Əhzab surəsi 59

Hörmətli Adnan Oktarın 28 Oktyabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Əhzab surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Hicab ilə əlaqədar Quranın hökmü aydındır. Sünnədir desə qəbul edərəm, amma Quranda fərz olduğuna dair bir ifadə yoxdur. Lakin Əhzab surəsinin 59-cu ayəsində çarşabın adı açıq, konkret və heç inkar edilə bilməz şəkildə çəkilmişdir. Bu bir qisim qardaşlarımızın nəfsinə ağır gəldiyi üçün, onlar bunu anlamazlıqdan gəlirlər. Ceylan sultan sizdən bu ayəni oxumağınızı xahiş edək.

CEYLAN ÖZBUDAK: Şeytandan Allaha sığınıram. “Ey Nəbi! (Peyğəmbər!) Zövcələrinə, qızlarına və möminlərin qadınlarına (mömin qadınlara) de ki, çarşabları ilə örtünsünlər. Bu, onların (cariyə olmadıqlarının, azad və iffətli qadın olduqlarının) bilinməsi və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir” (Əhzab surəsi, 59).

        ADNAN OKTAR: İndi burada bu hökmün verilmə səbəbi (səbəbi nüzul) və çarşabın tərifi var. O hissəni də oxu.

CEYLAN ÖZBUDAK: Səbəbi-i nüzul: “Mədinədəki fasiqlər və münafiqlər qadınlara söz ataraq onlara əziyyət verirdilər. Müsəlman qadınları hansı səbəbə görə narahat edirsiniz? deyildiyi zaman isə, “biz bu hərəkəti yalnız kölə qadınlara qarşı edirik” deyirdilər. Allah bu ayəni azad, iffətli qadınların digər qadınlardan ayırd edilmələri üçün endirdi.

Ayədə keçən çarşab təsvirləri: “Çadra kimi başdan ayağa qədər… ardı...