Mehdinin Bəddiüzzaman olduğu iddiası tamamilə səhvdir

Yenə bəzi Nurçu məzhəbindən olan qardaşlarımız axırzamanda bu üç vəzifəni yerinə yetirərkən Risaləi Nuru özünə proqram etməsi səbəbiylə hz. Mehdi (ə.s)-ın etdiyi bütün işlərin Ustada düşəcəyini də iddia edirlər. Ustadın əsl memar olduğunu, hz. Mehdi (ə.s)-ın isə haşa bir inşaat ustası kimi, hazır olan bir proqram üzərində vəzifəsini icra edəcəyini iddia edirlər. Bilavasitə də hz. Mehdi (ə.s)-ın işinin guya çox asan olacağını fikirləşərək, axırzamanın ən şiddətli dövründə vəzifə alacaq olan gəlmiş-keçmiş ən böyük vəli və qütbü əzəm (dövrünün ən böyük, ən mübarək şəxsi) vəzifəsini, sanki kiçik hesab edərək yanaşırlar. Yenə eyni kəslər hz. Mehdi (ə.s)-ın ustadın tələbəsi mövqeyində olacağını da ifadə edərək Risalələrə tamamilə tərs düşən bir məntiqdədirlər. Halbuki Ustad hz. Mehdi (ə.s)-ın bir qabaqcıl əsgəri, ona yer hazırlayan, zəmin quran bir xidmətçisi olduğunu risalələrində çox açıq bir şəkildə ifadə etmişdir.

LAKİN, (ÖZÜMÜN) O İRƏLİDƏ GƏLƏCƏK OLAN, ƏCAİB (Çaşdıran və heyrət oyandıran şey; bənzəri görülməyən; qəribə), MÜBARƏK ŞƏXSİN BİR XİDMƏTÇİSİ VƏ ONA ZƏMİN HAZIRLAYAN BİR DÜMDARI (əsgəri, ordunun geridən gələn təhlükəsizlik qüvvəsi) VƏ O BÖYÜK RƏHBƏRİN PİŞDARI (qabaqcıl əsgəri) OLDUĞUMU ZƏNN EDİRƏM. … (Barla Lahikası, səh. 162)

Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətləri Risalələrin heç bir yerində  belə bir məntiq bidirməmişdir. Həmçinin, bu məntiqlə… ardı...

 

Səid Özdəmir Ağabəyin Bədiüzzaman Həzrətləri ilə bağlı olan bir xatirəsi:

 

“Mən Hicaza getmək istədiyimi söyləyəndə: ‘Niyə gedirsən?’ – deyə soruşdu. ‘Əfəndim, məmləkətin halını görürsünüz. Getdikcə daha da pisləşəcək. Orada olsam uşaqlarım da xilas olar, mən də” dedim.

 

“QARDAŞIM”, – DEDİ, – ‘MƏN ORADA OLMUŞ OLSAYDIM ƏKSİNƏ BURA GƏLƏRDİM. İSLAM ALƏMİNİN QAPISININ KİLİDİ TÜRKİYƏDƏDİR. BU KİLİD BU QAPINI İSLAM ALƏMİNİN ÜZÜNƏ AÇACAQ. BURADAN GETMƏK ÜÇÜN QƏTİYYƏN İCAZƏ VERİLMİR” DEDİ.

19

 

  ”Ən ‘üstün və açıq-aşkar’ dəlil (hüccət) Allahındır. ….”

De: “Tutarlı dəlillər Allaha məxsusdur. Əgər O istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi”.  (Ənam surəsi, 149)

 

Ərəbcə Oxunuşu:

 

Qul fe lilləhil huccetul baligah (baligatu), fe lev şae le hedakum ecmain(ecmaine).

… “ƏN ‘ÜSTÜN VƏ AÇIQ-AŞKAR’ DƏLİL (HÜCCƏT) ALLAHINDIR …

sqr05eft0

 

lilləhil huccetul baligah (baligatu)

126 + 445 + 1433 = 2004 (Şəddəli)

 

baligah(baligatu)= ən üstün, ən qüvvətli, qəti olan 1433 = 2012

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın adlarından biri də HÜCCƏTDİR.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), münafiqlərin xarakterini xəbər vermişdir

MEHDİ (Ə.S)-IN HÖKMRANLIĞI DÖVRÜNDƏ ZALIMLARIN VƏ TƏKƏBBÜRLÜLƏRİN HÖKMRANLIĞI, MÜNAFİQLƏRİN VƏ XAİNLƏRİN … NÜFUZU NABÜD OLACAQ (SONA ÇATACAQ)-DIR. (əl-Mehdiyy-il Məvud, c. 1, səh. 252)

 

Əli ibn Əbi Talibin (kərramallahu vəchəh) bildirdiyinə görə Rəsulullah (sallallahu əleyhi vəsəlləm) belə buyurmuşdur: “Mən ümmətimə görə bir mömin ya da müşrikdən qorxmuram. ÇÜNKİ MÖMİNİN İMANI (PİSLİYƏ) MANE OLAR.MÜŞRİKİ DƏ, KÜFRÜ DƏ RƏDD EDƏR. LAKİN ƏSL DİLBAZ MÜNAFİQDƏN NARAHATAM. ÇÜNKİ O, SİZİN XOŞUNUZA GƏLƏN ŞEYLƏRİ DEYƏR, AMMA XOŞUNUZA GƏLMƏYƏN İŞLƏRİ EDƏR.” (Hədisi Tabərani, əl-Mucəmül-əvsat və əl-Mucəmus-sağir, Elm Kitabı, Münafiqin polemiki, səh. 512)

 

Əsbağ İbn Nəbatə deyər ki: Əmirəlmöminin Əli əleyhissalam belə buyurdu: “…BELƏ Kİ, SİZDƏN YALNIZ GÖZDƏKİ SÜRMƏ QƏDƏR VƏ YA YEMƏKDƏKİ DUZ QƏDƏR QALACAQDIR VƏ MƏN SİZƏ BİR NÜMUNƏ VERƏCƏYƏM: BİR NƏFƏRİN BİR MİQDAR BUĞDASI VARDIR. ONU TƏMİZLƏYƏR VƏ BİR EVƏ QOYAR, UZUN BİR MÜDDƏT SONRA GERİ DÖNDÜYÜNDƏ ONUN QURDLANDIĞINI GÖRƏR, ONU TƏKRAR AYIRD EDƏR VƏ TƏMİZLƏYƏR SONRA TƏKRAR EVİNƏ QOYAR. UZUN BİR MÜDDƏT SONRA DÖNDÜYÜNDƏ ONUN TƏKRAR QURDLANDIĞINI GÖRƏR. YENƏDƏ ONU AYIRD EDƏR VƏ TƏMİZLƏYƏR VƏ HƏMİŞƏ EYNİ İŞİ TƏKRARLAYAR. SONUNDA QURDLARIN HEÇ ZƏRƏR VERƏ BİLMƏDİYİ ÇOX AZ MÖHKƏM BUĞDA QALAR. MƏHZ SİZ DƏ BELƏSİNİZ. SONUNDA İÇİNİZDƏ FİTNƏLƏRİN ƏSLA ZƏRƏR VERƏ BİLMƏDİYİ ÇOX AZ BİR QRUP… ardı...

 

(Səh.503, 447, Ahmed b-Hanbel, el-Kütübs-Sitte ve Süruhuha, Müsnedu)

 

“ÜMMƏTİMDƏN BAŞI SARIQLI YETMİŞ MİN ALİM DƏCCALA TABE OLACAQ.”

  (Əl-kütübs-sitte və süruhuha, müsnedu Əhməd b-Hənbəl 3-4, Tunis: Darı Sahnun, 1992. 22-ci cild. səh. 503,44, 393; Əbu Bəkir Abdürrazzak b. Hemmam, Abdürrazzak əs Sananı ƏL- MUSAANNAF )

 

 

 Rəsulullah (s.ə.v) buyurur: “ÜMMƏTİMDƏN BAŞLARI SARIQLI 70 MİN ADAM DƏCCALA TABE OLACAQ.”

 (Əbu Bəkir Abdürrazzak b. Hemmam, Abdürrazzak əs Sananı , Əl Musaannef, XI, 393)       

cennet_gibi