Ənfal surəsi 46 49-51

Ənfal surəsi, 46, 49-51-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: “Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edin”, yəni Qurana tabe olun, Rəsul (s.ə.v)-in sünnəsinə tabe olun. Birbirinizlə mübahisə etməyin”, ayrı-ayrı məmləkətlər, ayrı-ayrı qruplar meydana gətirib, məzhəblər meydana gətirib bir-birinizlə mübahisə etməyin. “Bizi doğrayacaq” deyir Cübbəli, Allah bunu etməyin deyir. “Yoxsa, qorxub zəifləyərsiniz, zəifləmək nə deməkdir? Gücünüz qurtarar, mübarizə əzminiz qırılar, “ağlını itirmiş qoca ruhu meydana gələr” deyir Allah. “Yoxsa qorxub zəifləyərsiniz.”

Yəni olarmı, necə olsun, imkanı varmı? İslam Birliyi də olmaz haşa, Türk-İslam Birliyi də olmaz, “ölmüşük, bitmişik” “bunu deyərsiniz” deyir Allah. “Amma bir-birinizlə çəkişsəniz, dəstələrə ayrılsanız, qruplara ayrılsanız, bölünsəniz, şəxsi-mənəvidir deyə mehdiliyi ortalıqdan qaldırmağa cəhd edib müsəlmanların ayrı-ayrı kiçik-kiçik qruplara bölüb, onları da özləri içərisində mübarizə etdirən bir modelin içərisinə girməyin” deyir Allah. Bax “gücünüz gedər”deyir. Gücü qalmır adamın, taqəti qalmır. “Səbir şübhəsiz ki, Allah səbir edənlərlədir”. Demək ki, vaxt alacaqdır inşaAllah.

 

“Münafiqlər və ürəklərində xəstəlik olanlar belə deyirdilər:” Bunları (müsəlmanları) öz dinləri aldatdı.” Yəni İttihad-ı İslam, Türk-İslam Birliyi-bunlar yoxdur, mehdiyyət yoxdur, hz. İsanın enişi yoxdur deyir haşa. Halbuki, kim Allaha təvəkkül etsə, şübhəsiz, Allah üstün və güclü olandır, hikmət sahibidir. Allaha buraxın, Allaha… ardı...