(Ya Rəsulum!) Səndən Zülqərneyn barəsində soruşarlar. De: “Onun barəsində sizə bir hekayə (bəzi xəbərlər) söyləyəcəyəm!”. (Kəhf surəsi, 82)

 1806845

Və   yəsəlûnəkə    an    zil karnəyn (karnəyni),   kul     səətlû   əleykum

6  +       177      +   120  +    1151    +  130  +  497  +    170  +

minhu   zikrə (zikrən).

95      +       921 =  3267

 

Səndən Zülqərneyn barəsində soruşarlar…( Kəhf surəsi, 82 )

Və     yəsəlûnəkə    an        zil karnəyn (karnəyni),

6  +       177      +   120  +            1151            = 1454 / 2032

 

“Biz neçə-neçə məmləkətləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecə ikən və ya günorta çağı yatıb istirahət etdikləri vaxt gəldi.” (Əraf surəsi, 4)

Ərəbcəsi:

Və   kəm   min   karyətin əhləknâhâ   fə   câəhâ    bə’sunâ   bəyâtən

6  +  60 +  90  +     710   +       113    +  80 +  11    +     114     +    415  +

ev    hum    kâilûn (kâilûnə).

6  +   45   +   188  = 1838

Battle_in_Afghanistan

Birinci İngilis-Əfqan döyüşü, 1838-1842-ci illərdə Britaniya ilə Əfqanıstan arasında reallaşan ilk müharibədir. Tarixdə bu döyüş Britaniya ilə Rusiya arasındakı Böyük Oyunun  ilk qarşıdurması olaraq adlandırılır. 

 

“Onlar (tərcüməçi vasitəsilə) dedilər: “Ey Zülqərneyn! Yəcuc-Məcuc (tayfaları) bu ərazidə fitnə-fəsad törədirlər. Bizimlə onlar arasında bir sədd çəkmək üçün sənə müəyyən məbləğ (yaxud xərac) versək olarmı?” (Kəhf surəsi, 94)

hqdefault

…Həqiqətən Yəcuc və Məcuc bu ərazidə fitnə-fəsad törədirlər …

… innə Yəcüc və Məcüc mufsidûnə fil ardı …

101 + 23  +  6  + 53  +  240  +  1122 = 1545/2120 (şəddəli)

 

“O (Zülqərneyn) dedi: “Rəbbimin mənə verdiyi (qüdrət və sərvət sizin mənə verəcəyiniz məbləğdən) daha yaxşıdır. Elə isə gəlin öz qüvvənizlə (insani güclə) mənə kömək edin, mən də sizinlə onlar arasında möhkəm bir sədd düzəldim!” (Kəhf Surəsi, 95)

1350487076-534learning-quran3

Ərəbcə Oxunuşu: Kala ma Mekkenni fihi rabbi hayrun fe einuni bi kuvvetin ecal beynekum ve beynehum redma (redmen)

…. Elə isə gəlin öz qüvvənizlə (insani güclə) mənə kömək edin, mən də sizinlə onlar arasında möhkəm bir sədd düzəldim ” 

Kale    ma    Mekkenni   fihi    rabbi   hayrun     fe     einuni    bikuvvetin

131 +  41 +      120   +    95  +   212  +   810  +   80  +   197  +       508  +

ecal   beynekum    və    beynehum  redma (redmen)

104  +     122      +    6   +     107… ardı...

 

загруженное (2)

Ərəbcə oxunuşu: Fehelyenzurune mütləq essaate ən te-tiyehumbağtetenfekadcaə əşratuhafəənna ləhim izə caəthumzikrahum.

 

….Lakin özlərinə gəldikdən sonra öyüd alıb-düşünmələri onlara nəyi təmin edər?

Fə      ənna    ləhim    izə    caəthum    zikrahum

80 +    52   +   75  +  702  +   450   +      766   =  2125