Altından (bir səs) ona səsləndi: Kədərlənmə, Rəbbin sənin alt (yan)ında bir arx axıtdı.”

Fe nâdâhâ min tahtihâ ellâ tahzenî kad ceale rabbuki tahteki seriyyâ(seriyyen).

.. “Kədərlənmə, Rəbbin sənin altından bir arx axıtmışdır.”

 загруженное (2)

ella + tahzeni + kad + ceale + rabbuki + tahteki + seriyya

 

 

62 +   475   +  104 +  103 +  224  +  828 + 281  = 2077 (şəddəli)

 2035 (şəddəsiz)

 

Fəth surəsinin 7-ci ayəsinin əbcəd tarixi ilə 2028-ci ili verir.

Göylərin və yerin orduları Allahındır. Allah, üstün və güclü olandır, hökm və hikmət sahibidir. (Fəth Surəsi, 7)

Opened_Qur'an

Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard (ardı), ve kânallâhu azîzen hakîmâ (hakîmen).

                                   Şəddəsiz: 2028                                                                          

 

Bir qisim ayələrimizi özünə göstərmək üçün, qulunu bir gecə Məscidi Haramdan, ətrafını bərəkətləndirdiyimiz Məscidi Əqsaya aparan O (Allah) ucadır. Həqiqətən O, eşidəndir, görəndir. İsra Surəsi, 1

quran_madeenah_opened

            “…Ətrafını bərəkətləndirdiyimiz Məscidi Əqsa…”             

elmescidil + aksa + ellezi + barekna + havlehu

138  +  232  +  771  +  274  +   49   =  1464  / 2043  (Şəddəli)

138  +  232  +  741  +  274  +   49   =  1434 /  2013əddəsiz

 

(Ya Rəsulum!) Səndən Zülqərneyn barəsində soruşarlar. De: “Onun barəsində sizə bir hekayə (bəzi xəbərlər) söyləyəcəyəm!”. (Kəhf surəsi, 82)

 1806845

Və   yəsəlûnəkə    an    zil karnəyn (karnəyni),   kul     səətlû   əleykum

6  +       177      +   120  +    1151    +  130  +  497  +    170  +

minhu   zikrə (zikrən).

95      +       921 =  3267

 

Səndən Zülqərneyn barəsində soruşarlar…( Kəhf surəsi, 82 )

Və     yəsəlûnəkə    an        zil karnəyn (karnəyni),

6  +       177      +   120  +            1151            = 1454 / 2032

 

“Biz neçə-neçə məmləkətləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecə ikən və ya günorta çağı yatıb istirahət etdikləri vaxt gəldi.” (Əraf surəsi, 4)

Ərəbcəsi:

Və   kəm   min   karyətin əhləknâhâ   fə   câəhâ    bə’sunâ   bəyâtən

6  +  60 +  90  +     710   +       113    +  80 +  11    +     114     +    415  +

ev    hum    kâilûn (kâilûnə).

6  +   45   +   188  = 1838

Battle_in_Afghanistan

Birinci İngilis-Əfqan döyüşü, 1838-1842-ci illərdə Britaniya ilə Əfqanıstan arasında reallaşan ilk müharibədir. Tarixdə bu döyüş Britaniya ilə Rusiya arasındakı Böyük Oyunun  ilk qarşıdurması olaraq adlandırılır.