Məsih Dəccal səssizcə işinə başladı

Qiyamətdən əvvəlki son vaxt olan Axır Zamanda Məsih Dəccalın ortaya çıxıb insanları din əxlaqından uzaqlaşdıracağını, yer üzündə böyük qarışıqlıq və zülmə səbəb olacağı bir çox hədislərdə bildirilmişdir.

deccal gorevine_basladi_1

(Məsih Dəccal insanları öz sisteminə inandırmaq üçün qarışıqlığı və qırğınları lazım olan bir inkişaf kimi göstərməkdə və bunun uğrunda heç bir günahı olmayan günahsız uşaqların öldürülməsini təşviq etməkdədir.)

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bir hədisində “Allah Hz. Adəmi yaratdığı gündən bu yana Dəccalın fitnəsindən daha böyük bir fitnə olmamışdır”  sözləri ilə Dəccalın fitnəsinin böyüklüyünə diqqət çəkmiş və bütün insanları bu təhlükəyə qarşı  xəbərdarlıq etmişdi. Bir başqa hədisində isə “Allahın göndərdiyi hər peyğəmbər ümmətini Dəccal ilə xəbərdarlıq etdi” sözləri ilə Dəccalın fitnəsinin sadəcə  müsəlmanlar üçün deyil, bütün insanlar üçün böyük bir təhlükə olduğunu işarə etmişdir.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)- in hədislərində Dəccalın çıxış əlamətlərinin olduğu bildirilən hadisələrin bir- birinin arxasınca reallaşmasından  Məsih Dəccalın ortaya çıxdığı  aydınlaşır. Dünyada yaşanılan bir çox hadisə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) -in və İslam alimlərinin Məsih Dəccalın ortaya çıxacağı tarix və edəcəyi fəaliyyətlər haqqında verdikləri məlumatlarla uyğundur. Böyük İslam alimi Səid Nursi “Dəccal böyük bir hücum, böyük bir zülüm, böyük bir şiddət və dəhşət ilə haqq etdiklərindən  böyük bir iqtidar görünür”  3 (Şualar… ardı...

 

 deccal 05

Axır zamanın izah edildiyi hədislərdə, yer üzündə pisliyi  təşkil edəcək, insanları din əxlaqından uzaqlaşdıracaq, qarışıqlıq və təxribatçılığa səbəb olacaq Dəccalın çıxışı qiyamətin böyük alamətlərindən biri olaraq  xəbər verilir.

 

Son zamanlarda yer üzündə artan şiddət, işgəncə, anarxiya, qarışıqlıq, qırğın, döyüş, qarşıdurma, zülm, dövlət və təşkilat terrorları Dəccalın çıxdığını və bunları idarə etdiyini göstərir. (Allahu Aləm, Doğrusunu Allah Bilər)

 

(Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərinə görə, Dəccalın qayalıq bir mövqedə saxlanacağı aydın olur. Necə ki, Qüdsdəki Hərəm-i Şərif  bölgəsinin alt  hissəsi  qayalıq bir quruluşdadır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in miraca yüksəldiyi, sonradan üzərinə Kubbət-üs Səhranın tikildiyi müqəddəs qaya Həcər-i Muallak da, buradadır. Hədisdə bildirilən qayalıq bölgənin  Kubbət-üs Səhra və Məscid-i Aksentin olduğu Hərəm-i Şərif olması və Dəccalın burada saxlanması  ehtimal olunur.)

 

deccal 03
Hədislərdə olan məlumatlara görə, Hz. İsanın yenidən yer üzünə gəlməsi, Hz. Mehdinin zühuru, Dəccalın ortaya çıxması eyni dövr daxilində olacaq. Hz. İsa ilə Hz. Mehdinin birlikdə namaz qılacaqları, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən xəbər verilmişdir. Bir hədisdə belə buyurulur:

 

İMAMLARI, saleh bir insan olan HZ. MEHDİ OLDUĞU halda, BEYTÜL MAKDİSƏ SIĞINARLAR. Orada, imamları onlara  səhər namazını qıldırmaq üçün… ardı...

 

Qiyamətdən əvvəlki son dövr olan axır zaman, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in hədislərində müjdələndiyi kimi, Hz. Mehdi (ə.s.)-ın zühuru və Hz. İsa (ə.s.)-ın nüzulu ilə çox mübarək bir dövrə işarə edir. Yer üzündəki fitnələri ortadan qaldıracaq, bütün dünyaya sülh, ədalət, bolluq, dinclik, xoşbəxtlik və rifah gətirəcək çox mübarək və dəyərli bir şəxs olan Hz. Mehdi (ə.s.)-ın zühuru  əsrlərdir İslam ümməti tərəfindən gözlənilən müjdəli bir hadisədir. Ancaq, bəzi məzhəblər və qruplar arasında Hz. Mehdi (ə.s.)-ın görünməz olduğu barədə səhv bir inancı vardır. Hörmətli Adnan Oktar bu “görünməz Mehdi” inancının səhv olduğunu reportajlarında tez-tez vurğulayaraq bütün İslam aləminə səslənməkdə və Hz. Mehdi (ə.s.)-ın görünməz deyil, bir şəxs olduğunu dəlilləriylə ortaya qoymaqdadır.

 

gorunmez inanc_tehlike_06

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)  hədislərində Hz. Mehdi (ə.s.)-ın xüsusiyyətləri haqqında bir çox məlumatlar vermiş və insanların Hz. Mehdi (ə.s.)-ı bir şəxs olaraq görəcəklərini bildirmişdir. Rəvayətlərdən və İslam alimlərinin izahlarından Hz. Mehdi (ə.s.)-ın mənəvi bir şəxs olmayacağı, fiziki xüsusiyyətlərinə, xarakter və əxlaqına kimi  təsvir edilmiş mübarək bir şəxs olacağı, açıq və dəqiq bir şəkildə aydın olmaqdadır.

 

Hörmətli Adnan Oktar da  müxtəlif tarixlərdə olan reportajlarında Hz. Mehdi (ə.s.)-ın şəxs olduğunu və şəxsi mənəvi gözlənilməsinin təhlükəsini izahlı olaraq açıqlamaqdadır.

Hz. Mehdi (ə.s.)-ın ana və atası olacaqdır.

 

Hz. Mehdi (ə.s.) bütün peyğəmbərlər… ardı...

 

Massonluğun təməl fəlsəfəsi Darvinizm -1-

Darvinizm massonluğun təməl fəlsəfəsidir. Çünki Darvinizm massonların dünyada qurmağa çalışdıqları dəccal sisteminin çürük təməlini təşkil edir. İnsanları Allah inancından uzaqlaşdırmağı qarşısına məqsəd qoyaraq, yer üzərindəki zülmün azğın və saxta  ideologiyasının  əsasını təşkil edir. Elə bu səbəbə görə, masson təşkilatlanması, təkamül nəzəriyyəsinin cəmiyyətə qəbul etdirilməsi mövzusunda ən çox səy göstərən təşkilatdır. Masson Jurnalı massonların təkamül ideologiyasına niyə bu qədər bağlı olduqlarını belə  ifadə edir:

Darvinin Təkamül nəzəriyyəsi təbiətdə baş verən bir çox hadisənin Allahın işi olmadığını göstərdi.”1(Allahı tənzih edirik)

Massonlar bu böyük yalanı daimi saxlamaq və kütlələrə yaya bilmək üçün  təkamül nəzəriyyəsini həqiqi elmi bir nəzəriyyə kimi təqdim etməyə çalışırlar. Halbuki, massonların dəstəkləyib ön plana çıxartdıqları təkamül nəzəriyyəsi, tək elmi bir dəlillə belə sübut edilməyib, yaradılışı dəstəkləyən 250 milyon qalıq və digər elmi tapıntılar qarşısında tamamilə çökən, “Tarixin ƏN BÖYÜK saxtakarlığı, elm ADINA ORTAYA atılmış ƏN BÖYÜK yalandır.”

Bir başqa “masson jurnalı” olan Memar Sinan isə, massonluğun Darvinizmə münasibətini belə izah etmişdir:

Bu gün, artıq ən mədəni ölkələrdən ən geri qalmış ölkələrə qədər tək etibarlı elmi qanun Darvinin və onun yolunu izləyənlərinkidir.” 2

Massonlar, Darvinizmi elmi bir qanun  kimi göstərməyə və bunun ən doğru yol olduğunu təqdim etməyə çalışırlar. Çünki  … ardı...

 

1375043979_1081140_201653869998261_965703344_nDarvinizm, Allahın varlığı və birliyini, insanların Rəbblərinə qarşı məsul olduğunu inkar edən, materializmin və din əxlaqına uyğun olmayan cərəyanların dayaq nöqtəsidir. Bu səbəblə, elmi cəhətdən özünü doğrultmamasına baxmayaraq, ideoloji düşüncələrlə hələ də əsaslandırılmağa çalışılır. Kainatın və insanın, təsadüflərin əsəri olduğu iddiasını müdafiə edən Darvinist-materialist cərəyanlar, necə deyərlər bir növ heyvan saydıqları insanlar arasındakı əlaqələrin, qeyri-insani olmasını belə təbii hal olduğunu iddia edirlər. Bu azğın düşüncə eqoizm, mərhəmətsizlik, qarşıdurmanı və insan məhvini təbii hal kimi qəbul edir. Mərhəmət, sevgi, şəfqət, hörmət kimi duyğular təkamül müddətini ləngidən bir maneə olaraq qəbul edilir. Darvinist təlqinlərlə insan sevgisindən uzaq, zalım, təcavüzkar, mənfəət güdən insanlar yetişir.

Bu vəziyyət qarşısında insanların Darvinizmin təhlükə və yalanlarından xəbərdar edilməsi və bu cür təhlükəli bir cərəyanın fikrən təsirsiz hala gətirilməsinin mühüm olduğunu göstərmək lazımdır. Darvinizmin nə olduğunu, səbəb ola biləcəyi təhlükələri qavraya bilməyən insanlar, Darvinizmə qarşı irəli sürülən elmi mübarizənin də əhəmiyyətini anlaya bilmirlər.

Bu insanlar Darvinizmə qarşı elmi mübarizəyə girmək əvəzinə, bu mübarizəni gözardı etmək və geri çəkilmək üçün fərqli yollara əl atırlar. Bəziləri “Darvinizm əslində bu qədər əhəmiyyətli bir mövzu deyil” deyərək öz aləmlərində bu düşüncə tərzinə qarşı mübarizəni əhəmiyyətsiz görməyə və ya göstərməyə çalışırlar. Bəziləri isə İslam ilə təkamül nəzəriyyəsi arasında sözdə “orta bir yol” meydana… ardı...