Əgər siz Uhud döyüşündə yara almışsınızsa, o düşmən qövm də bu cür yara almışdı. Biz bu günləri (qalibiyyəti və məğlubiyyəti) insanlar arasında növbə ilə dəyişdiririk ki, Allah iman gətirənləri üzə çıxarsın və aranızdan şəhidlər seçsin. Allah zalımları sevmir. (Ali İmran surəsi, 140)

quran2

Ayəsinin ilk cümləsi ” Əgər siz Uhud döyüşündə yara almışsınızsa, o düşmən qövm də bu cür yara almışdı “

İn  yemseskum  karhun fekad messe elkavme karhun misluh

51+      230     +   308  + 184 + 160  +   177  +  308  +  575 = 1993

1993-cü ildə Türkiyədə bir sıra hadisə meydana gəlmişdir. (Jurnalist Uğur Şamçı, jurnalist Kamal Qılınca sui-qəsd və Respublika başçısı Hörmətli Turqut Özalın vəfatı)

Bosniya-Herseqovina döyüşündə 1992-1995 tarixləri arasında 200.000 Boşnak müsəlman qardaşımız  serblər tərəfindən şəhid edilmişlər.

 

Hz. Mehdinin elmi mübarizəsi

Ötən ay Hörmətli Adnan Oktarın izah etdiyi mövzulardan birini, Hz. Mehdi (ə.s.)-ın üstün əxlaqını və fiziki xüsusiyyətlərini yayımlamışdıq. Bu ay isə, Hz. Mehdi (ə.s.)-ın elmi mübarizəsinin və mübarizə mühitinin xırdalıqlarını hörmətli Adnan Oktarın dəyərli izahlarından topladığımız məlumatlarla yayımlayırıq.

Hz. Mehdi (ə.s.)-ın elmi mübarizəsi

Hz. Mehdi (ə.s.)-ın əbcəd elmini bilməsi

1

Daşköprülüzadə Əhməd Əfəndi “Mevzuatul – Ulum” adlı əsərində (11/246) Hz. Mehdi (ə.s.)-ın cifr (Hərfləri ədədlə qiymətləndirərək  gələcəkdən xəbər vermək.) elminə vəqf olacağını qeyd etmişdi.

“Bəziləri dedilər ki, bu kitabı kamal-i vüqüf axır zamanda hurucu muntazar hz. Mehdi (ə.s.)-ın hurucuna həbs olunmuşdur ki, onlar cifr (əbcəd) elminə vəqf və sirlərinə arif olarlar. Kitab-ı ənbiyada illər öncədən  bu elm gəlib çatmışdır. (Mehdilik və İmamıya, İbrahim Süleymanoğlu, səh. 252)

“Qurandakı əbcədləri biləcəyini bir şərhindəki izahda görürük. Mehdi (ə.s.) Quranın sirlərini, Qurandakı hərf kimi ifadə edilən əbcəd elmini biləcək. Yəni axır zamanda hadisələrə əsaslanaraq  bu elmi insanlara göstərəcək, izah edəcək inşAllah.”

Hz. Mehdi (ə.s.) Nur tələbəsi olmayacaq

Bədiüzzaman- “Hz. Mehdi (ə.s.) Nur tələbəsi olmayacaq” deyir. Bunu Sunqur qardaş da demişdir.  Qılınc Əli Paşa Məscidində mən, Sunqur qardaş, bizim uşaqlar hər kəs oturmuşdular. Biz o vaxtlar sarıqla namaz qılırdıq. Hər kəsin başında sarıq olurdu və bel xəttindən kürəyimizin… ardı...

 

Kəhf surəsindən bəzi sirlər

Onların ürəkləri üzərində (səbri və dözümlülüyü) qərar qılmışıq. (Krala qarşı) qiyam etdiklərində demişdilər ki, Bizim Rəbbimiz, göylərin və yerin Rəbbidir, ilah olaraq biz Ondan başqasına əsla tapınmarıq, əks təqdirdə, and olsun həqiqətin kənarına çıxmış olarıq.” (Kəhf surəsi, 14)

quran_madeenah_opened

Səbirli və qərarlı olarlar.

Atomu, mutasiyaları ilahlaşdırdılar. Paleontologiyadan, genetikadan açıq sübutlar gətirməkləri vacib deyildi mi?

Biz yer üzündə olan hər şeyi məhv edib qupquru bir torpağa döndərərik. (Kəhf surəsi, 8)

Nə vaxt dünya qupquru olacaq? Əlbəttə ki, qiyamətdə. Əbcəd hesabı hicri 1545-ci ilə işarə edir.

O gənclər mağaraya sığınıb: “Ey Rəbbimiz! Bizə Öz dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizi asanlaşdır, doğru olanı göstər!” – demişdilər. (Kəhf surəsi – 10)

Bu həqiqətən də hz. Mehdi (ə.s)-a işarə edir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri də gənclərdən ibarət olacaq, analarından-atalarından qaçıb bir yerə toplaşıb yaşayırlar. Kiminin atası fırıldaqçı, kiminin atası masson, kimininsə əxlaqsızdır. Allah Hadi adıyla mehdilik yolu ilə onlara hidayət verir. Allah Hadidir. Mehdidə onu təzahür etdirər. Mehdinin xüsusiyyəti yoxdur, ətdən sümükdən bir təcəllidir. Allah onda mehdiliyi təcəlli etdirər. Əbcədi 1996-cı tarixini verir.

 

Kəhf surəsindən bəzi sirlər – 3

ADNAN OKTARIN KAYSERİ TV VƏ SAMSUN AKS TV-dəki CANLI REPORTAJI

(13 OKTYABR 2010)

619047

ADNAN OKTAR: Kəhf surəsində Zülqərneyn (ə.s) hekayəsini oxuyum. 84- cü ayə, şeytandan Allaha sığınıram. “Biz onu yer üzərində möhkəmləndirib qüvvətləndirdik və hər şey verdik (hər şeyin yolunu ona öyrətdik).bu ifadə dünya hakimiyyətini izah edən, digər ayələri anlamamız üçün, Quranı Quranla təfsir edən dəlildir. Məsələn, Allah deyir ki, Biz onu yer üzərində möhkəmləndirib qüvvətləndirdik , digər ayələrə də baxırıq və görürük ki, Allah müsəlmanlara yer üzündə bir iqtidar verəcəyindən bəhs edir .

Quranda, bir çox ayə var ki, dünya hakimiyyətindən bəhs edən bu ayəni, digər ayələr də izah etmişdir. Dünya hakimiyyətinin açıq olduğu aydın olur, “və ona hər şeydən bir yol (səbəb) verdik”. Demək ki, müsəlmanların hər cür ümumi mədəniyyət və məlumata sahib olmaları lazımdır. Dünya siyasətini biləcək, siyasəti biləcək, elmi biləcək, sənəti biləcək, estetikanı biləcək, hər şeyi biləcək. Bax, “və hər şey verdik (hər şeyin yolunu ona öyrətdik)  imkan verdik deyir. Üfüqü Dar olduğu, cahil olduğu halda məğlub olunma qaçınılmaz olar. Məsələn, Osmanlıda elə oldu. Cahil bir kütlə meydana gəldi, həm cahiliyyət, həm iman zəifliyi, həm də Darvinizmə qarşı çıxa… ardı...