Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində açıq bir şəkildə bildirdiyi kimi heç bir təriqətə, dolayısıyla da heç bir məzhəbə yaxud mürşidə bağlı olmayacaq.

risalei-nur

İmam Həsən (ə.s) belə buyurur:

Məryəmin oğlu İsa (ə.s)ın onun arxasında namaz qılacağı Qaim (Hz. Mehdi (ə.s)) xaric, …. hamımızın boynunda beyət məsuliyyəti vardır. Uca Allah, HEÇ BİR KİMSƏNİN BOYNUNDA  BEYƏT MƏSULİYYƏTİ OLMAMASI ÜÇÜN (H.Z MEHDİ (Ə.S)-IN) DOĞUMUNU GİZLƏYƏCƏK VƏ GİZLİ OLMASINI ƏMR EDƏCƏK.

(Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi 3-cü Cild  Səhifə 165)

 

Böyük İslam alimi Muhyiddin Ərəbi Həzrətləri də “Fütühat-ül Məkkiyə” adlı əsərində hz. Mehdi (ə.s)-ın bütün məzhəbləri qaldıracağı, yəni heç bir məzhəbə bağlılığı olmayacağı haqqında belə bir məlumat vermişdir:

… HZ. MEHDİ (Ə.S) DİNİ PEYĞƏMBƏRİN ZAMANINDA OLDUĞU KİMİ EYNİLƏ TƏTBİQ EDƏCƏK. YER ÜZÜNDƏ MƏZHƏBLƏRİ QALDIRACAQ. XALİS HƏQİQİ DİNDƏN BAŞQA HEÇ BİR MƏZHƏB QALMAYACAQ.

(Məhəmməd B. Rəsul Əl Hüseyn Əl Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, səh. 186-187)

 

Muhyiddin Ərəbi əl Endülüsi Həzrətləri yenə eyni əsərində belə bildirir:

 

ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN) DÜŞMƏNLƏRİ İCTİHAD ALİMLƏRİNİN TƏQLİD EDƏNLƏRİ OLACAQ. Çünki onlar  HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN MƏZHƏB RƏHBƏRLƏRİNİN ƏKSİNƏ HÖKM  ETDİYİNİ GÖRDÜKLƏRİNDƏ bundan xoşlanmayacaqlar, lakin qarşı… ardı...

 

“Atalarım İbrahimin, İshaqın və Yaqubun dininə inandım. Allaha heç bir şeylə şirk qoşmağımız bizim üçün uyğun  deyil. Bu, bizə və insanlara Allahın lütf və ehsanındandır, ancaq insanların çoxu şükr etməzlər.” (Yusuf surəsi, 38)

hqdefault

ƏRƏBCƏ OXUNUŞU:

 

Vəttəbatu millətə əbaı ibrahimə və ishaka və yaquba, ma kane ləna ən nuşrikə billahi min şəyin, zalikə min fadlillahi aləyna və alən nasi və lakinnə əksərən nasi la yeşkurunə.

 

“Atalarım İbrahimin, İshaqın və Yaqubun dininə inandım

 

Vəttəbətu   millətə   əbai   ibrahimə     və      ishaka    və  yaquba

 

879            +    470   +   15  +     259    +      6   +     170       6      188  = 1993 (ŞƏDDƏSİZ)

 

 

Altından (bir səs) ona səsləndi: Kədərlənmə, Rəbbin sənin alt (yan)ında bir arx axıtdı.”

Fe nâdâhâ min tahtihâ ellâ tahzenî kad ceale rabbuki tahteki seriyyâ(seriyyen).

.. “Kədərlənmə, Rəbbin sənin altından bir arx axıtmışdır.”

 загруженное (2)

ella + tahzeni + kad + ceale + rabbuki + tahteki + seriyya

 

 

62 +   475   +  104 +  103 +  224  +  828 + 281  = 2077 (şəddəli)

 2035 (şəddəsiz)

 

Fəth surəsinin 7-ci ayəsinin əbcəd tarixi ilə 2028-ci ili verir.

Göylərin və yerin orduları Allahındır. Allah, üstün və güclü olandır, hökm və hikmət sahibidir. (Fəth Surəsi, 7)

Opened_Qur'an

Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard (ardı), ve kânallâhu azîzen hakîmâ (hakîmen).

                                   Şəddəsiz: 2028                                                                          

 

Bir qisim ayələrimizi özünə göstərmək üçün, qulunu bir gecə Məscidi Haramdan, ətrafını bərəkətləndirdiyimiz Məscidi Əqsaya aparan O (Allah) ucadır. Həqiqətən O, eşidəndir, görəndir. İsra Surəsi, 1

quran_madeenah_opened

            “…Ətrafını bərəkətləndirdiyimiz Məscidi Əqsa…”             

elmescidil + aksa + ellezi + barekna + havlehu

138  +  232  +  771  +  274  +   49   =  1464  / 2043  (Şəddəli)

138  +  232  +  741  +  274  +   49   =  1434 /  2013əddəsiz