Əhzab surəsi 51 52

Əhzab surəsi, 51, 52-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Cənabı Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə belə deyir: Əhzab surəsi, 51-ci ayədə. “Onlardan” xanımlarından, cariyələrindən, azad cariyələrindən “istədiyinin səninlə gecələmək növbəsini təxirə sala bilərsən”, istəsən onlarla birlikdə olmazsan “istədiyini də öz yanına ala bilərsən”, öz evində, yanında tuta bilərsən, “özündən ayırdıqlarından hansı birini yenidən öz yanına almaq istəsən” yəni, istədiklərini, darıxdıqlarını yanına almaqda “sənə heç bir günah olmaz”. Münafiqlər bunu da dillərinə dolamışdılar, Allah o mövzuda Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i rahatlaşdırır. Münafiqlərin ən çox Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in əleyhinə istifadə etdiyi mövzu bu idi. Bu anda da münafiqlərin yenə ağlına ilişdiyi mövzu budur.

“Bu, onların sevinmələri, kədərlənməmələri”. Həyat yoldaşları sevinir, gözləri aydınlanır və kədərlənməmələri, bir möcüzə meydana gəlir, xanımlarının ürəklərinə fərahlıq gəlir. Nə qısqanclıq duyur, nə ürəklərində Peyğəmbər (s.ə.v)- ə qarşı bir inciklik olur, nə də sevgilərində bir azalma olur. Nə olur onun yerinə? Sevinirlər, kədər üstlərindən qaldırılır, möcüzə meydana gəlir. “Və sənin onlara verdiklərindən razı qalmaları üçün daha münasibdir”. Məsələn, qısaca bir söhbət belə etsən, qısaca bir sevgi belə göstərsən “sənin onlara verdiklərindən razı qalmaları üçün daha münasibdir” -deyir Allah. Allah, “Allah qəlbinizdə olanları bilir. Allah Biləndir, Həlimdir” -deyir, Mülayimdir. 52: “Bundan sonra başqa qadınlarla evlənmək, gözəllikləri səni heyran etsə də, onları başqa qadınlarla… ardı...