İman həqiqətləri və yaradılış möcüzələri

Qalaktika xəritəsində Böyük Partlayış (Big Bang) əks olunmuşdur

Elm adamları bu günə qədər hazırlanmış ən əhatəli iki qalaktika xəritəsini hazırlayarkən Böyük Partlayış (Big Bang) nəzəriyyəsinə ciddi dəstək təmin edən tapıntılar əldə etdilər. Aparılan tədqiqatların nəticələri Amerika Astronomiya Dərnəyinin qış konfransında açıqlandı.

 

Qalaktikaların geniş ölçüdə yerləşmə şəkli astrofiziklər tərəfindən kainatın ilk mərhələlərindən dövrümüzə qədər gəlib çatan ən əhəmiyyətli qalıqlardan biri olaraq qiymətləndirilir. Buna görə qalaktikaların yerləşməsi və mövqeləri haqqındakı məlumatları “kainatın keçmişinə açılan bir pəncərə” olaraq adlandırmaq mümkündür.

 

İngilis, Avstraliyalı və Amerikalı elm adamlarından ibarət iki ayrı tədqiqatçı qrupu illər çəkən araşdırmalarında bütövlükdə təxminən 266.000 qalaktikanı 3 ölçülü olaraq təsvir edib xəritəyə aldılar. Qalaktikaların yerləşməsi haqqında yığdıqları məlumatları kainatın hər yerində yayılan Kosmik fon radiasiyası məlumatları ilə müqayisə edən elm adamları qalaktikaların mənşəyinə dair əhəmiyyətli tapıntılar əldə etdilər. Şərh edən tədqiqatçılar qalaktikaların Böyük Partlayışdan 350.000 il sonra yaranan maddənin nisbi olaraq yığıldığı bölgələrdə meydana gəldiyini və cazibə qüvvəsinin təsiriylə formalaşdığı nəticəsinə gəldilər.

big bang
“Big Bang” nəzəriyyəsinə görə hər şey sonsuz sıxlıqda və sıfır həcmdəki bir nöqtənin partlaması nəticəsində başladı. Zaman keçdikcə kosmos genişləndi və göy cisimlərinin arasındakı məsafə genişləndi.

 

Sözü gedən tapıntılar Big Bang nəzəriyyəsini daha da möhkəmləndirdi. Big Bang nəzəriyyəsi kainatın sıfır həcmdə və sonsuz sıxlıqdakı bir nöqtənin… ardı...

 

Elmin istiqaməti düzgün seçilməlidir

Mən dərin bir imana sahib olmayan hər hansı bir elm adamı təsəvvür edə bilmirəm.

Albert Eynşteyn

patl

 

 

Kainatı və içindəki varlıqları tədqiq edib və Allahın yaradılış sənətini kəşf edərək bəşəriyyətə izah etməyin yolu “elmdir”. Başqa sözlə din elmi Allahın yaradılış sənətindəki təfərrüatlara çatmaqda bir yol olaraq qəbul edər və buna uyğun elmi təşviq edər.

Din elmi araşdırmaları təşviq etdiyi kimi dinin bildirdiyi həqiqətlərə görə istiqamətləndirilən elmi araşdırmalar da çox sürətli və qəti nəticələr verir. Çünki din kainatın və canlılığın necə yarandıqları sualına ən doğru və ən qəti cavabı verən tək mənbədir. Buna görə düzgün nöqtədən başlayaraq aparılan araşdırmalar kainatın və canlılığın yaranmasına aid sirləri ən qısa müddətdə, az əmək və enerji sərf edərək aşkara çıxaracaq. Dinin yol göstərmədiyi elm isə irəliləyə bilməz, dəqiq nəticələr əldə etməsi çox vaxt alar, hətta nəticə almaq mümkün olmaz.

 

Bu həqiqəti görə bilməyən, materialist elm adamları tərəfindən istiqamətləndirilən elmin, xüsusilə son iki əsrdə nə qədər vaxt itirdiyi, bu yolda görülən işlərin böyük hissəsinin, sərf edilən trilyonlarla vəsaitin necə boşa getdiyi göz önündədir.

Elə buna görə də insanların bir həqiqəti bilməsi vacibdir: Elm ancaq Allahın sonsuz qüdrətini, kainatdakı yaradılış dəlillərini araşdırma istiqamətində aparıldıqda düzgün nəticələr əldə oluna bilər. Təkcə istiqaməti… ardı...

 

Elm “yatmadan uçan quşlar” ı araşdırır

Köçəri quşlar yazlıq və qışlaq yuvaları arasında köç edərkən uzun məsafələr qət edirlər. Bülbüllər daha çox gecə uçmalarına baxmayaraq, dayanmadan oyaq qalaraq bu hadisəni daha da təsirli edirlər. Ötən günlərdə “PLoS Biology” adlı qəzetdə nəşr olunan xəbərə görə köç mövsümü əsnasında bu heyvanlar gözləri çox az bağlı qalaraq, həm də yuxusuz yaşayan heyvanlarda rast gəlinən sağlamlığa zərər verən təsirlərə məruz qalmadan köç edirlər.

 

Medisondakı Viskonsin Universitetindən Rut Benka və iş yoldaşları bir qəfəsdə saxlanılmış heyvanların yuxu sistemlərini və hərəkətlərini bir il ərzində araşdırdılar. Köç vaxtı qəfəsdəki quşlar özlərini son dərəcə enerjili, fəal aparırlar. Bundan əlavə-insanlarda yuxu görməklə bağlı təyin olunan- normal REM yuxusunun üçdə biri qədər yatdılar. Gecələr test edilən digər canlılar yatarkən onlar tamamilə oyaq qaldılar və normal testlərinə davam etdilər ki, bu da quşların köçləri ərzində “lunatizm” olmadıqlarını yenidən sübut etdi.

Elm adamları köç mövsümü dövründən başqa yuxusuzluğun quşlara mənfi təsir etdiyini bildirirlər. Halbuki, quşlar, xüsusilə köç dövründə hiss etmə funksiyalarında heç pozulma olmadan yuxularını azaltmaqla üstün bir qabiliyyət nümayiş etdirirlər. Bu heyvanların bunu necə bacardıqları hələ həll edilə bilməmişdir. Quşlardakı köç etməklə bağlı olaraq yuxusuzluğu yaradan mexanizmləri anlamaq bizə; yuxudakı dəyişikliklər, mövsümlə bağlı ruhi pozğunluqları və yuxunun özünün funksiyaları haqqında… ardı...

 

R0153Kompyuter kimi işləyən bitki yarpaqları

Bitkilərin nəfəs alması yarpaqlardakı çox kiçik ağızcıqlar (stomata) vasitəsilə baş verir. Ağızcıq mümkün qədər çox miqdarda CO2 (karbon) qəbul edəcək şəkildə açılıb bağlanarkən bitki üçün son dərəcə əhəmiyyətli bir qaynaq olan su buxarını mümkün qədər az miqdarda xaric edər. Ancaq bitki bu məhsuldarlığı təmin edərkən ətrafında bir problemlə qarşılaşır: Yarpaqlar hissələrə bölünmüşdür və bu hissələr üzərlərindəki ağızcıqların açıq və ya qapalı şəkildə olması cəhətdən bir-birindən fərqlənir. (1) Aparılan son araşdırmalara qədər bu bölünməyə görə CO2 qəbulunda durğunluq yarandığı düşünülürdü. ABŞ-dakı Yuta Əyalət Universitetindən Devid Pik və yoldaşlarının apardıqları tədqiqat nəticəsində bitkilərin qaz qəbulu və xaric etmələrini nizamlaya bildikləri məlum oldu. (2) Həm də bir kompüter kimi hesablamalar apararaq nizamlayır.

Bəhs olunan araşdırmaya görə bitkilərdə “paylanmış hesablama (distributed computation)” adı verilən informasiya emalının baş verdiyi görünür. Paylanmış hesablama, bir-birilə qarşılıqlı vəziyyətdə olan çoxlu sayda bölmənin əlaqəsi ilə baş verən informasiya emalı formasını ifadə edir. Məsələn, elm adamları yem axtarışındakı bir qarışqa dəstəsinin davranışını “paylanmış hesablama” ilə bu şəkildə açıqlayır: Hər bir qarışqanın yerə kimyəvi izlər buraxması ilə digər qarışqalara göndərdiyi siqnal qarışqa dəstəsinin bütövlükdə ən bol qida qaynaqlarını tapmasını təmin edir. (3)

Paylanmış hesablamada, bölmələr arasında ötürülən siqnallar problemi həll… ardı...

 

Atmosferdəki ideal nisbətlər

Dünyanın atmosferi həyat üçün vacib olan xüsusi şərtlərin toplanması ilə hazırlanmış müstəsna quruluşa sahibdir. Dünya atmosferi 77% azot, 21% oksigen və 1% nisbətində karbondioksid və arqon kimi digər qazların qarışığından ibarətdir.

Bu qazların ən əhəmiyyətlisi oksigendir, çünki insanların və heyvanların enerji əldə etmək üçün istifadə etdikləri bir çox kimyəvi reaksiya oksigen sayəsində baş verir. Tənəffüs etdiyimiz havadakı oksigen nisbətinin son dərəcə həssas tarazlıqda olması çox maraqlıdır. Dünya şöhrətli elm adamı Maykl Denton bu mövzuya belə diqqət çəkir:

“Atmosferimizdə daha çox oksigen olsaydı, bu, həyat üçün faydalı olardımı? Xeyr! Oksigen çox reaktiv bir elementdir. Hal-hazırda atmosferdə olan oksigenin nisbəti, yəni 21% həyatın təhlükəsizliyi üçün lazım olan sərhədlərin tam ideal nöqtəsindədir. Yüzdə iyirmi birdən artan hər yüzdə birlik oksigen nisbəti, bir ildırımın meşə yanğını yaratma ehtimalını 70% artıracaq”.

İngilis biokimyaçısı Ceyms Lovelok isə bu kritik tarazlığı belə ifadə edir:

“25%-lik bir oksigen nisbətindən daha yüksək olanda qida olaraq istifadə etdiyimiz bitki növlərinin çoxu bütün tropik meşələri və arktik tundraları yox edə biləcək nəhəng yanğınlarla yox olardı… Atmosferin indiki oksigen nisbəti, təhlükənin və faydanın mükəmməl şəkildə tarazlandığı bir miqdardadır”.

Atmosferdəki oksigen nisbətinin tarazlıqda qalması da mükəmməl bir “dövretmə” sistemi sayəsində mümkün olur. İnsanlar və heyvanlar daimi olaraq oksigen qəbul edərlər… ardı...