Kitab Əhli və Peyğəmbərlər

 

MEHDİ (Ə.S) HZ. ADƏM (Ə.S)-IN DÖVRÜNDƏN BƏRİ GÖZLƏNİLİR

 

Hz. İbrahim (ə.s) dövründə gözlənilir. Sən “Yəhudilərmi gözləyir?”-deyirsən. Yəhudi onsuz da gözləyər, musəvi qaynaqlarda, Tövratda olduğu üçün gözləyər. Hz. İbrahim (ə.s) da gözləyirdi, Nuh (ə.s) da gözləyirdi. Baxın, çox heyrətləndiricidir, Hz. Adəm (ə.s) da gözləyirdi. (Moşiyah) Mehdi, hz. Adəm (ə.s)-dan etibarən gözlənilməyə başlanılmışdır. Artiq neçə min illər keçmiş fikirləşin? Rəsulullah (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ı çox sevirdi. Ona görə ondan çox bəhs edirdi. “Mehdi, Mehdi, Mehdi”-deyərək həmişə bəhs edirdi.

Səhabələr də çox sevirdi. Hz. Əli (r.ə) öz nəslindən, övladlarından olduğu üçün çox sevirdi. Amma münafiqlər çox qəzəblənirlər. Öz aralarında təşkilat qururlar. Şiə o dövrdə gizli-gizli o zülmə qarşı ağlagəlməz şəkildə hazırlanmış, müsəlmanların silsiləsi olaraq davam etdi. Sünnilər də əlbəttə çox cəfa çəkdilər, çox əziyyətlər, əzablar çəkdilər. Amma onlar Mehdiyyəti məqbul bir intizarla gözlədilər, yəni daha sakit, daha məqbul şəkildə. Amma şiələr çox böyük bir həyəcanla gözləyərlər.

 

MÜNAFİQİ AYAQ ÜSTƏ DİK TUTMAQ KÜLÜ DİK TUTMAQ KİMİ ÇƏTİNDİR. HƏMİŞƏ PİSLİK VƏ ƏXLAQSIZLIQ İÇİNDƏDİR

Ali-İmran surəsi, 118: “Ey iman edənlər sizdən olmayanları özünüzə sirdaş etməyin”-yəni belə əxlaqsızları, münafiqləri, psixopat insanları sirdaş etməyin. “Onlar sizə qarşı fəsad törətməkdən əl çəkməzlər. Sizin sıxıntıya düşməyinizi istəyərlər. Düşmənçilikləri onların ağızlarından (çıxan sözlərdən) bəllidir. Kökslərində… ardı...

 

 

MÜNAFİQLƏRLƏ AİD ŞƏRHLƏR

 

MÜNAFİQLƏ MƏŞĞUL OLMAQ ŞAHMAT OYUNU KİMİDİR

Münafiq İslamdan utanar, Allahdan utanar haşa, peyğəmbərdən utanar, özünü üstün görər. Hər əsrin dərin dövlətini ilah kimi görər. Münafiqlə mübarizə aparmaq şahmat oyunu kimidir. Çox diqqətli olmaq lazımdır, çünki şeytanın zəkası, aktyorluğu məlumdur. Şeytan əqrəb kimidir. Münafiq də əqrəb kimidir. Yəni münafiqin vəziyyəti şeytandan daha əlverişlidir. Çünki şeytan ancaq beynə təsir edə bilir, amma münafiq fiziki cəhətdən də müdaxilə etmək imkanı vardır. Yəni aktivdir. Əqrəb kimi gözləyər. Müsəlmanı zəhərləyəcəyi məqamı gözləyər. Ona görə münafiqə qarşı olduqca gözüaçıq olmaq, ən kiçik hərəkətinə belə fikir vermək lazımdır. Münafiq qəfil hücum edər və zəhərləyə bilər, xəstə olduğuna görə, şeytanın ruhunu daşıdığına görə, şeytana çevrildiyinə görə bütün gücüylə əxlaqsızlıq və alçaqlığın, pisliyin icraçısı kimi səbirsizliklə gözləyər. Ona görə müsəlmanlar münafiqə qarşı çox diqqətli olmalıdırlar.

Münafiqin müvəffəqiyyəti, müvəffəqiyyət kimi görünər amma həmişə məğlubiyyətdir, bədbəxtlikdir. Diqqət edilsə həmişə məğlubiyyət və bədbəxtlikdir, Allah, onu qədərində məğlub olmaq üçün yaratmışdır. Münafiq də, o məğlubiyyətin qanununu bilmədiyi üçün vurnuxar, yəni cəhənnəm əhli necə vurnuxar, qaçmaq istəyər, oyun oynamaq istəyər, hər dəfə rəzil-rüsvay olar, cəhənnəm əhli kimi müdhiş bir vurnuxma içindədir. Amma müsəlman əqrəbə diqqət yetirdiyi kimi, münafiqə də çox diqqət yetirməlidir. Əqrəbin haradan necə sancacağı, necə zəhərləyəcəyi məlum… ardı...

 

 

MÜNAFİQLƏR OĞURLUĞA ÇOX UYĞUNDUR. TÖVRATIN TƏHRİF EDİLƏN QİSİMLƏRİNDƏKİ OĞURLUĞU TƏŞVİQ EDƏN İZAHLAR O DÖVRÜN MÜNAFİQLƏRİ TƏRƏFİNDƏN ƏLAVƏ OLUNMUŞDUR

 

Münafiqdə manyaklıq tərzində həm pozğun bir ruh vardır. Həm də oğurluq ruhu vardır. Bu, bütün münafiqlərdə vardır, oğrudurlar. Münafiqlər Tövrata o dövrdə hakim olmağa çalışmışdılar. Peyğəmbərlərə düşmənlik inkişaf etmişdir. Məsələn, Tövratda hz. Süleyman (ə.s)-a demədikləri şey qalmır. O dövrdə Tövrat yazıçısı tarixçilər var. Münafiqlərin nəzarətinə keçmiş, onlardan qorxmuşlar. Onların söylədiyi hər cür çirkin böhtanı yazırlar. Peyğəmbərlərin bir çoxuna demədikləri şey qalmır

Məsələn, bax, Samiri Tövratda çox təsirli olmuş. O qədər şeytandır ki, Tövrata öz adını belə qoydurmur. Bax Tövratda deyir ki, Çıxış 3:22 “Lakin hər qadın öz qonşusundan və evində olan qonaqdan gümüş, qızıl və pal-paltar istəyəcək”. Bax oğurluğu öyrədir görürsənmi? Bax, “lakin hər qadın” qadınlara oğurluq öyrədir. “Öz qonşusundan”. Yəni evində qaldığı adamdan, yaxınından, “və evində olan qonaqdan” öz evinin içində olan qonaqdan, öz evində qalan adamdan “gümüş, qızıl və pal-paltar istəyəcək”. Paltarlar, qızıl və gümüş istəyəcək. “Oğullarınızı və qızlarınızı onlarla bəzəyəcəksiniz”. Onlarla, onlardan oğurladıqlarınızla bəzənəcəksiniz deyir. “Və Misirliləri qarət edəcəksiniz”.

Oğurluq edəcəksiniz deyir. Haqq Kitabda oğurluq tövsiyə edilərmi qardaşım? “Misirliləri qarət edəcəksiniz” -deyir. İncildə heç bir şəkildə belə bir hökm yoxdur. Quranda heç bir şəkildə belə bir hökm… ardı...

 

 

A9 TV, 27 aprel 2015 Xoş söhbətlər

 

Dünyada heç bir zaman insanların ağlının ala bilməyəcəyi möcüzə olmaz

Bizə uşaqkən həmişə elə izah edərdilər. Hz. Musa (ə.s) əsasını bir vurdu, dəniz dondu belə. Amma polad kimi belə; atır, koridor açılır, dördbucaqlı bir yol, oradan keçdilər deyir. Sonra Firon ordusu girir, bir anda bağlanır. Belə bir hadisə olmaz. Heç bir şəkildə ağlın ixtiyarını ortadan qaldıran bir hadisə olmaz. İnsanlar peyğəmbərləri görsə, daha yaxşı anlayarlar. Çox məzlum, təmiz, ağlı başında müsəlmanlardır. Başı ağrıyır, yorulur, yuxusuz qalır. Narahat olduğu şeylər olur. Yəni insandır.

Onlar dedilər: “Bu necə elçidir ki, yemək yeyir, bazarları gəzib dolaşır? Nə üçün ona özü ilə birlikdə xəbərdarlıq edən bir mələk göndərilmədi?” (Furqan surəsi, 7)

Əlbəttə, necə peyğəmbərdir deyirlər; bazarda gəzir, yemək yeyir. İnsanlar təəccüblənir. Ağlındakı imic odur.

Allah ayədə, “sizə içinizdən bir elçi göndərdik” deyə bildirir.

Əlbəttə. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) olduğunda ortaya bir süfrə gəlir, hamı birlikdə “Bismillah” deyirlər, hamı birlikdə yeyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) plov sevir. Quzu qol sevir. Nar kimi qızardıb plovun üstünə onu qoyurlar. Nazik xəmirdən çörək bişirirlər. O qaşığı əvəz edir, onunla plovu yeyirlər. Gözəl üstünə də soyuq hoşaf, yaxud soyuq şərbət. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sevdiyi budur. Günorta kaylule deyilən günorta yuxusuna yatır. Çox isti olur. Axşamları… ardı...

 

 

A9 TV, 28 May 2015 Xoş Söhbətlər

 

Allah çox əhatəli imtahan edir

Elə adi bir imtahan vermir. Ciddi bir imtahan var, ciddi bir təhsil var. Sırf imtahan deyil, adı imtahandır, özü təhsildir.

Fəcr surəsi, 27-30 : “Ey mutmain (təmin olunmuş) nəfs, Rəbbinə, məmnun edici və məmnun edilmiş olaraq dön. Artıq qullarımın arasına gir. Cənnətimə gir.”

Məsələn, bir şey olur, səbir edirik. Amma səbri mərhələ-mərhələ daha gücləndiririk, daha inkişaf etdiririk. Bu nədir? Təhsildir. Haraya təhsildir? Cənnətə təhsildir. Allah bir ovuc mömini seçir, burada öyrədir. Birbaşa getdiklərində hz. Adəm (ə.s)-ın mövqeyi olur. Yəni olmur. Təhsil olduğunda baş yerinə gəlir. Şəxsiyyət yerinə gəlir, nemətin qiyməti bilinir.

“…Sizə orada (dünyada), öyüd ala bilənin öyüd ala biləcəyi qədər ömür vermədikmi?…” (Fatir surəsi, 37) deyə Allah bildirir.

Həqiqətən, verilən müddət çox yaxşıdır. Tövbə üçün də yaxşıdır, təhsil üçün də. Amma mənim gördüyüm qədərilə 30 yaşa qədər insanda çox da bir şey yoxdur. O bir yetkinliyə hazırlıq olur. 40 yaşından sonra yetkinlik başlayır. Daha dərin düşünmə başlayır. Əslində insan gözündə böyüdür, gözəl əxlaq, səbir gözəl şeylərdir. Gözdə böyütsə, insan səbirdə çox çətinlik çəkər. O zaman dözməlidir. Dözüm ayrı, səbir ayrıdır. Səbir zövqlə edilən ibadətdir. Rahatlıqla edilən ibadətdir. Allah gözəl bir imtahanla sınayır. Eyni zamanda… ardı...