Hz. Mehdi (ə.s.) dəccal tərəfdarlarının oynunu pozacaq

Dünyada səmimi dindarların xaricində, səhv istiqamətləndirilə bilən və ya, dini səhv inanclar içində yaşayan insanlar da var. Bütün dünyaya dinsizlik, qırğın, döyüş və zülm gətirməyi hədəfləmiş olan massonlar çirkli oyunlarını  bu  kəslər üzərində oynayaraq, onların aralarında fəsad və ayrılıq çıxararaq məqsədlərinə çatmaq hədəfindədirlər. Bu səbəblə massonlar bir qisim Müsəlmanları, bir qisim Yəhudiləri və bir qisim evanjelik Xristianları təsirləri altına almış, hər birini eyni çirkli hədəfə yönəltmişlər.

Bu təlqinə uyan bəzi Müsəlmanlar massonların istiqamətləndirməsiylə Hz. Mehdi (ə.s.)-ın ortaya çıxışı ilə sel kimi qan axıdılacağını, insanların qətlə yetiriləcəyini, axan qanın atların qarnına qədər çatacağını iddia edirlər. Bəzi evanjelik Xristianlar isə, yenə masonik sehrinin yoluyla  istiqamətləndirərək, Hz.Mehdi (ə.s.)-ın gəlişi ilə birlikdə dünya əhalisinin 1/3 hissəsinin qətl ediləcəyini, tam 2 milyard 335 milyon insanın yox ediləcəyi böyük bir qırğın gözləyirlər. Bir qisim Yəhudilər  isə yenə eyni dövrdə, həm Xristianların həm də, Müsəlmanların arasından milyonlarla insanın qətl ediləcəyi inancındadırlar.

SƏHV İSTİQAMƏTLƏNDİRİLƏN BU İNSANLARIN HAMISININ HƏDƏFİ QAN TÖKMƏKDİR. Massonlar öz planlarını qüsursuzca tətbiq etmiş, söz mövzusu olan kəsləri özlərinə tərəfdar halına gətirmişdir. HAMISININ İDARƏÇİSİ MASSONLARDIR.

Bu anda massonlar və  bu fikrin müdafiəçisi olan bir qisim Müsəlmanlar, Xristian və Yəhudilər  tək bir fikirdə birləşmişlər.… ardı...

 

A0040Peyğəmbərimiz (s.ə.v) rəvayətlərində “ümmətinin ömrünü 7000 il olacağını” bildirmişdir.

Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: Dünyanın ömrü, axirət günlərindən yeddi gündür. Allah Təala buyurdu ki: “Sənin Rəbbinin yanındakı bir gün, sizin saydığınız min ilə bərabərdir.”

Başqa bir hədisdə isə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v), bu 7000 illik ömürdən, 5600 ilin keçdiyini ifadə etmişdir.

Dünyanın yaranmasından beş min altı yüz il keçib. (Ali B. Hüsaməddin əl-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-əl Mehdiyy-il Axır zaman, sf. 89)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyi bu vaxtı əsas tutaraq edilən bir hesabla; 7000-5600=1400 tarixi çıxır. Hal-hazırda Hicri 1430-cu ili yaşayırıq. (1400-1500 arasındakı 100 il son gününə qədər hicri 1400-cü illərə daxildir)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) İslam ümmətinin ömrü ilə əlaqədar olaraq belə bildirmişdir:

“MƏNİM ÜMMƏTİMİN ÖMRÜ 1500 İLİ  KEÇMƏYƏCƏK.” (Suyuti, əl-Kəşfi an Mücavəzəti Hazihil Ümməti əl-Elfu, əl-havi lil Fətavi,. 2/248, təfsiri Ruhul Bəyan. Bursəvi. (Ərəbcə) 4/262, Əhməd bin Hənbəl, Kitabul-İlel, sh. 89.)

Demək ki, hal-hazırda yaşadığımız Hicri 1400-1500 arasındakı 100 illik müddət, iman edənlərin Hz. İsa (ə.s) və Hz. Mehdi (ə.s) kimi iki müqəddəs şəxs ilə görüşəcəkləri, İslam əxlaqının dünya hakimiyyətində yaşanacağı, dəccaliyətin fikirlə yox olacağı  bir dövr olacaq.

Hal-hazırda yaşadığımız dövr axır zamandır. Yəni, dünyanın son dövrüdür. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən Hz. İsa (ə.s)-ın və Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətləri olaraq bildirilən hədisləri təsdiqlənib… ardı...

 

Təkamül nəzəriyyəsi Quranla ziddiyət təşkil edir

Hal-hazırda bəzi müsəlmanlar təkamül nəzəriyyəsinə inanan seqmentlərin sayca çox olmasından və ya bu kəslərin ümumiyyətlə, “elm adamı” olmalarından səhv istiqamətdə təsirlənir, bu səbəblə də təkamül nəzəriyyəsini müdafiə etmə yanılmasına düşürlər. Halbuki, bu insanların əllərində Allahın insanları təkamüllə yaratdığına dair nə elmi bir dəlil, nə də bu iddiaları Qurandan dəlilləndirən hər hansı bir ayə var.

Təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən Müsəlmanlar, Darvinizmin təsadüf iddiasını görməməzlikdən gəlirlər

Təkamül nəzəriyyəsinin Yaradılış ilə ziddiyyət təşkil etmədiyini irəli sürənlərin ən əhəmiyyətli yanılması, təkamül nəzəriyyəsinin təməl iddiasının “canlıların bir-birlərindən inkişaf edərək ortaya çıxdığı” olduğunu sanmalarıdır. Bu yanılma içində də, “Allah canlıları bir-birlərindən təkamülləşdirərək yaratmış ola bilər, bunda qarşı çıxacaq nə var?” deyə düşünürlər. Halbuki, gözardı etdikləri əhəmiyyətli bir həqiqət vardır: Təkamülü müdafiə edənlər ilə yaradılışı müdafiə edənlər arasında əsas fərqlilik “canlılar ayrı-ayrı ortaya çıxdılar, yoxsa bir-birlərindən inkişaf edərək mi ortaya çıxdılar” sualı deyil.

Əsl məsələ, “canlılar təsadüflərlə və təbiət hadisələri nəticəsində meydana çıxdılar, yoxsa şüurlu bir şəkildə mi yarandılar?”- sualıdır.   Təkamül nəzəriyyəsi cansız maddələrin təsadüflər  nəticəsində bir yerə gələrək, yenə təsadüfən inkişaf edən təbiət hadisələri nəticəsində canlıların elementlərini və nəhayət canlılığı meydana gətirdiyini iddia edir. Fərqli canlı növlərinin də yenə təsadüflər və təbiət hadisələri ilə heç bir şüurlu müdaxilə… ardı...

 

evangelist masonEvanjelik massonların İncilə söykəməyə çalışdıqları saxta izahlara diqqət!

Evanjelik və ya Müsəlman görünüşlü bəzi massonlar, müqəddəs kitablardakı hökmlərə özlərinə görə şərh gətirərək, səmimi dindarları səhv istiqamətləndirməyə səy göstərirlər. Dünyada bəzi Evanjelik Xristianların İslama istiqamətlənmiş rəqibcəsinə olan dünyagörüşləri məhz bu çirkin səyin bir nəticəsidir. Xristian dindarlar üzərində yaradılmağa çalışılan

İslama istiqamətlənmiş bu dünyagörüşü əslində, saxta və çirkin bir oyundur. Massonlar, bu saxta oyun vəsiləsiylə diqqətləri başqa istiqamətə çəkərək inananlar üzərində oyun oynayır, inananların güclənməsinə maneə törədir, Allaha qarşı icra etdikləri çirkin və hiyləgər təbliğat üçün zəmin hazırlayırlar.

Bu oyunun etibarlı görünə bilməsi, səmimi Evanjeliklər arasında dəstək görə bilməsi üçün, Evanjelik massonlar, daha çox çirkin bir üsul istifadə edir və saxta iddialarına İncili dayaq göstərirlər. Səmimi dindarlara ancaq bu yolla təsir edə biləcəklərini bilirlər. Halbuki, bu olduqca hiyləgər bir oyundur. İncili dayaq göstərərək İslamı dəccaliyyətlə əlaqələndirməyə çalışan zehniyyət (İslam dinini tənzih edirik), dəccali sistemin əsl qaynağı olan massonik zehniyyətdir. Bu zehniyyət İncildəki bəzi ifadələri TAMAMİLƏ HƏQİQİLİYİNDƏN FƏRQLİ VƏ YALNIŞ ŞƏRH EDƏRƏK, insanları səhv istiqamətləndirirlər.

Bir qaynaqda, massonluğun əsl hədəfinin Xristianlığı həqiqi inancından çəkindirmək olduğu bu şəkildə izah edilir:

 

Massonluğun təməl məqsədi, Xristianlıq tərəfindən meydana gətirilən dini və siyasi dünya nizamını kökündən dağıtmaq və yerinə ÖZ DÜŞÜNCƏ… ardı...

 

Dindən uzaq yaşamağın nəticələri: stress və depressiya

“Kim Mənim Zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq…” ( Taha surəsi, 124)

Allah kimi doğru yola yönəltmək istəsə, onun köksünü İslam üçün açar, kimi azdırmaq istəsə, onun köksünü, sanki o, göyə çıxırmış kimi daraldar və sıxıntılı edər. Allah iman gətirməyənləri beləcə cəzalandırar. ( Enam Surəsi, 125)

Din əxlaqını yaşamayan insanların Allaha güvənib təslim olmamaları, həyatlarını daim kədərli, sıxıntı və stress içində keçirməsinə səbəb olar. Bu səbəbdən psixoloji xəstəliklərə tutular, bədənləri zəifləyər, qısa müddətdə qocalıb düşərlər. Yaşadıqları ruhi sıxıntının təsiri bədənlərinin hər nöqtəsində özünü göstərər.

Möminlər isə psixoloji istiqamətdən sağlam olduqları, stressə, kədərə, ümidsizliyə, düşmədikləri üçün cismən də daha sağlam və dinc olarlar. Allaha təvəkkül etmələrinin, hər şeyə xeyir gözüylə baxmalarının, Allahın onlara olan gözəl vəd və müjdələrinin sevincini daima qəlblərində daşımalarının müsbət təsiri fiziki xüsusiyyətlərində də əks olunar. Təbii ki, bu vəziyyət dini tam mənası ilə qavrayan, vicdanlı, Quran əxlaqını yaşayan kimsələr üçün keçərlidir. Əlbəttə ki, onlar da xəstəliklərə tutulur və təbii olaraq qocalırlar. Ancaq bu vəziyyət digərləri kimi psixoloji qaynaqlı bir çöküntü şəklində deyildir.

stres

                Günümüzdə dövrün xəstəliyi adlandırılan stress və depressiya insanlara təkcə psixoloji olaraq zərər… ardı...