Axırzaman, Hz. Mehdi və Hz. İsa

Hz. Mehdi (ə.s) ən böyük vəli, ən yüksək elm sahibi adam olacaq, Müsəlmanlara tam sahiblənəcəkdir

Möminlərin Əmiri (s.ə.v) Həzrətləri, İmam Mehdi (ə.s)-ın fəzilətlərilə əlaqədar belə söyləyir : “Ən çox qorunmağı təmin edən və ən yüksək elmə sahib olan və ən çox qohumlarına yaxşılıq edən odur.”

[Qeybəti – Numani]

R0414

 

Hz. Mehdi (ə.s) Quran ilə hökm edəcəkdir

“Həzrətləri (Hz. Mehdi (ə.s)) Tövratı və digər Kitabları, Antakyada bir mağaradan çıxaracaq və Tövrat əhlinə Tövrat ilə, İncil əhlinə İncil ilə, Zəbur əhlinə  Zəbur ilə və Quran əhlinə Quran ilə əmr edəcəkdir. Yer üzünün üzərində və altında tapılan bütün xəzinələr onun üçün bir araya gətiriləcək. Sonra belə deyəcək, ‘Ey İnsanlar! Dostluqlarınızı pozduğunuz, yer üzündə qan axıtdığınız və Allahın haram buyurduğu işlər etdiyiniz  şeyə gəlin. Sonra onlara indiyə qədər heç verilmədiyi qədər bir zənginlik verəcəkdir.”

[Kamalud Din, Biharül Envar]

A0054

 

Hz. Mehdi (ə.s) Allah qatından gizli elmlərə sahib olacaq

Abdullah soruşdu: Elə isə qeybin ardındakı hikmət nədir? İmam cavab verdi: “… Hikmətinin səbəbi, Xızır (ə.s)-ın gəmiyə ziyan verməsi, uşağın öldürülməsi və divarın inşa edilməsi əsnasında etdiyi işlərin arxasındakı hikmətlər kimi, ortaya çıxmasının ardından aydın olacaq. Həzrəti Musa (ə.s) həzrətlərinə onunla yolları ayrılana qədər aşkar olmamışdır. Ey aleyhi və səlləm Fazlın oğlu! Bu Allahın bir işidir və qeyb sirri və hikməti, Allahın sirlərindən və hikmətlərindən biridir. Allahın ən üstün ağıl sahibi olduğuna imanımız olduğu kimi, onun (Hz. Mehdi (ə.s)-ın) bütün işlərinin də hikmətli olduğundan qəti surətdə əmin olmalıyıq. Xırdalığında gizlənən hikmətlərin fərqində olmasaq belə elə etməliyik.”

 

[Molla Baqir Məclisi, Cila-ul-Uyun, 3/157]

R0416

 

Hz. Mehdi (ə.s) insanların imanlarına vəsilə olacaq

“Bir adam kor olub ondan istifadə etməsə belə, Hz. Mehdi (ə.s) bir günəş kimi hərkəsə fayda verər. Uca Allahın buyurduğu kimi: “Bu dünyada kor olan kəs axirətdə də kor olacaq və üstəlik haqq yoldan daha çox azacaqdır.” (İsra surəsi, 72)

(İmam Mehdinin həyatı, Əllamə Baqir Şərif əl-Qureyşi)

R0415