Hz. Mehdinin İslam Birliyini qurmasını gözləmək

İmam Sadiqdən: “Gizlənən Mehdinin rəhbərliyini qurması ümidiylə yaşayanlar ona xidmət edənlər kimidirlər ya da Mehdinin heyətindəki cəhd yoldaşları kimidirlər. Allaha and içərəm ki, onlar Peyğəmbərin yanında canlarını tapşıran şəhidlər kimidirlər.” (Bihar ul Anvar, vol. 52, p. 156)

1

 

Hz. Mehdi bidətləri yox edəcək

İmam Sadiqdən: “Allahın Peyğəmbəri nə edibsə Mehdi də onu edəcək, yəni peyğəmbərin bütpərəstliyi yox etməsi kimi o da eyni şəkildə mövcud bidətləri yox edəcək və sonra İslamı yenidən quracaq”. (Bihar ul Anvar, vol. 52, p. 352)

hizir_ahirzaman_05

 

Hz. Mehdinin çıxışı ilə əlaqədar anlaşılmazlıqlar olacaq

On birinci İmam Həsən Əskəri buyurub ki: “Allahın peyğəmbərindən sonrakı imamları qəbul edib, Mehdini inkar edən şəxs, bütün peyğəmbərləri qəbul edib, hz. Məhəmməd (s.ə.v.)-i inkar edən şəxs kimidir. Kim Allahın peyğəmbərindən hz. Məhəmməd (s.ə.v.)-i inkar etsə, Allahın bütün peyğəmbərlərini inkar etmiş kimi olar. Bizim sonuncumuza itaət etməniz birincimizə itaət etməniz kimidir və sonuncumuzu inkar etməniz birincimizi inkar etməniz kimidir. Diqqət yetirin! Doğrusu, Mehdi üçün Allahın hifz etdiklərindən başqa bütün insanların şübhəyə düşəcəyi bir qeyb olacaq.”

(Ithbatul-hudat, Shaikh Hurr al-Amili, vol. vi, p 427)

0036sitelerden

 

Əraf surəsinin 101-ci ayəsinin əbcəd hesabı 2000-2010- cu ili bildirir.

Bu, o ölkələrdir ki, onların əhvalatlarından bəzisini sənə söyləyirik. Elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirdilər. Onlar isə daha öncə yalan hesab etdiklərinə görə iman gətirmədilər. Allah kafirlərin qəlblərini beləcə möhürləyir. (Əraf surəsi ,101)

quran2

Ərəbcə Oxunuşu: Tilke elkura nekussu aleyke min enbaiha ve lekad caethum rusuluhum bilbeyyinatife ma kanuu liyuminuu bima kezzebuu min kablu kezalike yatbau Allahu ala kulubi elkafiriyne

”Elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirdilər.

və   lekad  caethum rusuluhum bilbeyyinati

6  +  134  +   450    +     335      +     495 = 1421 / 2000  (Şəddəsiz)

6  + 134  +   450    +     335      +     506 =1431 / 2010 (Şəddəli)

 

Nur tələbələrindən Mehmet Əli Qaya əsrlərin rəhbərləri mücəddidlər və qiyamət əlamətləri, dəccal-Mehdi” adlı kitabının 239- cu səhifəsində belə bir şərhi var:

Bədiüzzaman 1877-ci ildə Mövlana Xalidin şagirdləri, bir əsr sonra da Mehdinin şagirdləri mübarizə edəcək. O zaman 1977-ci ildə kimin şagirdləri var idi? Bədiüzzaman Səid Nursinin… Bunu təsdiq edən, Mövlana Xalid qolunun şeyxlərindən İsmət Əfəndi təriqət üsulunu bəyan edən kitabı, ” Risaləi Kutsiyə” 76-cı səhifəsində Mövlana Xalid son mücəddiddir. Ondan sonra Mehdi mücəddid olaraq gələcəkdir” buyurur. Mövlana Xaliddən sonra Bədiüzzaman Səid Nursidən başqa mücəddid vardırmı? Yoxdur.

Bədiüzzaman həzrətlərinin bu mövzuyla əlaqədar sözü bu şəkildədir:

Onlar Allahın nurunu ağızlarıyla söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, öz nurunu tamamlayar. (Tövbə surəsi, 32)

Ayəsindəki ALLAHIN NURUNU AĞIZLARIYLA  SÖNDÜRMƏK  İSTƏYİRLƏR.  ALLAH  İSƏ NURUNU TAMAMLAYAR  cümləsi qüvvətli, lətafətlimünasibəti məansı ilə birlikdə şəddəli  (lam)- lar, bir (lam)  və şəddəli  (mim) əsl sözdən olduğundan, iki  (mim) sayılmaq cəhətiylə 1324 edər, …. Əgər şəddəli  (mim) də şəddəli (lam)-lar bir sayılsa, o vaxt 1284 edər. ƏGƏR ŞƏDDƏLİ  (lam)-LAR VƏ (mim) İKİ SAYILSA, BUNDAN BİR ƏSR SONRA ZÜLMƏTİ DAĞIDACAQ ŞƏXSLƏR , HƏZRƏTİ MEHDİNİN ŞAGİRDLƏRİ OLA BİLƏR. HƏR NƏ İSƏ… BU NURLU AYƏNİN ÇOX NURANİ… ardı...