Türk-İslam Birliyi

 

A9 TV, 14 may 2015-ci il Xoş söhbətlər

 

Hörmətsizlik etmək həyat keyfiyyətini pozar, insanları narahat edər

Peyğəmbərə də, digər insanlara da insanlar hörmətsizlik edirlər. Çox nalayiq adamlar olur. Hələ də əsrimizdə də vardır. Düşüncəsiz, boşboğaz adam, yəni danışmağı bilmir, hörməti bilmir. Bir qisimi nəzakətdə səhv edir. Bunlar əlbəttə çox həyat keyfiyyətini pozan, insanları narahat edən şeylərdir. Onun üçün Quran bu mövzulara da çox diqqət çəkmişdir.

Şeytandan Allaha sığınaram. Allah 62-ci ayədə deyir:Möminlər ancaq Allaha və Onun Elçisinə iman gətirən kimsələrdir. Onlar ümumi bir işə görə Peyğəmbərlə bir yerdə olduqda ondan izn almamış heç yerə getmirlər”. Yanında peyğəmbər var, sən kobudcasına necə gedərsən? Necə sənin mühüm bir işin ola bilər ki, peyğəmbəri buraxıb gedirsən? Sən Peyğəmbərin əhəmiyyətini anlamamısan. Gözəlliyini, dərinliyini anlamamısan və sevgini bilmirsən. Səndən izin istəyənlər, sözsüz ki, Allaha və Onun Elçisinə iman gətirənlərdir”. Deməli sevgi belə təcəlli edir. Sevgi varsa iman olur. Oradakı nəzakət sevgi əlaməti olur. Sevgi də imandan qaynaqlanır. Nə deyir ayə bax, Səndən izin istəyənlər, sözsüz ki, Allaha və Onun Elçisinə iman gətirənlərdir”.

Gerçək iman əlaməti. Əgər onlar bəzi işləri üçün səndən izin istəsələr, onlardan istədiyin kəsə izin ver və onlar üçün Allahdan bağışlanma dilə”. Peyğəmbərin bağışlanma diləməsi… ardı...

 

Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslam dinini bütün dinlərdən üstün etmək məqsədilə Öz Elçisini hidayət və haqq dinlə göndərən Odur. (Səff surəsi, 9)

Burada hər kəs Allahın İslam əxlaqının hakimiyyətindən bəhs etdiyini anlayar. Küfr istəməsə də, münafiqlər, bəzi saxtakar müəllimlər, holdinqçi bəzi kəslər, Evanjeliklər istəməsə də Allah üstün etmək üzrə göndərdim və bunu edəcəyəm deyir. “Hidayətlə göndərən Odur” -deyir Allah. Çox dəqiqdir, ikinci bir mənası yoxdur.

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (17 DEKABR 2010)

 

196-cı ayədə; “Heç şübhəsiz, mənim vəlim Kitabı endirən Allahdır.” Bizim vəlimiz kimdir? Allahdır. “O salehlərin qoruyuculuğunu (vəliliyini) edir.” Mehdiyyətin, Mehdi (ə.s) tələbələrinin, İsa Məsih (ə.s)-ın tələbələrinin, İsa Məsih (ə.s)-ın, Türk-İslam Birliyi könüllülərinin, İslam Birliyi aslanlarının himayədarlığını edir. “Ondan başqa tapındıqlarınız isə nə sizə, nə də özlərinə kömək edə bilməzlər.” Bax Avropa Birliyi çökür, Amerika da çökür. İqtisadi böhranla parçalanırlar, inşaAllah. “Əgər onları doğru yola çağırsanız eşitməzlər. Onları sənə baxar (kimi) görərsən, onlar görməzlər belə.”

Öküz kimi baxır, boş-boş. Məhz mal dediyim, odun dediyim bunlardır. Bax, nə deyir ayədə? “Onları sənə baxar (kimi) görərsən, halbuki, görməzlər belə.” Bilmirəm Qurban bayramında baxmısınız qoyunlara, boşluğa doğru baxar heyvan, öküz də elədir. Boşluğa doğru baxar, bir mənası olmaz. Bunlar da elədirlər, bomboş, öküz kimi adamdırlar. “Sən əfv (və ya asanlıq) yolunu mənimsə, (İslama) uyğun olanı ənənə ilə əmr et, cahillərdən üz çevir.” “Əfv”, müsəlman həmişə bağışlayacaq. “Ənənə ilə əmr et.” Yəni belə nəzakətiylə, gözəl əmr et.

“Cahillərdən də üz çevir.” Yəni cahillərin təsirində belə qalma, onların istiqamətləndirməsiylə, onların müsəlmanları passivləşdirməsinə, gücünü qırmasına əhəmiyyət vermə. “Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə (və ya başdan çıxarma) gəlirsə.” Yəni qəzetlərdə məsələn, müsəlmanlığı,  İslam Birliyini, Türk-İslam Birliyini gözdən… ardı...

 

İSLAMIN YAŞANMASINA MANEƏ TÖRƏDƏN BÖYÜK BƏLA: QATI DİNÇİLİK

Dünyanın dörd bir tərəfindəki İslam ölkələrində silahlı qarşıdurmalar, təzyiq göstərən rejimlər, əks fikirlilər arasındakı şiddət və terror baş alıb gedir, demokratiya anlayışına tamamilə zidd olan zərbələr endirilir. İraq ilə başlayan, Suriya ilə davam edən və ən son Misirdə gündəmə gələn bu primitiv müdaxilələr, sanki bütün İslam ölkələrində bir filmin təkrarı kimi görünür.

Bütün bunların əsas səbəbi nədir?

İslam əxlaqının yaşanmasına mane olan və bir çox İslam ölkəsini bürüyən bəlaların qaynaqlarından biri olan qatı dinçiliyin qarşısı necə alınar?

 

www.turkislambirligimujdesi.com

 

Dövrümüzdə texnoloji imkanların və internet əlaqəsinin inkişafı ilə birlikdə insanların böyük bir qisminin ümumi mədəniyyətləri dünya səviyyəsində inkişaf edir və müasir dünyaya asanlıqla ayaqlaşırlar. Buna görə müasir dünyanı tanıyan insanlara İslam ölkələrinin qadağalarla dolu qatı dinçi həyat təqdim etməsi, insanların bir qismini İslamdan uzaqlaşdırır.

Üstəlik hal-hazırda daxili qarışıqlıqların yaşandığı müsəlman ölkələrinin bir çoxunda müasirliyə qarşı çıxmaq hakimdir. Halbuki, İslam ölkələrinin əsas hədəfi Quranda bildirilən və insanların ürəyini açacaq rahat həyat tərzi olmalıdır. İslamı dünyaya yanlış tanıdan bu qatı dinçilik təhlükəsindən və müasir dünyaya qarşı düşmənçilikdən xilas olmaq üçün isə həqiqi İslam əxlaqına uymaq lazımdır.

 

bagnazlik4İslam ölkələri baxımlı və estetik olmalıdır

 

Dövrümüzdə bir çox İslam ölkəsində iqtisadiyyatın düzəldilməsi ilə birlikdə bütün… ardı...

 

9 May 1920-ci ildə Böyük Millət Məclisi adından Mustafa Kamal Paşa imzasıyla bütün islam dünyasına xitab olaraq Hakimiyyəti Milliyədə dərc olunan bir bəyannamədə,  ingilislərin islam birliyini pozmağa, xalqı, hökuməti və şeyxülislamı Milli Mübarizə əleyhinə çevirməyə çalışdıqları qeyd edilərək ingilis siyasətinin bu yönünə diqqət çəkilmiş və sönən islam günəşinin tamamilə qürub etməməsi və yenidən islam dünyası üzərində parlaması üçün Yavuz Sultan Səlimin: “Biz, müsəlman könüllərin birliyini təmin etmək üçün özümüzü fəda etmiş bir millətik” cümləsi qeyd edilmişdir.  (Hakimiyyəti Milliyə, 1. İl, Nr 29, 13 May 1336-1920; FO:371/5035, E-6781, 10 June 1920., İslam birliyi və Mustafa Kamal, Prof. Dr. Mətn/mətin Hülagü, Timaş Nəşrləri, İstanbul, 2008)    

 Atatürk6

Sebilürreşad Jurnalında iştirak edən və Qazi Mustafa Kamal imzasıyla nümayiş olunan bir başqa bəyannamədə, islam aləminə müraciət edərək  onların maddi və mənəvi köməklərinə, şəfqət və mərhəmət duyğularına, islam aləminin mürüvvətinə, müqəddəs əlaqələrin çox bərəkətli və bol təccəlliyatına müraciət edib. (Gazi Mustafa Kamal, “Bəyannamə”, Sebilürreşad, 22-ci cild, Ədəd 565-566, Ay 10, İl 1339, səh. 157-158. (İslam Birliyi və Mustafa Kamal, Prof. Dr. Mətn Hülagü, Timaş Nəşrləri, İstanbul, 2008, səh. 48-4)  

 

Mustafa Kamal 9 Oktyabr 1919-cu ildə  Hələb və Şamda Suriya xalqına xitab olaraq bir bəyannamə nümayiş… ardı...