəndə bir zəfərin tarixini, yəni 2021-ci ili verir.… ardı...