əbcəd

загруженное (2)

Ərəbcə oxunuşu: Fehelyenzurune mütləq essaate ən te-tiyehumbağtetenfekadcaə əşratuhafəənna ləhim izə caəthumzikrahum.

 

….Lakin özlərinə gəldikdən sonra öyüd alıb-düşünmələri onlara nəyi təmin edər?

Fə      ənna    ləhim    izə    caəthum    zikrahum

80 +    52   +   75  +  702  +   450   +      766   =  2125

 

Allah mələklərdən də elçilər seçir, insanlardan da. Həqiqətən, Allah Eşidəndir, Görəndir! (Həcc Surəsi, 75)

Allahu   yastafi   minel   melaiketi  rusulan   və   minan nas(nasi),..
66   +      199  +   121  +     492   +      291  +   6  +  121  +   111  = 1407 (Şəddəsiz)
99   +      199  +   121  +     492   +      291  +   6  +   171  +   111  = 1487 (Şəddəli)
Şəddəli:1487/2064
Şəddəsiz:1407/1986

BeFunky_Islamic_Wallpaper_Quran_001-1366x768

 

Əgər siz Uhud döyüşündə yara almışsınızsa, o düşmən qövm də bu cür yara almışdı. Biz bu günləri (qalibiyyəti və məğlubiyyəti) insanlar arasında növbə ilə dəyişdiririk ki, Allah iman gətirənləri üzə çıxarsın və aranızdan şəhidlər seçsin. Allah zalımları sevmir. (Ali İmran surəsi, 140)

quran2

Ayəsinin ilk cümləsi ” Əgər siz Uhud döyüşündə yara almışsınızsa, o düşmən qövm də bu cür yara almışdı “

İn  yemseskum  karhun fekad messe elkavme karhun misluh

51+      230     +   308  + 184 + 160  +   177  +  308  +  575 = 1993

1993-cü ildə Türkiyədə bir sıra hadisə meydana gəlmişdir. (Jurnalist Uğur Şamçı, jurnalist Kamal Qılınca sui-qəsd və Respublika başçısı Hörmətli Turqut Özalın vəfatı)

Bosniya-Herseqovina döyüşündə 1992-1995 tarixləri arasında 200.000 Boşnak müsəlman qardaşımız  serblər tərəfindən şəhid edilmişlər.

 

Axır zaman və hz. Mehdi (ə.s)-ə aid işarə edən ayələr arasında əbcəd hesablamaları hicri 1400-cü illərə işarə edən bir çox ayələr vardır

Al-Quran

Sonrakı səhifələrdə ayələrin işarə edən hissələrinin əbcəd hesablarını verəcəyik. Bu əbcəd hesablarının verdiyi tarixlər müəyyən bir dövrə işarə edir.

Bu tarixlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyi axır zaman əlamətlərinin bir-birinin ardınca reallaşdığı dövrə aiddir.

Ayələrdə bildirilən həqiqətləri fikirləşsək, Rəbbimizin bu ayələrlə axır zamanda reallaşacaq hadisələrlə bağlı işarələri xəbər verdiyini görərik. (Doğrusunu Allah bilir)

Allah əmin-amanlıq yurduna (Cənnətə) çağırır və istədiyini doğru yola yönəldir!  (Yunus Surəsi, 25)

Bu ayədə keçən “…və  istədiyini doğru yola yönəldər …” cümləsindəki ərəbcə hərflərin əbcəd hesabı Hicri 1422–ci il tarixini verir. Bu tarix Miladi 2001-ci ilə uyğun gəlir.

Peyğəmbərləri onlara dedi: “Allah Talutu sizə hökmdar təyin etdi!” Onlar dedilər: “O necə bizə hökmdar ola bilər ki, biz hökmdarlığa ondan daha çox layiqik və ona heç böyük var-dövlət də verilməmişdir”. O dedi: “Allah sizin üzərinizə onu (hökmdar) seçdi, elm və bədəncə onun gücünü artırdı. Allah Öz mülkünü istədiyi kəsə verir. Allah (hər şeyi) Əhatə edəndir, Biləndir”. (Bəqərə Surəsi, 247)

Bu ayədəki “Allah sizə Talutu hökmdar göndərdi.” cümləsindəki ərəbcə hərflərin əbcəd hesabının cəmi 1420-ci ili verir. Hicri 1420–ci il tarixi isə… ardı...