əhəmiyyət

Adnan Oktarın 2 yanvar 2010-cu il Qaziantep Olay TV və Kral Qaradəniz TV-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: Yasin surəsi gəldi. Şeytandan Allaha sığınıram. Bu da çox sirli bir surədir. “Ataları xəbərdar edilməmiş, beləcə özləri də qafil qalmış bir qövmü xəbərdar etməyin üçün göndərildin”. İndi də məsələn, bu dövrdə insanların ataları xəbərdar edilməmişdir. Onsuz da bizdən bir əvvəlki nəsil darvinist idi. Bütün dünyada elədir. Bir tək Türkiyə bu mövzuda möhkəmdir. Bir əvvəlki nəsil darvinizmin dəryazından keçdilər. Yəni atalarımız bir əvvəlki nəsildir. Bax, “ataları xəbərdar edilməmiş, beləcə özləri də qafil qalmış bir qövmü xəbərdar etməyin üçün göndərildin”. “And olsun onların çoxu üzərinə o söz haqq olmuşdur, artıq inanmazlar”. Yəni Allah artıq onların hökmünü vermişdir . “Həqiqətən, biz onların boyunlarına çənələrinə qədər uzanan halqalar keçirdik, buna görə başları yuxarı qalxmış vəziyyətdədir”. Yəni eqoizm və qürurdan baş az qala geriyə yapışacaq. “Sən ancaq zikrə (Qurana) iman edəni və qeyb ilə Rəhman olan Allaha qarşı içi titrəyərək qorxu duyan kimsəni xəbərdar edərsən. Məhz beləsini bağışlanma və üstün bir əcrlə müjdələ”. Allah qorxusu hər şeyin başıdır. Allahdan qorxursa, sən onu xəbərdar edə bilərsən deyir.

“Ataları xəbərdar edilməmiş, beləcə özləri də qafil qalmış bir qövmü xəbərdar etməyin üçün (göndərildin)”. Həm də Mehdi (ə.s)-a işarə edən bir ayədir,… ardı...

 

1956-cı ilin axırzaman baxımından əhəmiyyəti

Ustad Səid Nursi həzrətləri Əmirdağ lahiqəsində, 1956-cı ili münafiq sistemin dünya səviyyəsində çöküşünün başlanğıc ili olaraq ifadə etmişdir.

… Əgər şəddə iki nun sayılsa, oxunmayan həmzələr və (ye) də sayılsa, 1376 (1956-1957) edərək, bu zülmətli nifaqın (dinsizlik və zülmə söykənən, ikiüzlü münafiq sistemin) sükut mərtəbəsinə (susma, sona çatma dərəcəsinə)…  (Emirdağ Lahikası (1), Mektup no: 15)

hh64

Bədiüzzaman həzrətləri buradakı “bu zülmətli nifaqın sükut mərtəbəsinə” sözləri ilə, 1956-cı ilin, zalımanə küfr sisteminin, münafiqliyin, darvinist-materialist sistemin dağılmasının miladi başlanğıcı olduğunu ifadə etmişdir. Həqiqətən də, 1956-cı ildən sonra İslam aləmində böyük bir irəliləmə görülmüşdür.

 

Həzrəti Mehdi (ə.s)-ın əhəmiyyəti və üstün olması

İbni Şirindən nəql edilmişdir: “MEHDİ ƏBU BƏKİR VƏ ÖMƏR (R.Ə)-DAN ÜSTÜNDÜR… Əbu Bəkir (r.ə)-a dedilər ki:                                                            

“O, Əbu Bəkir və Ömərdən üstün olacaq? BƏZİ PEYĞƏMBƏRLƏRDƏN BELƏ ÜSTÜN OLACAQ!” deyə cavab verdi..(Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, 10. Nəşr/təzyiq, səh. 193)

Nəfsani arzular, heyvani  ehtiraslar olduqca yayılmış, qurdlar şəhərlərə enmiş, hər tərəfi zülm fırtınası örtmüşdür. Bu gündüzü elə bir gecə təqib etmişdir ki, (Hz.Mehdi (ə.s) camaatı) şəhidlərin ən xeyirlisi, əminlərin ən üstünüdür.  Onlar Allahın xas qullarıdır. Hər çətinliklərini müşavirə ilə həll edərlər. Onlar ətrafda baş verən hadisələrdən məlumatları olan bir ariflərdir. Özünə (Hz. Mehdi (ə.s)-a) gəlincə, İqtidar və siyasət sahibidir. Möhtac olduğu gücü Allahdan alacaq. Çünki O, təsdiqlənmiş quş və bütün heyvanların dillərini bilən bir xəlifədir. Onun ədaləti  bütün insanlar və cinlər tərəfindən bilinəcək . (Berzenci Qiyamət Əlamətləri, 10.… ardı...